Home Artikelen Collegegeld stijgt met 105 euro

Collegegeld stijgt met 105 euro

door Claire Vaessen

Het collegegeld voor het studiejaar 2023-2024 wordt 105 euro hoger dan dat van dit jaar. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wilde de stijging initieel beperken tot 60 euro. Koepels Vereniging Hogescholen (VH) en Universiteiten van Nederland (UNL) waren echter tegen dit voorstel.

Het collegegeld voor het studiejaar 2023-2024 zal 2314 euro bedragen. Dat is een stijging van 105 euro ten opzichte van dit studiejaar. Gewoonlijk wordt de hoogte van het collegegeld gebaseerd op de inflatiecijfers van de maand april. Vorig jaar was dat een inflatie van 9,6%. Het OCW had deze stijging willen dempen door de gemiddelde inflatie van de afgelopen drie jaar te gebruiken, maar koepels VH en UNL spraken zich uit tegen dit voorstel. Uiteindelijk is er gekozen om te werken met het jaargemiddelde van de inflatie. Dat gemiddelde is namelijk een stuk hoger dan dat van de afgelopen drie jaar samen, maar lager dan dat van alleen april. Het besluit moet nog worden vastgelegd in een wetswijziging.

280 miljoen euro

Koepels VH en UNL waren fel tegen het voorstel van de OCW om de hoogte van het collegegeld te baseren op de inflatie van de afgelopen drie jaar. ‘Het verschil met het nemen van het driejarig gemiddelde en het gemiddelde van april is voor universiteiten en hogescholen meer dan 280 miljoen euro’, vertelt Ruben Puylaert, woordvoerder van koepel UNL. ‘Voor universiteiten specifiek zou het om ongeveer 113 miljoen euro gaan.’ Hij legt uit dat het hoger onderwijs onder financiële druk staat en dat dit besluit het nog erger had gemaakt. ‘De werkdruk zou nog verder toenemen en op universiteiten zou er nog minder ruimte voor onderzoek zijn.’ 

Puylaert zegt dat UNL op ambtelijk niveau met het OCW heeft gesproken over het voorstel. ‘Het ministerie is uitgekomen op een eenjarig gemiddelde. Dat zorgt ervoor dat de kosten voor het hoger onderwijs wel stijgen, maar niet zo erg als bij een driejarig gemiddelde.’ Hij vertelt dat UNL het besluit begrijpt. ‘De hoogte enkel baseren op de inflatiecijfers van april was voor ons financieel het voordeligst geweest, maar in deze lastige tijd wil je ook studenten ontzien van hoge kosten.’ Puylaert geeft aan dat UNL hoopt dat het de komende jaren wordt vastgehouden. ‘Zo weten we waar we aan toe zijn. We vinden dit een goede middenweg en een realistische inflatiecorrectie.’ 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen