Home Aangeboden artikelen Zo kiest u de beste verzuimverzekering

Zo kiest u de beste verzuimverzekering

door Hrnavigator.nl

Als werkgever heeft u er zo nu en dan mee te maken: een zieke werknemer. Een korte ziekteduur vormt financieel gezien meestal geen probleem, maar als het even tegenzit, duurt het wat langer en blijven de kosten zich opstapelen. Om aan de plicht van loondoorbetaling te voldoen, sluit u een ziekteverzuimverzekering of verzuimverzekering af. Maar hoe kiest u de juiste verzuimverzekering uit voor uw bedrijf? U leest het hieronder.

Wat houdt een verzuimverzekering in?

Als een werknemer ziek is, dan moet de werkgever het loon twee jaar lang blijven betalen. Dit wordt ook wel de loondoorbetalingsverplichting genoemd en het kost als werkgever veel geld. Deze kosten kunnen flink oplopen, zeker als u een kleine werkgever bent. Gelukkig kunt u zich daar voor laten verzekeren met een verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering of loondoorbetalingsverzekering. Dit zijn verschillende benamingen voor dezelfde soort verzekering die ervoor zorgt dat u deze loondoorbetalingsverplichting kunt blijven vervullen. Deze verzekering is overigens niet wettelijk verplicht om af te sluiten, maar uw werknemer bij ziekte doorbetalen is wel verplicht. Daarom is het vaak beter om wel voor een verzuimverzekering te kiezen. 

Welke soorten bestaan er?

Verzekeraars bieden twee soorten verzuimverzekeringen aan, namelijk de conventionele verzuim­verzekering en de verzuim­verzekering met stop loss dekking. Het grootste verschil tussen beide verzekeringen is de manier waarop het eigen risico wordt berekend. 

Conventionele verzuim­verzekering

Een conventionele verzuim­verzekering rekent het eigen risico in dagen. Deze worden wachtdagen genoemd. U mag zelf kiezen hoeveel wachtdagen u wilt hebben. De meeste werkgevers kiezen 10, 30 of 90 wachtdagen, maar sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid om voor 200 dagen of meer te kiezen. Deze wachtdagen kunt u dus zien als het eigen risico. In deze periode bent u dus zelf verantwoordelijk voor de loondoorbetaling van de zieke werknemer. Zijn de wachtdagen voorbij, dan neemt uw verzekering de loondoorbetaling over. Logischerwijs betaalt u een lagere premie als u voor meer wachtdagen kiest. De conventionele verzuimverzekering is qua dekking uitgebreider dan de verzuim­verzekering met stop loss dekking. Om deze reden kiezen de meeste kleinere werkgevers voor de conventionele verzuimverzekering.

Met stop loss dekking

Een verzuim­verzekering met stop loss dekking rekent het eigen risico in geld. Er wordt aangeraden om voor dit type verzekering te kiezen als u te maken heeft met een hoger ziekteverzuim dan gemiddeld. Ook is deze verzekering met name interessant voor de grotere werkgevers met meer dan 50 werknemers in dienst. Men gaat bij een verzuim­verzekering met stop loss dekking ervan uit dat u zelf het verzuim kan betalen tot het afgesproken bedrag met de verzekeraar. Worden de kosten hoger dan dit bedrag, dan neemt de verzekeraar de betaling van u over. U kunt dus zelf bepalen hoe hoog dit eigen risico bedrag wordt, maar ook hier geldt weer: hoe hoger het eigen risico, des te lager de premie zal zijn. 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen