Home Artikelen ‘Also for internationals’

De krappe kamermarkt leidde begin dit collegejaar tot problemen onder internationale studenten. Zij hadden grote moeite met het vinden van een woonruimte, maar kregen amper de kans om te hospiteren bij Nederlandse huizen. Nijmeegse studentenhuizen moeten zich meer openstellen voor internationale studenten.

Voor elke kamerzoekende is het in het begin van het collegejaar een enorme uitdaging om een woonruimte te vinden. Waar de meeste Nederlandse studenten de universiteit nog kunnen bereiken door vanuit hun ouderlijk huis op en neer te reizen, zitten internationals echt in de penarie. Zo ook de Cypriotische Panagiotis Stavrou, die sinds april tevergeefs op zoek is naar een vaste kamer. Midden oktober moet hij uit de accomodatie van Airbnb waar hij een tijdlang woonde. ‘Ik heb geen idee waar ik vanaf dan heen moet.’ Naast het gemis van een ouderlijk huis in Nederland staan de 2.300 internationale studenten in Nijmegen al 1-0 achter wanneer zij op zoek gaan naar een kamer. Kreten als ‘NO INTERNATIONALS’ of ‘ONLY DUTCH STUDENTS’, zijn veelvoorkomend in kameradvertenties op Facebook. Dit maakt de zoektocht voor buitenlandse studenten uitzichtloos. Juist Nederlandse studentenhuizen kunnen hen dus een oplossing bieden. Zij moeten zich meer openstellen voor internationale studenten.

Achterstanden

Het eerste jaar van hun studie krijgen internationals nog gegarandeerd een jaarcontract aangeboden door de universiteit en de SSH&, dat ze tot 21 november ook nog tot het eerste semester kunnen verkorten. Logischerwijs hebben de meeste internationale studenten voor die datum nog geen nieuwe kamer gevonden. De buitenlandse studenten gaan dus veelal pas vanaf april, wanneer het einde van hun contract nadert, op zoek naar een nieuwe kamer. In deze periode komt ook de stroom Nederlandse kamerzoekers op gang waardoor het vinden van een nieuwe woonruimte voor de buitenlandse studenten lastiger wordt. Daarnaast vertrekken internationals in de zomer vaak naar hun thuisland om daar de vakantie door te brengen. Dat maakt het, opgeteld bij de krappe kamermarkt, nog moeilijker om een kamer te vinden. Het is vanuit het buitenland namelijk niet mogelijk om te bezichtigen, wat voor veel kamers een vereiste is. Bij terugkomst in Nederland staan de buitenlanders helaas ook machteloos. Veel Nederlandse studentenhuizen laten hen niet toe, enkel vanwege hun nationaliteit. Stavrou vertelt dat hij zich hierdoor oneerlijk behandeld voelt. Op de kamermarkt voeren internationalen als hij nu een ongelijke strijd tegen hun Nederlandse medestudenten.

Studentenhuizen: de reddingsboei

Naast Nijmeegse studentenhuizen zou de universiteit ook verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de kamerproblematiek onder internationals. Wanneer zij alle buitenlandse studenten ook na hun eerste studiejaar huisvesting aanbiedt, zou de openstelling van de Nijmeegse studentenhuizen vanzelf overbodig worden. Elco van Noort, tot voorkort manager internationalisering van de Radboud Universiteit (RU), noemt dat de RU al vrijwel alles doet om internationals een kamer te bieden: ‘Op dit moment gaan we al alle contacten langs om te vragen of er beschikbare kamers zijn.’ Hij stelt dat er zelfs als laatste redmiddel wordt nagedacht om containers op de campus te plaatsen.

Een stop zetten op de toestroom van de internationals is geen oplossing voor het woonprobleem van die groep.

Een stop zetten op de toestroom van de internationals is volgens Van Noort geen oplossing voor het woonprobleem van die groep. Of dit nou voortkomt uit de financiële afhankelijkheid van de collegegelden, het belang voor de internationale academische gemeenschap of de vrijheid om onderwijs te volgen in Nijmegen: de RU blijft de komende jaren studenten vanuit de hele wereld verwelkomen. Dat die studenten dan wel of geen huisvesting kunnen vinden na hun eerste jaar in Nijmegen is blijkbaar van minder belang voor de universiteit. Het zal daarom toch op de Nijmeegse studentenhuizen moeten aankomen om de internationals de komende jaren een kans te bieden op een kamer buiten het aanbod dat de RU al doet.

Een andere partij die wordt aangekeken op de penibele woonsituatie van buitenlandse studenten is de SSH&. Om naast Nederlandse studenten ook internationals genoeg kamers te bieden, is de huisvester echter afhankelijk van de grond die ze van de gemeente Nijmegen krijgt toegewezen. Voor 2030 mag de SSH& duizend wooneenheden bijbouwen, maar volgens Studentenhuisvestingsmonitor Kences is het al duidelijk dat dat niet volstaat om het algemene Nijmeegse tekort op te lossen. Bovendien verhuurt SSH& al een vierde deel van haar 4.200 wooneenheden aan internationale studenten, terwijl deze groep maar een tiende van de Nijmeegse studentenpopulatie vormt. Zodoende is het onmogelijk om internationale studenten op korte termijn meer kans op een kamer te bieden. Nijmeegse studentenhuizen hebben die mogelijkheid daarentegen al bij de eerstvolgende hospiteeravond die wordt gepland. Op dit moment zijn zij de enige die de deur op slot houden voor internationals.

Do you speak Netherlands?

Naast het feit dat de openstelling van Nederlandse studentenhuizen broodnodig is voor internationals, heeft de Nijmeegse studentengemeenschap er ook profijt van. Zelf zien bewoners dat nu nog anders: ‘Wij hebben liever geen internationals in huis omdat we denken dat die toch minder studentikoos zijn dan Nederlandse studenten’, vertelt een derdejaars student. De reden voor uitsluiting is volgens hem dus het verschil in studentencultuur tussen Nederlanders en internationals. Een tweedejaars student die eveneens in een Nederlandstalig studentenhuis woont, noemt het taalverschil als reden om internationals niet uit te nodigen. ‘Ik ervaar het als zeer discriminerend dat wij als buitenlandse studenten worden buitengesloten omdat we de taal niet spreken’, reageert Stavrou daarop. Bovendien is het niveau van het Engels van Nederlandse studenten al hoog genoeg om met internationals om te gaan. Wanneer zij buitenlandse studenten niet langer uitsluiten, kunnen ze uit een grotere groep studenten een huisgenoot kiezen die wel thuis is in de Nijmeegse studentencultuur. Het is immers onmogelijk dat internationals allemaal niet ‘studentikoos’ genoeg zijn. De luide feesten op Hoogeveldt, waar veel hen wonen, geven in ieder geval wel dat idee.

De reden voor uitsluiting is het verschil in studentencultuur tussen Nederlanders en internationals.

Nijmeegse studentenhuizen hebben de macht om de kamerzoektocht van internationale studenten aanzienlijk makkelijker te maken. Gezien de benarde situatie waarin deze groep momenteel verkeert, is het des te urgenter dat de Nederlandstalige Nijmeegse studentengemeenschap ze niet langer uitsluit van hospiteeravonden. Voor Stavrou zou dit naast een gezellig huis ook voor rust kunnen zorgen: ‘Studeren is al stressvol genoeg: ik hoef niet ook nog dakloos te zijn.

Dit artikel verscheen eerder in de ANS-krant 3.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen