Home Artikelen Campuspsycholoog voor medewerkers RU

Campuspsycholoog voor medewerkers RU

door Jip Meijers

Vanaf 1 december kunnen medewerkers van de Radboud Universiteit (RU) met werkgerelateerde psychische gezondheidsklachten bij een campuspsycholoog terecht. Dit is een tweejarige pilot waarin wordt gekeken in hoeverre er behoefte is aan deze vorm van dienstverlening en op welke manier dit het beste kan worden ingericht.

Jacqueline Heijen, coördinator van dit initiatief en beleidsadviseur Human Resources aan de RU, vertelt: ‘De campuspsycholoog is er voor alle medewerkers die hulp nodig hebben bij een vorm van psychosociale arbeidsbelasting.’ Ze legt uit dat dit dus gaat om medewerkers met persoonlijke problemen die werkgerelateerde psychische gezondheidsklachten tot gevolg hebben, zoals stress- of spanningsklachten.

De rol van de campuspsycholoog

‘De universiteit is een uitdagende werkomgeving, waarin de prestatiedruk hoog kan liggen’, stelt Heijen. Er zijn op dit moment al twee vormen van dienstverlening: coaching en bedrijfsmaatschappelijk werk. ‘Psychologische ondersteuning in deze vorm was er echter nog niet’, zegt de beleidsmedewerker. ‘We zien dat er, zeker tijdens de pandemie, sprake is van toegenomen stress- en spanningsklachten onder medewerkers van de RU en willen daarom kijken of dit de manier is om hen vooruit te helpen.’ Volgens Heijen kan het feit dat medewerkers op deze manier ergens terecht kunnen en dat zij zich gehoord en gezien voelen enorm veel doen voor hun psychische gezondheid: ‘Medewerkers kunnen zo het gevoel krijgen dat ze er niet alleen voor staan en er een luisterend oor is, wanneer ze dat nodig hebben.’

Eerst krijgt een medewerker een intakegesprek met de campuspsycholoog: ‘Hierbij wordt ingekaderd wat er speelt, waar iemand tegenaan loopt en waarmee degene geholpen wil worden’, aldus Heijen. ‘We streven ernaar om de medewerker binnen een tot tien consulten weer op weg te helpen.’ Ze benadrukt dat deze consulten kosteloos en vertrouwelijk zijn. Ook bij twijfel kunnen medewerkers een afspraak maken. ‘Op zo’n moment kan je het best een intakegesprek aangaan. Dan kan er worden gekeken waar iemand het beste terecht kan’, adviseert ze. ‘We willen voorkomen dat medewerkers met klachten blijven rondlopen.’

De drempel verlagen

De stap om naar een psycholoog te zetten is vaak groot. Er wordt volgens Heijen daarom geprobeerd om deze drempel met een campuspsycholoog te verlagen. ‘Medewerkers kunnen zichzelf inschrijven voor een intakegesprek door een mail te sturen. Er vindt geen tussendoorverwijzing plaats, ze hoeven niet eerst naar de bedrijfsarts, hun leidinggevende, of naar een HR-medewerker.’ Dit zorgt er volgens de beleidsmedewerker niet alleen voor dat de drempel lager is om hulp te vragen, ook wordt de aanlooptijd zonder tussenpersonen hiermee verkort.

Het verlagen van deze drempel is belangrijk, want vaak wordt er pas te laat om hulp gevraagd door medewerkers. ‘Dit willen we voorkomen omdat mensen daardoor vaak uitvallen’, stelt Heijen. Ook de verkorte aanlooptijd is daarbij van belang, zo vindt de beleidsadvisuer. ‘In de reguliere hulpverlening zie je vaak dat de wachttijden erg lang zijn en dat er daarom te laat de juiste hulp wordt geboden.’

Een tweejarige pilot

‘Dit is een pilot voor twee jaar, waarin we willen onderzoeken in hoeverre er behoefte is aan deze extra vorm van dienstverlening’, licht de beleidsmedewerker toe. ‘We evalueren de pilot en bedenken mogelijke vervolgstappen.’ Er wordt dan ook gekeken of twee campuspsychologen genoeg zijn. ‘Ik verwacht dat er veel gebruik zal worden gemaakt van de campuspsycholoog omdat er sprake is van een laagdrempelige vorm van dienstverlening, wat de keuze om hulp in te schakelen makkelijker maakt’, aldus Heijen.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen