Home Artikelen Campagne op de campus: waar stemmen we voor?

Campagne op de campus: waar stemmen we voor?

Wie over de campus loopt, komt niet om de medezeggenschapsverkiezingen heen. Aan elke lantaarnpaal hangen grote foto’s van lachende kandidaten en flyerende campagnevoerders proberen hun medestudenten te overtuigen om op ze te stemmen. In dit artikel lees je waar de verkiezingen over gaan.

De posters en flyers hebben alles te maken met de medezeggenschapsverkiezingen die vandaag zijn begonnen. Hoewel de universiteit met al haar decanen, adviseurs en besturen behoorlijk autoritair lijkt, is er toch een democratisch element in het systeem gewoven. De komende dagen, van 23 mei tot en met 29 mei kun je namelijk stemmen voor de Universitaire Studentenraad, de Facultaire Studentenraden en een aantal Opleidingscommissies. Wat doen deze raden en commissies? 

Universitaire Studentenraad

De Universitaire Studentenraad (USR) is het hoogste orgaan in de studentenvertegenwoordiging. Naar eigen zeggen komen zij op voor de belangen van alle studenten aan de Radboud Universiteit. Dat doen zij door maandelijks te vergaderen met de Ondernemingsraad, de belangenvertegenwoordiger van medewerkers, en het college van bestuur, de dagelijkse leiding van de universiteit. Tijdens deze vergaderingen wordt het beleid van de universiteit besproken. De USR heeft instemmingsrecht, daarom moet het college van bestuur alle nieuwe plannen met betrekking tot studenten eerst voorleggen aan deze raad. Als ze geen toestemming krijgen, trekt het college het voorstel in of kan het het nog voorleggen aan de Raad van Toezicht. Daarnaast mag de raad advies uitbrengen als ze dat nodig acht. 

Zaken die de USR onder andere heeft geregeld in de afgelopen jaren zijn gratis menstruatieproducten op genderneutrale wc’s en de gratis watertaps. Daarnaast behandelen ze ook bredere thema’s zoals aandacht voor persoonlijke ontwikkeling tijdens je opleiding of het promoten van duurzaamheid. De verkiezingen zijn dit jaar extra belangrijk, omdat er meer leden worden verkozen. Vroeger waren de koepelverenigingen standaard vertegenwoordigd, maar vanaf deze verkiezingen zijn alle posities verkiesbaar. Daarom worden er nu niet meer acht, maar veertien leden verkozen. Dit jaar doen er vijf partijen mee: Green+, ISEC, Knokpartij, Studentenvakbond AKKU en Verenigd Onder Studentenbelangen (V.O.S.). Ook doen er twee onafhankelijke kandidaten mee. 

De Facultaire Studentenraden en Opleidingscommissies

De Facultaire Studentenraden werken hetzelfde als de USR. Ze hebben eveneens instemmings- en adviesrecht. De leden focussen zich, logischerwijs, op zaken die hun eigen faculteit aangaan. Daarom heeft elke faculteit een eigen FSR. Opvallend is dat bij de Faculteit der Letteren en de Faculteit der Medische Wetenschappen zich niet genoeg mensen hadden aangemeld om verkiezingen te organiseren. De kandidaten die dat wel deden, zijn automatisch lid geworden van hun FSR. 

Ook bij een aantal Opleidingscommissies is dat het geval. De OLC adviseert het bestuur van een studie om zo de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. De leden evalueren, samen met docenten, alle vakken. Ook kunnen ze kritiek uiten op het examenreglement. Dit jaar zijn er voor dertien studies verkiezingen. Voor zo’n twintig andere commissies waren niet genoeg, of exact genoeg, leden gevonden. Studenten van die opleidingen hoeven dus niet te stemmen voor de OLC. Zo kan het gebeuren dat een student Economie voor drie medezeggenschapsorganen mag stemmen en een student Taalwetenschappen maar één keer het digitale stemhokje in hoeft. 

Benieuwd wie jou gaat vertegenwoordigen? Bekijk dan dit document voor een volledige lijst van alle kandidaten. Via https://ru.digitaleverkiezing.nl/ kun je tot en met 29 mei stemmen. De uitslag wordt bekendgemaakt op 31 mei.

In de loop van de verkiezingsweek zal het ANS meerdere artikelen over de verkiezingen uitbrengen, zoals het verslag van een verkiezingsdebat voor de USR tussen de lijsttrekkers van de deelnemende partijen. 

1 Reactie

Tom S 23 mei 2024 - 15:43

Er staan een aantal dingen in dit artikel die niet kloppen. De USR vergadert namelijk niet maandelijks met de OR en het CvB, maar 6 keer per jaar. Dat is dus tweemaandelijks, of strikt genomen eens per zes weken. Daarnaast moet het CvB niet alle plannen voorleggen aan de raden. Alleen een klein gedeelte ervan, te lezenin de reglementen. Zo heeft de USR in dit hele jaar maar nog over een stuk of 4 plannen kunnen stemmen. Als er geen toestemming wordt verleend, gaat het ook niet naar de Raad van Toezicht, maar naar een geschillencomissie, die uit 3 leden bestaat: 1 gekozen door het CvB, 1 door de Raad van Toezicht en 1 door de medezeggenschap. Overigens kan het CvB nog afwijken van het besluit van die commissie als het ‘de bestuurlijke autonomie of identiteit van de universiteit aantast’. Als laatst zijn veel van de dingen die de USR ‘heeft geregeld’ gewoon geregeld door het bestuur. De USR lobbyt, maar het CvB voert het in en gaat er over of het ook werkelijk gebeurt.

Antwoord

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen