Home Aangeboden artikelen Belangrijke zaken bij het opstellen van levenstestament

Belangrijke zaken bij het opstellen van levenstestament

door Degoedkoopstenotaris.nl

Wat gebeurt er als je nog wel in leven bent, maar niet meer zelf in staat bent om belangrijke beslissingen te nemen? Waarschijnlijk denkt niemand er graag aan, maar toch kan deze vraag wel belangrijk zijn. Denk maar bijvoorbeeld aan gevallen waarin je wilsonbekwaam bent door ziekte (dementie, herseninfarct) of een ongeluk (coma, hersenletsel). Je kunt deze bepalingen opnemen in een zogeheten levenstestament, ook wel testament bij leven genoemd. Het belangrijkste verschil met een testament is dus dat een testament pas aan de orde komt na jouw overlijden. Zolang je nog leeft, blijft jouw testament verborgen. Bij een levenstestament is dat dus niet zo, want dat geldt juist als je nog leeft. 

Wat is een levenstestament?

In een levenstestament zijn jouw wensen uitgebreid beschreven en heb je een vertrouwenspersoon opgenomen. Hij of zij kan speciale opdrachten voor jou uitvoeren als je dat zelf niet meer kan. Je legt dus vast hoe jouw medische, financiële en persoonlijke kwesties moeten worden afgehandeld en wie dit namens jou mag doen. Op deze manier houd je het heft in eigen handen, ook als je zelf wilsonbekwaam bent geworden. Je kunt dan ook kiezen wanneer het levenstestament in werking treedt, per direct of wanneer een arts officieel heeft vastgesteld dat jij dat niet meer kunt. 

Jouw levenstestament komt te vervallen als je komt te overlijden, want dan gaat (indien van toepassing) jouw testament gelden. Daarnaast komt het levenstestament ook te vervallen als er sprake is van ondercuratelestelling of faillissement. Ook kun je op ieder moment bij de notaris je levenstestament intrekken, waardoor hij ook niet meer geldt. Aangezien notarissen inschakelen best prijzig kunnen uitpakken, kun je op deGoedkoopsteNotaris.nl de goedkoopste notarissen bij jou in de buurt vinden. Zo betaal je nooit onnodig teveel om jouw (levens)testament op te stellen.

Wat wordt in een levenstestament opgenomen?

Voorbeelden van zaken die in je levenstestament kunnen worden opgenomen:

  • Persoon aanstellen die voor jou overlegt met de arts en beslissingen voor jou kan nemen. Denk bijvoorbeeld aan wel/geen euthanasie, reanimatie of medicatie.
  • Persoon aanstellen die jouw administratie kan inzien en regelen.
  • Heb je een eigen bedrijf, dan kun je ook iemand aanwijzen die verantwoordelijkheid en zeggenschap krijgt over je bedrijf.
  • Heb je vermogen in het buitenland (vastgoed, geld), dan kun je daar ook een apart persoon voor aanwijzen die dat allemaal regelt.
  • Jouw persoonlijke wensen over je eigen vermogen. Denk bijvoorbeeld aan wat er gebeurt met je koophuis als je naar een verpleeghuis gaat, wat er met jouw schenkingen gebeurt, et cetera.

Je kunt één persoon aanstellen die alles voor jou regelt, maar ook verschillende personen aanwijzen die allemaal andere beslissingen voor jou gaan nemen.

Is een levenstestament noodzakelijk als je getrouwd bent?

Ben je alleenstaand, dan is het extra verstandig om een gevolmachtigde aan te wijzen die namens jou rechtshandelingen kan uitvoeren. Ben je getrouwd, dan kan een gevolmachtigde aanwijzen in een levenstestament ook nuttig zijn. Je bent dan namelijk niet automatisch elkaars gevolmachtigde bij huwelijk. Dit zou je dan moeten regelen via een rechter, tenzij je dus een levenstestament hebt opgesteld.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen