Home Artikelen Autoluwe campus laat op zich wachten

Autoluwe campus laat op zich wachten

De campus en omgeving wordt groener en autoluw gemaakt. Dat is het streven van het meerjarenprogramma van Duurzaam Bereikbaar Heijendaal 2019-2023. Een van de doelstellingen is het terugdringen van het autogebruik in de spits naar de campus met twintig procent. De voornemens zullen echter in 2023 niet worden gehaald. Het project heeft namelijk vertraging opgelopen door corona.  

De ambities van het meerjarenprogramma, dat een samenwerkingsverband is van onderwijsinstellingen, het ziekenhuis, overheden en vervoerders, zijn helder: de campus moet groener en verkeersveiliger worden. Hierdoor komt er meer ruimte voor voetgangers, fietsers en ov.  

Volgens Carlo Buise, programmacoördinator van Duurzaam Bereikbaar Heijendaal, gaat het echter nog jaren duren tot de wijzigingen zichtbaar worden. ‘Door covid hebben we het doel van twintig procent minder auto’s eigenlijk al gehaald’, vertelt Buise. ‘Dat is echter op korte termijn, niet structureel. De vervoersvraag zal zeker weer toenemen.’ Daarnaast hebben de coronamaatregelen ervoor gezorgd dat een aantal projecten in slaapstand staat omdat er minder wordt gereisd, zo laat Buise weten.

Anders reizen

De plannen van het samenwerkingsverband zijn tweeledig. Ten eerste zijn er oplossingen om het reisgedrag van campusgebruikers aan te passen. Buise: ‘We hebben gekeken wat we hebben geleerd van de maatregelen tijdens covid. Met e-learning en thuiswerken kunnen we het aantal auto’s in de spits met tien tot twintig procent terugdringen. We kijken wat we daarvan kunnen blijven gebruiken.’ Buise onderkent echter dat er in het onderwijs nog steeds een sterke behoefte is om elkaar te moeten, waardoor het onderwijsverkeer op de campus zal blijven. 

Volgens Buise is de grootste uitdaging het aanpassen van het reisgedrag van studenten. ‘Studenten zijn de grootste groep autoreizigers, qua absolute aantallen’, aldus de programmacoördinator. ‘Waar medewerkers makkelijk te sturen zijn met reiskostenvergoedingen, is dit niet te realiseren bij studenten. Dit maakt hen een moeilijke groep om te sturen.’

Daarnaast wil het samenwerkingsverband het reisgedrag aanpassen middels een project in multimodaal reizen. Bij dit soort reizen wordt een deel afgelegd met de auto en een deel met het ov. ‘Er is nog geen enkele reisplanner die combinaties van auto en ov aanbiedt, maar daar zijn we wel mee bezig’, vertelt Buise. ‘Met multimodale reizen, waar de auto een substantieel deel vormt van de reis, blijf je al gauw onder anderhalf keer de reistijd van de auto.’

De campus op de schop

Ten tweede worden aanpassingen aan de campus aangebracht. Naar concrete maatregelen is het nog zoeken. Buise: ‘We zijn met de buurt aan het overleggen over hun wensen.’ Zo wordt besproken hoe de omliggende wegen kunnen worden aangepakt zodat de huidige verkeersproblemen minder worden. ‘Hiermee zitten we zitten nog in de planvormingsfase’, laat Buise weten.

Voor 2025 zullen er volgens de programmacoördinator geen grote aanpassingen aan de campus plaatsvinden. Enkele kleine aanpassingen zouden wel kunnen worden gerealiseerd. Zo is de aanrijroute van de HAN-parkeergarage reeds aangepast, waardoor verkeer ook vanaf de Sint Annastraat de garage kan bereiken. Buise: ‘De ambitie van een autoluwe campus is er nog steeds, maar hoe we dat gaan uitvoeren is nog onduidelijk.’ Hij vervolgt: ‘Voordat we dit kunnen doen, moeten we minder auto’s naar Heijendaal krijgen. Anders krijg je problemen elders in de stad, doordat de auto’s ergens anders gaan rijden. Dat wil je niet.’

Een CO2-neutrale campus

Hoewel de doelstelling van 2023 dus niet meer wordt gehaald, blijft de langetermijnvisie bestaan: in 2030 moeten de verkeersstromen op de campus CO2-neutraal zijn. Om dat te bereiken, zijn radicalere aanpassingen nodig. ‘Dit plan is slechts het eerste stapje’, stelt Buise. Hij schetst een toekomstbeeld waarin campusgebruikers hun auto aan de rand van de stad parkeren, en met de fiets of het ov naar de campus komen. ‘Dan hebben we wel goede busverbindingen en e-bikes nodig, wat we kostentechnisch aantrekkelijk moeten maken.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen