Home Artikelen AKKU roept RU op het BSA ook dit jaar uit te stellen

AKKU roept RU op het BSA ook dit jaar uit te stellen

door Jochem Bodewes

De Nijmeegse studentenvakbond AKKU roept de Radboud Universiteit (RU) in een brandbrief op ook dit jaar het bindend studieadvies (BSA) voor eerstejaarsstudenten op te schorten. Naast AKKU ondernamen zeven andere studentenvakbonden in andere steden dezelfde actie. ‘Het is een slechte stap om de druk van het BSA te behouden als veel studenten het al zwaar hebben.’ 


AKKU verstuurde de brandbrief vanochtend naar het college van bestuur. In de brief schrijft de studentenvakbond over de zware omstandigheden waarin studenten tijdens de coronacrisis verkeren. ‘Veel studenten ervaren psychische problemen. Ook degenen die hier niet mee kampen, geven aan dat het ontzettend zwaar is’, stelt Menno Uphoff, voorzitter van AKKU. Volgens de vakbondsvoorzitter kan de mentale druk die het behalen van een minimaal vereist aantal studiepunten met zich meebrengt hier niet ook nog bij. ‘Dat dat nu wel gebeurt, is een hele slechte stap.’ Gisteren uitte ook onderwijsminister Ingrid van Engelshoven in een monitor over de gevolgen van de coronacrisis in het onderwijs haar zorgen rondom het studentenwelzijn in de coronacrisis.

Waar afgelopen studiejaar alle eerstejaarsstudenten nog uitstel van het BSA kregen, werd twee weken geleden bekend dat ze ondanks het aanhouden van de coronacrisis dit jaar wel een positief studieadvies moeten halen. De argumenten die universiteiten hiervoor aandroegen, waren dat er afgelopen studiejaar amper studievertraging onder eerstejaars werd geconstateerd en de huidige lichting een volledig studieprogramma krijgt aangeboden. ‘De eerstejaarsstudenten van vorig jaar volgden nog een groot deel van het jaar fysiek onderwijs: het was tot aan maart de normale gang van zaken, stelt Uphoff. De huidige generatie heeft echter weinig anders dan zoomonderwijs meegemaakt. ‘Ook is er wel het een en ander te zeggen over de onderwijskwaliteit’, zegt de vakbondsvoorzitter. 60% van de Radboudstudenten zag het onderwijs tijdens de coronacrisis inderdaad verslechteren. Uphoff: ‘Wij vinden het daarom erg vreemd dat de uitstelregeling dit jaar niet wordt getroffen.’

Algehele afschaffing in zicht

Hoewel er dit jaar nog wordt getwist over het handhaven van het BSA, lijkt er los van de coronacrisis in de toekomst een algemene afschaffing te komen. De Tweede Kamer stemde vorige maand namelijk in met een motie die onderwijsminister Ingrid van Engelshoven opriep in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen over een totale afschaffing van de eis. Daarop liet de RU weten desondanks voorstander te blijven. Wat deze stellingname voor gevolgen heeft, is nog niet bekend.

Uphoff vertelt nog geen reactie vanuit de RU te hebben ontvangen op de brandbrief.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen