Home Artikelen Bestuursmaanden vanaf 2023-2024 omhoog, reacties wisselend

Met ingang van collegejaar 2023-2024 worden de beurzen voor bestuursleden van studentenverenigingen en -organisaties aan de Radboud Universiteit (RU) verhoogd, conform een nieuwe formule. Studentenorganisaties reageren wisselend op de verhoging. 

Het College van Bestuur (CvB) van de RU heeft besloten om de bestuursmaanden te verhogen met ingang van het collegejaar 2023-2024. De beurzen zullen worden verhoogd van €308,81 naar €345,45 per bestuursmaand. Hoewel er ook opluchting klinkt over het besluit, is niet iedereen tevreden. 

De afgelopen jaren werd de hoogte van de bestuursmaanden berekend op basis van de hoogte van de rentedragende lening, licht Rob Vaessen, afdelingshoofd Student Affairs, toe. De bestuursmaanden bedroegen 60,1% van het maximale bedrag van de lening. Voor het jaar 2022-2023 kwam dit uit op €308,81. 

Met de aanstaande hervorming van het studiefinancieringsstelsel is echter gekozen voor een nieuwe formule, waarin de heringevoerde basisbeurs leidend wordt in de berekening. Omdat de hoogte van de basisbeurs echter lager is dan de huidige hoogte van een bestuursmaand, is gekozen voor een iets ingewikkeldere formule: één bestuursmaand is gelijk aan de som van de basisbeurs en de maximale aanvullende beurs, gedeeld door twee. De hoogte van de bestuursmaanden komt hiermee uit op €345,45.

‘Aangezien de basisbeurs jaarlijks stijgt, wordt door het toepassen van deze formule de inflatie automatisch meegenomen’, vult Vaessen aan. De inflatiecompensatie waarmee de basisbeurs volgend jaar één jaar lang wordt aangevuld, wordt niet meegenomen in de berekening. Volgens Vaessen gaat het desondanks om een ‘behoorlijk forse’ verhoging. Of de verhoging genoeg is, en of studenten ermee tevreden zullen zijn, kan hij echter niet zeggen. 

Vaessen voegt daaraan toe dat de Maastricht University (UM) in 2023-2024 hetzelfde bedrag zal hanteren. De vergoeding voor bestuurders ligt op de RU en de UM daarmee echter lager dan op sommige andere universiteiten: waar een Nijmeegse voltijdsbestuurder komend jaar wordt beloond met maximaal €4.145,40, kan zijn collega aan de Universiteit Utrecht op minstens €11.000 rekenen.

Reacties

Studentbestuurders reageren zowel opgelucht als sceptisch op de verandering. Marijke Ras, commissaris faciliteiten van de Batavierenrace, vindt dat alle beetjes helpen. ‘Ik vind het wel goed dat studentbestuurders meer krijgen voor het werk dat ze verrichten, dus alles wat we meer krijgen helpt ons al.’ Ze vraagt zich echter af of het CvB dit heeft besloten met het belang van de actieve student als prioriteit. ‘Of dit een reactie is op de brandbrief die we allemaal hebben ondertekend, betwijfel ik. Misschien zien ze nu zelf in dat het leeglopen van studieverenigingen en organisaties ook niet goed is voor de universiteit.’ 

Ras verwijst hier naar de brandbrief die studentenvakbond AKKU onlangs aan het CvB heeft overhandigd. In deze brief stelt AKKU dat de hoogte van de bestuursmaanden de afgelopen jaren nauwelijks gecorrigeerd is voor inflatie en dat de compensatie überhaupt niet hoog genoeg is voor het werk dat studentbestuurders verrichten. Een andere mogelijkheid om het actieve studentenleven te bevorderen die in de brandbrief genoemd wordt, is om studenten de mogelijkheid tot een collegegeldvrij bestuursjaar aan te bieden, zoals al mogelijk is aan onder andere de universiteiten van Utrecht, Leiden en Amsterdam.

Mo Quirijnen, voorzitter van AKKU, zegt dat de verhoging van de bestuursmaanden hard nodig was. ‘Maar aan de andere kant stelt het weinig voor. De meeste verenigingen krijgen al te weinig bestuursmaanden, veel kleinere cultuur- en studieverenigingen moeten teren op 2 of 4 maanden per persoon. Deze stijging gaat ze niet helpen om nieuwe studenten te vinden die zich actief willen inzetten.’ Volgens Quirijnen is de geringe verhoging een teken dat het CvB niet goed begrijpt hoe studenten gestimuleerd kunnen worden om zich voor een studentenorganisatie in te zetten. ‘Je kunt als universiteit niet zeggen: “we willen een volle, bruisende campus”, zonder daar meer tegenover te zetten.’ 

Katherine Fulcher, voorzitter van het Erasmus Student Network (ESN), ziet de compensatie daarentegen überhaupt niet als een noodzaak, maar als een fijne bijkomstigheid. ‘Het is voor mij sowieso al apart dat studenten door de universiteit betaald krijgen voor een bestuursjaar. In de Verenigde Staten, waar ik vandaan kom, werkt het niet zo, dus mij maakt de hoogte van de beurzen niet zo veel uit.’ 

Bestuursmaanden

Bestuursmaanden zijn de vergoeding die studentbestuurders krijgen voor de studievertraging die ze door hun bestuursactiviteiten oplopen. Het aantal bestuursmaanden dat een bestuurslid ontvangt is afhankelijk van de werklast die bij zijn functie hoort, met een maximum van twaalf bestuursmaanden voor een fulltime bestuursjaar. 

Toevoeging (4 juli): Volgens het CvB bedragen de bestuursmaanden komend jaar €338,12 en dus niet €345,45, het bedrag waar je op uitkomt als je de nieuwe formule van het CvB gebruikt. Het is onduidelijk hoe het CvB op het bedrag van €338,12 is uitgekomen.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen