Home Artikelen De RU werkt aan een nieuwe Universitaire Gedragscode

De RU werkt aan een nieuwe Universitaire Gedragscode

door Delphine Broasca

De Radboud Universiteit (RU) werkt aan een Universitaire Gedragscode. Dit zal een verdere invulling zijn van het al bestaande integriteitsbeleid van de universiteit. Ook zullen er regelingen omtrent sociaalmediagebruik en privérelaties op de werkvloer worden toegevoegd. Wanneer de code zal uitkomen, is nog onduidelijk.

Mede naar aanleiding van het onderzoek binnen de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR) over omgangsvormen was het wenselijk om een gedragscode op te stellen. ‘Het is namelijk belangrijk dat medewerkers en studenten onderling weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en waar de grenzen liggen’, stelt Martijn Gerritsen, woordvoerder van de RU.  

De Universitaire Gedragscode zal een nadere invulling zijn op het al bestaande integriteitsbeleid van de RU. ‘Dit wordt onder andere aangevuld met thema’s rondom alcohol- en drugsgebruik, het gebruik van sociale media en privérelaties op de werkvloer’, laat Gerritsen weten. ‘Daarnaast krijgt de universiteit een ombudsfunctionaris voor medewerkers.’ Deze kan onafhankelijk onderzoek uitvoeren, zowel op eigen initiatief als naar aanleiding van klachten.

De totstandkoming

‘Het initiatief voor een gedragscode ligt bij de Divisie HR’, zegt de woordvoerder. Deze afdeling zorgt ervoor dat het proces van het opstellen van de code wordt begeleid en getoetst. Voor het opstellen zelf denken tientallen medewerkers met verschillende functies mee. Voordat de code wordt vastgesteld door het college van bestuur wordt ook de medezeggenschap om inbreng gevraagd. Ook zal afstemming met studenten plaatsvinden.

Om een veilige plek te bieden op de RU wordt niet enkel gewerkt aan de Universitaire Gedragscode. Ook andere maatregelen worden getroffen. Zo heeft de RU een tijd terug haar vertrouwenspersonen al in een team samengevoegd voor een betere samenwerking ‘Daarnaast is er meer aandacht gevraagd voor sociale veiligheid en het welzijn van studenten en medewerkers bijvoorbeeld door informatie te bieden op de website en het organiseren van een jaarlijkse Wellbeing Week’, licht Gerritsen toe.  

Veranderingen binnen de FFTR

De FFTR is daarnaast bezig met een extra document dat de universitaire cultuur binnen de faculteit moet beschrijven. In dit document wil de faculteit beschrijven wie zij zijn en wat de normen en waarden zijn. ‘Dit document maakt de FFTR als aanvulling op de Universitaire Gedragscode, waarbij het FTR-document meer gaat over de gewenste normen en intenties dan over de bijbehorende regelgeving die universitair afgesproken wordt’, vertelt Heleen Murre-van den Berg, decaan van de FFTR.

Naast het ‘wie-zijn-wij’ document heeft de FFTR een studententraject opgezet in de naloop van het cultuurtraject. Tijdens het studententraject worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij er een gesprek is tussen de studenten, de decaan en studieadviseurs over de omgangsvormen op de universiteit. Op die manier hoopt de FFTR meer openheid te creëren en te horen wat studenten vinden dat er anders kan.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen