Home Artikelen CvB reageert op brandbrief over actief studentenleven, AKKU ontevreden

CvB reageert op brandbrief over actief studentenleven, AKKU ontevreden

Het College van Bestuur (CvB) heeft gereageerd op de brandbrief die ze eind maart ontving van studentenvakbond AKKU. Waarin het CvB werd opgeroepen om actieve studenten beter te ondersteunen. In hun reactie stelt het CvB de actieve student te waarderen, maar doet weinig toezeggingen naar aanleiding van de wensen van AKKU. ‘De kous is voor ons nog niet af.’

Op 3 april ontving het CvB een brandbrief van studentenvakbond AKKU over de verloedering van het actieve studentenleven. AKKU kaartte aan dat studentbestuurders veel mentale en financiële druk ervaren waardoor het voor studenten onaantrekkelijk wordt om een bestuursjaar te doen. AKKU riep het CvB op om een hoger bedrag vast te stellen om studenten te compenseren. Daarbij eiste de vakbond dat er een collegegeldvrij bestuursjaar mogelijk wordt gemaakt voor fulltime bestuursleden. Ook vroeg AKKU om een nieuwe afdeling van Student Support die zich specifiek bezighoudt met problemen van actieve studenten. 

In hun reactie, ondertekend door bestuursvoorzitter Daniël Wigboldus en secretaris Marijke Pe, reageert het CvB op drie knelpunten die zij uit de brandbrief halen: het vullen van bestuursfuncties, financiële compensatie en de dienstverlening van Student Life and International Mobility (SLIM). Het CvB bespreekt in de reactie uitgebreid wat zij momenteel faciliteren voor studenten en stellen dat ze belang hechten aan het actieve studentenleven. Wat betreft de eisen van AKKU doen ze weinig concrete toezeggingen. Wel zal er een nieuw compensatiebedrag worden opgesteld en wordt de studentenvakbond uitgenodigd om in gesprek te gaan met SLIM. AKKU is niet tevreden met de reactie van het CvB: ‘De kous is voor ons nog niet af.’

Erkennen, waarderen, compenseren? 

Het CvB begint de reactie door begrip uit te spreken voor de problemen die AKKU aankaart. Vervolgens wordt gereageerd op het eerste ‘knelpunt’: de problemen die studentenorganisaties ervaren met het vinden van kandidaten voor bestuursfuncties en medezeggenschap. ‘We kijken ieder jaar naar de mogelijkheden om bestuurs- en commissiewerk aantrekkelijk te houden en te promoten’, aldus het CvB. Daarnaast stelt ze haar best te doen om actieve studenten te erkennen en waarderen, door middel van bijvoorbeeld The Week of the Active student. ‘Op deze manieren hopen we studenten te enthousiasmeren om zich ook aan te melden en actief te worden binnen één van de vele studentenorganisaties.’ 

Vervolgens reageert het CvB op de oproep van AKKU tot betere financiële ondersteuning voor actieve studenten. Ze stelt dat bestuursmaanden compensatie zijn voor de opgelopen studievertraging van actieve studenten, geen compensatie van gemaakte uren. 

‘Uitgangspunt van het CvB daarbij is dat je bestuursactiviteiten doet naast je studie en niet in plaats van je studie.’ Hiermee lijkt het CvB de mogelijkheid tot een collegegeldvrij bestuursjaar af te wijzen. De hoogte van de bestuursmaanden wordt wel aangepast. ‘In overleg met de rector, leden van de USR en medewerkers van Student Affairs is besproken dat er n.a.v. een notitie van de USR over dit onderwerp wordt gekeken hoe we tot een verhoging van de compensatie kunnen komen’, stelt het college in de brief. Over de hoogte van het nieuwe bedrag doet het CvB geen uitspraak. 

Meedenken met SLIM 

Tot slot reageert het CvB op de klachten van AKKU over de dienstverlening van SLIM en de communicatie hierover. Wat betreft de gewenste nieuwe afdeling van Student Support voor studentbestuurders, stelt het CvB dat studentenbestuurders met problematiek gewoon terecht kunnen bij gangbare begeleiders. 

In hun brandbrief sprak AKKU de wens uit dat het SLIM beter in zou spelen op de vraag en behoefte van de actieve student. Het CvB stelt dat het samen met de divisie Marketing & Communications van de RU in de zomer gaat kijken naar een nieuw plan voor de communicatie richting studentbestuurders. Hierover mag de AKKU gaan meedenken. Zo concludeert het CvB: ‘We nodigen jullie dus graag uit om een keer een afspraak te maken met SLIM om concrete input te leveren op o.a. het communicatieplan en activiteitenplan voor studentenorganisaties het komende academische jaar.’

Reactie AKKU

In een eerste reactie laat AKKU bij monde van penningmeester Stijn Lintsen weten niet tevreden te zijn met de brief van het CvB. ‘Het is vooral een opsomming van wat er nu al gebeurt op de universiteit voor actieve studenten. Het lijkt er niet op dat het CvB echt iets gaat veranderen.’ De oplossingen die het bestuur aandraagt, zoals het samenzitten met SLIM om input te leveren, komen volgens AKKU niet tot de kern van het probleem. ‘Samenzitten met SLIM is geen gekke tip, maar het is wederom niet waar we om vroegen’, stelt Lintsen. ‘Wij zijn er niet gerust op dat dit echt duurzame oplossingen zijn voor de problemen die we nu zien.’

Lintsen laat weten vooral ontevreden te zijn met de reactie op het eerste knelpunt over de aantrekkelijkheid van bestuurs- en medezeggenschapsfuncties voor studenten. ‘Het CvB laat weten dat het veel doet voor de promotie van bestuurs- en medezeggenschapswerk via sociale kanalen en campagnes. Promotie is goed, maar het gaat om veel meer dan alleen zichtbaarheid, het gaat ook om aantrekkelijkheid.’ Iets wat bij die aantrekkelijkheid kon helpen volgens de penningmeester is een collegegeldvrij bestuursjaar, maar daar lijkt het CvB dus niks in te zien. ‘Er zijn gewoon fulltime bestuursfuncties, waarbij er geen ruimte is om daarnaast te studeren. Daarom is het erg apart dat het CvB zegt dat haar uitgangspunt is dat bestuursfuncties naast de studie moeten worden gedaan, niet in plaats van’, stelt Lintsen. 

AKKU laat het er daarom voorlopig nog niet bij zitten. De vakbond vroeg om een gesprek met het CvB en neemt geen genoegen met deze schriftelijke reactie. ‘De kous is voor ons nog niet af. Het is fijn dat ze gereageerd hebben, maar omdat er niet genoeg lijkt te veranderen willen we nog steeds om de tafel met het CvB’, eindigt Lintsen. Vandaag zal de vakbond zich weer gaan melden bij het Berchmanianum.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen