Home Artikelen De nieuwe lijsttrekkers van AKKUraatd en asap in gesprek

Van maandag 30 mei tot donderdag 2 juni zijn de verkiezingen voor de Universitaire Studentenraad (USR). Dit jaar staat Hugo van Bree bovenaan de lijst van AKKUraatd en Mark Bunschoten is de nummer een van asap. Middels vijf stellingen vroeg ANS de lijsttrekkers naar hun plannen voor komend jaar.

De zesdejaarsstudent Hugo van Bree (24, master Spatial Planning) had vijf jaar geleden al interesse in de medezeggenschap. Hij stortte zich echter eerst op een bestuursjaar bij Postelein, de studievereniging voor Pedagogische Wetenschappen. ‘Vervolgens kwam corona en lag alles stil.’ Nu dat voorbij is, leek het Van Bree het perfecte moment om lijsttrekker van AKKUraatd te worden. ‘Nu ben ik namelijk nog student’, lacht de masterstudent. 

De interesse in universiteitspolitiek ontstond bij de derdejaarsstudent Mark Bunschoten (21, bachelor Politicologie) dit jaar door zijn functie in de Opleidingscommissie (OLC). ‘Ik heb gezien hoeveel er eigenlijk speelt op de universiteit’, zegt hij enthousiast. ‘Er zit zoveel achter de universiteit wat je als student helemaal niet weet en ziet.’ Via de OLC is het balletje gaan rollen en nu is Bunschoten lijsttrekker van asap. 

Studentenwelzijn

Op dit moment is preventie belangrijker dan zichtbaarheid van hulp op de campus.

Van Bree: ‘Ik denk niet dat preventie belangrijker is dan zichtbaarheid. Het gaat namelijk hand in hand. Bovendien kan je nooit alles voorkomen en dan is zichtbaarheid ontzettend belangrijk. Studenten moeten weten waar ze terecht kunnen. Daarnaast moet het taboe rondom hulp vragen worden doorbroken. Zo zouden studieadviseurs ook op studenten kunnen afstappen om toegankelijkheid te creëren. Het vragen om hulp komt dan niet alleen vanuit de student, maar de universiteit stelt zich ook actiever op.’

‘Studentenwelzijn vraagt om actie aan beide kanten: preventie en hulp achteraf.’

Bunschoten: ‘Ik sluit me daarbij aan. Het is geen vraag of het ene belangrijker is dan het ander. Studentenwelzijn is een heel breed probleem, wat om actie vraagt aan beide kanten: preventie en hulp achteraf. Wat betreft zichtbaarheid zou het goed zijn als er een zorgkaart komt op de website, zodat er een duidelijk overzicht is wat voor zorg er is en waar je naartoe moet om hulp te krijgen. Een voorbeeld van preventie is het buddyproject. Dat loopt al, maar asap wil dat dit project nog verder wordt uitgewerkt. Daarnaast denk ik dat integratie ook bijdraagt aan het welzijn van studenten. Dit kan de universiteit creëren door wat vaker op de student af te stappen. Zo komt de integratie van twee kanten: de universiteit denkt met de studenten mee en de studenten met de universiteit ’ 

Van Bree: ‘Die integratie kan worden gecreëerd op de introductiemarkt. Waar ik me graag voor in wil zetten is dat de focus van die markt niet meer alleen ligt op eerstejaars-, maar ook op ouderejaarsstudenten. Eerstejaars zijn namelijk vaak wat terughoudender om actief te worden bij een vereniging omdat alles nieuw is. Ouderejaars zijn al gesetteld en weten hoeveel tijd ze over hebben naast het studeren. Door ook op hen te focussen tijdens de introductiemarkt kan dus meer integratie in het studentenleven ontstaan.’

Studeren

Om studenten opnieuw naar college te trekken moet de RU geen hybride onderwijs aanbieden, maar slechts fysiek onderwijs.

Bunschoten: ‘Ik denk niet dat het helemaal afschaffen van online onderwijs de oplossing is om studenten naar de campus te trekken. Zo bieden sommige opleidingen nooit online colleges aan en ook daar blijven de collegezalen leeg. De vraag die de universiteit zich dus moet stellen is: Hoe zorgen we ervoor dat we intrinsieke motivatie bij studenten creëren, zodat ze weer naar de campus komen?’

‘Hybride onderwijs is een goed middel om iedereen op diens manier te laten studeren.’

Van Bree: ‘Het is inderdaad de verantwoordelijkheid van de universiteit om de campus aantrekkelijker te maken, dan worden de collegezalen vanzelf wel weer gevuld. Enkel fysiek colleges aanbieden is lastig. Hoewel AKKUraatd van mening is dat dat de basis is, is hybride onderwijs een goed middel om iedereen op diens manier te laten studeren. Studenten die bijvoorbeeld een bestuursjaar doen, topsport doen, of andere omstandigheden hebben, kunnen dan namelijk makkelijk flexibel studeren.’

Bunschoten: ‘Asap pleit natuurlijk ook dat flexibel studeren voor deze studenten makkelijk moet blijven, maar we moeten ook kijken naar de “gewone” studenten. Ook met hen moet worden meegedacht als ze even niet naar college kunnen komen. Het belangrijkste punt van hybride onderwijs is daarbij dat het een aanvulling is op de normale colleges. Het moet geen vervanging worden, zoals in de coronaperiode.’ 

Duurzaamheid

Plasticvermindering is het belangrijkste punt waar de RU zich op moeten focussen als zij duurzaam wil zijn.

Van Bree: ‘Plasticvermindering is heel belangrijk en het is makkelijk om daar een grote stap in te zetten die veel impact heeft. Op dit moment wordt bijvoorbeeld nog al het eten los verpakt. Deze zomer kan de universiteit hiermee stoppen omdat het contract dan verloopt. Toch denk ik dat de universiteit veel meer kan doen dan enkel focussen op plastic verminderen.’

Bunschoten: ‘Daar ben ik het mee eens. Duurzaamheid is een heel breed begrip. Als de universiteit zich enkel zou focussen op ecologische duurzaamheid, zoals plasticvermindering, mist ze een heel groot deel. Ook sociale duurzaamheid is van belang. Een voorbeeld daarvan zijn de maaltijden van de Refter die steeds meer veganistisch en vegetarisch worden. Dat is ontzettend goed, maar we moeten wel rekening houden met allergieën. Veganistische en vegetarische maaltijden bevatten namelijk vaker voedingsstoffen die allergie gevoelig zijn. We moeten ervoor zorgen dat we hier dus geen studenten in uitsluiten, wat samenhangt met de sociale duurzaamheid.’

‘We zien graag dat er een studenthovenier komt.’

Van Bree: ‘AKKUraatd heeft ook een plan dat bijdraagt aan sociale duurzaamheid. We zien graag dat er een studenthovenier komt. De studenthovenier is een bijbaan voor studenten, waarbij ze de taak hebben om de planten op de campus te onderhouden. Zo kunnen de kunstmatige planten worden vervangen door echte planten, wat de campus een fijnere en aantrekkelijkere plek maakt.’

Bunschoten: ‘Om de campus groener te maken willen we kijken of we de fietsenstallingen onder de Refter en het Collegezalencomplex beter kunnen benutten. Als we ervoor zorgen dat deze meer worden gebruikt, kunnen we de bovengrondse fietsenstallingen vervangen door groen, wat net als de studenthovenier bijdraagt aan een aantrekkelijkere campus.’

Inclusiviteit

Inclusie kan worden bevorderd door interdisciplinair onderwijs.

Bunschoten: ‘Interdisciplinair onderwijs biedt veel voordelen: je leert nieuwe mensen kennen en anders naar problemen kijken. Daarom denk ik dat het zou kunnen bijdragen aan inclusiviteit, maar inclusiviteit wordt niet erg vergroot door interdisciplinair onderwijs. Asap denkt dat je daarom naar veel meer dingen moet kijken, zoals integratie, sociale veiligheid en mentaal welzijn van studenten.’

Van Bree: ‘Daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik denk ook dat interdisciplinair onderwijs kan bijdragen aan inclusie. Je wordt immers inclusiever als je meer perspectieven op de wereld leert. Toch moet de universiteit ook inzetten op het doorbreken van taboes rondom het zoeken van hulp, gender, seksualiteit en racisme als ze inclusiviteit wil bevorderen.’

Medezeggenschap

De RU moet het doen van bestuursjaren zoals medezeggenschap niet alleen faciliteren, maar ook stimuleren.

Van Bree: ‘AKKUraatd is van mening dat het doen van bestuursjaren zeker moet worden gestimuleerd. Studenten worden dan zowel bij de universiteit als de stad betrokken, waardoor ze minder snel tegen problemen als eenzaamheid zullen aanlopen. Het draagt dus bij aan een mentaal gezonde campus. Bovendien krijgen studenten dan de kans om zichzelf te ontplooien. Om dit te stimuleren moet de universiteit een passende compensatie bieden, waardoor iedereen de mogelijkheid krijgt om een bestuursjaar te doen.’ 

‘De universiteit moet meedenken in de vorm van financiële compensatie en flexibel onderwijs.’

Bunschoten: ‘Ik ben het met je eens. De universiteit moet bestuursjaren, zoals sport en medezeggenschap, stimuleren. Het draagt inderdaad bij aan je persoonlijke ontwikkeling en daarnaast gaat de kwaliteit van de universiteit omhoog. Het stimuleren van bestuursjaren zorgt namelijk voor een kwaliteitsimpuls van de medezeggenschap, waardoor er beter beleid wordt gemaakt en dit zorgt voor een hogere kwaliteit van de universiteit en het onderwijs. Om bestuursjaren te stimuleren moet de universiteit meedenken in de vorm van financiële compensatie en flexibel onderwijs.’

Van Bree: ‘Dat meedenken doet de universiteit door cursussen aan te bieden die je kunnen helpen met een bestuursjaar. Hoewel het al gebeurt, is het belangrijk dat het voor studenten ook duidelijk is dat de universiteit dat aanbiedt. Zo zijn studenten beter op de hoogte van hun mogelijkheden en dat kan ze stimuleren om een bestuursjaar te doen. Dat is ook voor de universiteit zelf van belang, want zonder een studentenraad, OLC’s en studentenverenigingen kan je als universiteit niet functioneren.’ 

Verschillen

Jullie zijn het over de meeste dingen met elkaar eens. Dat kan fijn zijn voor de samenwerking, maar hoe weet de student dan op welke partij hij moet stemmen? Waar zitten de grootste verschillen tussen AKKUraatd en asap? 

Bunschoten: ‘Asap zet zich vooral in om de student in staat te stellen alles uit zijn studie en onderwijs te halen. Daarvoor is het van belang dat de universiteit studenten aanmoedigt om zich naast hun studie te ontwikkelen en de informatie beschikbaar stelt waardoor studenten actief kunnen worden buiten de opleiding om.’

Van Bree: ‘AKKUraatd is er voor iedere student en zet zich ook actief in voor minderheden. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijke pijler voor ons. AKKUraatd is over het algemeen vooruitstrevender en wij stellen ambitieuzere doelen.’ 

Bunschoten: ‘Dat klopt, asap is iets terughoudender. Verder hebben we ook andere persoonlijke kernpunten. Ik wil me hard maken voor sociale veiligheid en studentenwelzijn. Zeker na het rapport van het Trimbos Instituut dat is uitgekomen over dat veel studenten met mentale problemen kampen.’

Van Bree: ‘Ik wil me vooral inzetten voor goed onderwijs voor iedereen. Elke student op de RU moet de kans krijgen om te studeren op diens manier. Als ik mij hiervoor kan inzetten en kan laten zien waar AKKUraatd voor staat, dan ben ik tevreden. Het doorvoeren van concrete wijzigingen duurt heel lang, dus ik vind het vooral belangrijk dat AKKUraatd zijn concrete punten over de jaren heen kan vasthouden en doorvoeren.’

Bunschoten: ‘Ik kan spreken van een geslaagd jaar als een aantal concrete beleidswijzingingen zijn doorgevoerd. Als ik het standpunt van asap naar voren heb gebracht en een positieve verandering teweeg heb gebracht, dan ben ik tevreden.’

2 Reacties

Johannes 23 mei 2022 - 20:11

Actief studenten betrekken bij medezeggenschap, maar wel een derde partij wegpesten

Antwoord
Jellis 25 mei 2022 - 22:07

Ik weet nog steeds niet op wie ik moet stemmen. Ik zie twee partijen met iets verschillende prioriteiten, maar die het op weinig punten echt met elkaar oneens zijn. Beide partijen spreken mij wel aan, dus ik ben wel benieuwd naar wat nu een issue was de afgelopen jaren waarbij de partijen elkaar echt niet konden vinden.

Antwoord

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen