Home Artikelen Een extra tentamenkans bij afmelding door corona: De RU biedt die alleen achteraf aan

Een extra tentamenkans bij afmelding door corona: De RU biedt die alleen achteraf aan

Afgelopen week publiceerde het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) een oproep om universiteiten aan te sporen hun tentamenbeleid onder de loep te nemen, om te voorkomen dat studenten met coronaklachten naar de campus komen om een tentamen af te leggen. De Radboud Universiteit (RU) ziet geen aanleiding om haar beleid aan te passen.

In het voorstel pleit het ISO voor een duidelijk herkansingsbeleid, waarin studenten die zich aan de quarantaineverplichting houden en daardoor hun tentamen missen, geen toetskans verspelen. Lisanne de Roos, voorzitter van het ISO, schetst een beeld van zo’n protocol: ‘Studenten die zich afmelden wegens covid krijgen direct een mailtje waarin de instelling de student bedankt voor het veilig houden van het onderwijs en een nieuw moment aanbiedt om het tentamen te maken.’ Helderheid staat hierbij voorop. ‘Het is belangrijk dat alle informatie goed vindbaar is voor studenten’, stelt De Roos. ‘Docenten en de website moeten eenduidig communiceren dat studenten op voorhand een nieuwe kans krijgen.’

Volgens De Roos is zo’n protocol nodig om de veiligheid van het onderwijs te waarborgen. ‘We hebben veel reacties gekregen van studenten die de druk voelen om toch naar een tentamen te gaan wanneer ze eigenlijk in quarantaine moeten zitten’, meent De Roos. ‘Ze voelen die druk omdat ze een tentamenkans minder hebben als ze niet gaan.’

Wirwar aan protocollen

De verschillen tussen onderwijsinstellingen zijn groot, betoogt De Roos. ‘Sommige instellingen moedigen studenten aan om bij klachten in quarantaine te blijven en bieden een vervangend tentamenmoment aan. Zo zorgen zij dat tentamens veilig blijven voor iedereen. Wij willen dat iets soortgelijks bij iedere instelling gebeurt.’

Er zijn echter ook instellingen waar studenten hun eerste tentamenpoging verspelen als zij in quarantaine moeten blijven. Uit een rondgang van het ISO blijkt hier sprake van bij ten minste drie universiteiten: de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Technische Universiteit Eindhoven. De Roos: ‘Daarnaast is er nog een grote tussencategorie van instellingen waar wel een extra kans wordt aangeboden, maar alleen na aanvraag bij de examencommissie. Dit leidt tot onzekerheid bij studenten omdat het op voorhand niet zeker is of je die kans krijgt. Ze maken dan toch het tentamen, ondanks de quarantaineplicht.’

De RU valt in de tussencategorie, waar een extra tentamengelegenheid alleen kan worden aangeboden als de examencommissie die goedkeurt. Als een student een tentamengelegenheid mist vanwege coronaklachten kan er sprake zijn van overmacht. De examencommissie beoordeelt of er daadwerkelijk sprake is van overmacht en kan vervolgens een extra kans aanbieden. 

Risico op misbruik

De Roos meent dat een protocol waarin studenten met coronaklachten automatisch een nieuwe kans krijgen aangeboden, helpt om het onderwijs veilig te maken. Er kleven echter ook bezwaren aan het zomaar verschaffen van een extra tentamengelegenheid. Zo is op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid discussie over het aanbieden van een extra kans omdat studenten corona als excuus zouden kunnen gebruiken voor een extra tentamengelegenheid.

De Roos keert zich tegen dit bezwaar: ‘We vinden dat dit nadeel niet opweegt tegen het belang van het veilig organiseren van tentamens. Daarnaast moeten studenten die gebruikmaken van de extra kans het tentamen alsnog maken. De stof wordt dus nog steeds getoetst.’

Aanpassingen voor de aankomende tentamens

Op veel onderwijsinstellingen is de tentamenperiode al begonnen. Ook aan de RU zijn op een aantal faculteiten de tentamens al in volle gang. Is het realistisch dat universiteiten zo snel een protocol klaar kunnen hebben? De Roos: ‘Ik denk het wel. De meeste instellingen hadden al een vergelijkbaar beleid in de eerste coronagolf. Het is dus niet zo dat ze het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.’ De Roos wijst op instellingen als de Hogeschool Rotterdam, die recent het beleid hebben aangepast. ‘Het moet dus mogelijk zijn.’

De RU ziet echter vooralsnog geen aanleiding haar beleid te veranderen. Zij doet een beroep op studenten om verantwoordelijkheid te nemen en wijst op de bestaande mogelijkheid om in geval van overmacht de tweede tentamengelegenheid te benutten. Een student die het vak niet haalt, kan bij de examencommissie achteraf een extra gelegenheid aanvragen.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen