Home Artikelen Coronasteun onderwijs: extra geld naar studentenwelzijnszorg

Coronasteun onderwijs: extra geld naar studentenwelzijnszorg

door Jochem Bodewes

Met Nationaal Programma Onderwijs dat ministers Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Arie Slob (Onderwijs) zojuist presenteerden, worden hogere onderwijsinstellingen met tweeeëneenhalf miljard euro ondersteund. Van dit geld wordt onder andere de mentale welzijnszorg opgeschaald en krijgen universiteiten compensatie voor de te grote studentenaantallen.


Eerder vandaag lekte al uit dat studenten met de miljarden ook vijftig procent korting krijgen op het collegegeld van aankomend jaar. Van Engelshoven verleent de steunmaatregelen vanwege de wanhopige situatie waar veel studenten in zitten. Op mentaal vlak moet hier een aanstelling van meer studentendecanen en studiebegeleiders bij helpen, zo vertelde ze tijdens de persconferentie. Volgens de Vereniging van Nederlandse Universiteiten maakt het ministerie hier in totaal tachtig miljoen euro voor vrij. Om studenten financieel te ontlasten koos het kabinet ervoor het studentenreisproduct met maximaal een jaar te verlengen voor uitlopers. Eerder gold deze regeling nog slechts voor drie maanden.

Naast deze maatregelen die studenten helpen, wil het kabinet ook docenten ondersteunen, die nu vaak onder grote druk staan door de grote studenteninstroom van dit jaar. ‘Alle onderwijsinstellingen worden volledig en structureel gecompenseerd voor te grote studentenaantallen’, stelde de onderwijsminister tijdens de persconferentie. Door de beperkingen van een tussenjaar besloten meer geslaagden dan normaal om aan een opleiding te beginnen. Om voor al die studenten goed onderwijs te kunnen waarborgen en docenten te onlasten, komt er 645 miljoen euro vrij om meer personeel aan te nemen. Dit moet ook doorwerken in de komende studiejaren.

Jonge wetenschappers

Tenslotte komt Van Engelshoven ook jonge wetenschappers tegemoet. Met een investering van 162 miljoen euro worden 20.000 arbeidscontracten verlengd. ‘Dat geeft zekerheid, ze kunnen zo hun onderzoek afronden en onderwijs blijven geven’, lichtte ze toe. Wie er precies onder de groep ‘jonge wetenschappers’ vallen, specificeerde Van Engelshoven niet tijdens de persconferentie.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen