Home Artikelen AKKU opent meldpunt voor klachten over bsa

Studenten met klachten over het bindend studieadvies (bsa) kunnen terecht bij het nieuwe meldpunt van studentenvakbond AKKU. Met verhalen over de negatieve effecten van het bsa wil de vakbond aantonen dat er behoefte is aan een nieuw systeem waarin studenten een vrijblijvend advies krijgen. 

Bij het meldpunt van AKKU kunnen gedupeerden van het bsa terecht met hun verhaal. Op deze manier probeert de vakbond bewijs te verzamelen dat er behoefte is aan een alternatief systeem om te beoordelen of studenten hun studie kunnen voortzetten. Het bewijs dient ter ondersteuning van de notitie van studentenpartij AKKUraatd aan het College van Bestuur (CvB). De partij vindt het huidige systeem waarin studenten een minimaal aantal studiepunten moeten halen om door te kunnen stromen naar het tweede jaar, niet langer geschikt omdat het prestatiedruk in de hand zou werken en zorgt voor stress. AKKUraatd adviseert het CvB om een nieuw systeem te hanteren waarin studenten een persoonlijk en vrijblijvend advies krijgen. 

Bindend studieadvies

‘Het welzijn van studenten staat de laatste jaren steeds verder onder druk’, is te lezen in de notitie van AKKUraatd aan het CvB. Dat komt onder meer door de woningnood en het afschaffen van de basisbeurs. Volgens de partij is prestatiedruk de belangrijkste oorzaak van de toegenomen stress. Regelingen zoals het bsa verhogen die druk, zo blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uit 2018, doordat ze serieuze consequenties hebben voor studenten. ‘Als het CvB het welzijn van eerstejaars serieus wil aanpakken dan is een aanpassing van het huidige stelsel noodzakelijk’, schrijft AKKUraatd. 

AKKUraatd vermeldt daarnaast dat het huidige systeem haar doel niet bereikt. Het bsa moet aantonen dat studenten niet op hun plek zitten en ze de kans geven om een beter passende opleiding te vinden. ‘Uit onderzoek van de Radboud Universiteit uit 2018 blijkt dat een groot deel van de studenten eenzelfde of vergelijkbare studie kiezen. Naar onze mening betekent dit dat voor een groot deel van de studenten dit effect niet plaatsvindt’, schrijft de partij. Ook scoort het grootste deel van de studenten met een negatief bsa ver onder het aantal vereiste studiepunten. ‘Veruit het grootste deel van studenten met een negatief bsa zijn studiestakers die zich niet hebben uitgeschreven. Dit betekent dat het grootste deel van de studenten die nu niet verder mogen studeren door een negatief bsa, in een situatie zonder bsa ook gestopt zouden zijn’, stelt de partij. 

Tot slot vindt AKKUraatd dat het bsa een niet-universitair karakter heeft. ‘Het is onwenselijk om studenten de zeggenschap over hun eigen academisch ontwikkelingstraject te ontnemen’, schrijft de partij. Ze stelt dat studiesucces het gevolg is van intrinsieke motivatie en geen druk van regels als het bsa. 

Alternatief systeem

De partij pleit voor een nieuw systeem waarin studenten een vrijblijvend advies krijgen. Bij vakken wil ze dat enkel voorkenniseisen worden gebruikt en geen minimaal aantal studiepunten of propedeuse-vereiste. AKKUraatd adviseert dat het geld voor het handhaven van het bsa wordt geïnvesteerd in studiebegeleiding waardoor studenten worden geholpen met hun studievoortgang en het vinden van een passende opleiding. 

In 2020 stemde de Tweede Kamer voor de afschaffing van het bsa. Minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf bevestigt dat het bsa studenten stress oplevert en wil de regeling aanpassen. Hij zal hier binnenkort een brief over schrijven aan de Tweede Kamer. 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen