Home Artikelen Een nieuwe subsidie voor studentenwelzijn

Een nieuwe subsidie voor studentenwelzijn

Eind vorig jaar is de welzijnssubsidie in het leven geroepen. Deze subsidie van de Radboud Universiteit (RU) moet de effecten van de coronamaatregelen verzachten en het welzijn van de studenten verbeteren. Inmiddels lopen er 13 aanvragen.

De welzijnssubsidie is een subsidie voor projecten die het welbevinden van studenten bevorderen. ‘Ook willen we hiermee studenten stimuleren om initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan het studentenwelzijn’, vertelt Hannah Markusse, coördinator Studentenwelzijn. Zij vertelt dat de initiatieven kunnen gaan over verschillende aspecten: ‘Zo kunnen aanvragen worden gedaan over de thema’s mentale gezondheid, verbinding en community building.’ Ze maakt dit concreet door voorbeelden te geven: ‘Studenten zouden een podcast kunnen maken, waarbij ze experts interviewen over een thema rondom welzijn. Ook kan een vereniging kaartjes sturen naar al haar leden. Dan subsidiëren wij de kaartjes.’

De omvang van de subsidie die studenten voor hun initiatief kunnen krijgen verschilt per project, maar er wordt wel een richtbedrag van 1.500 euro aangehouden. ‘Mocht het echt een goed idee zijn, dan trekken we daar uiteraard meer geld voor uit’, aldus Markusse. ‘Daarnaast kunnen de studenten meerdere keren een aanvraag doen’, legt ze uit. Dit is bijvoorbeeld het geval als het initiatief het volgende jaar nog steeds goed loopt of als de studenten met een nieuwe project komen. 

Behoeften van studenten

De RU heeft dit geld voor een subsidie gekregen van de overheid. ‘Dit moeten we besteden aan het verzachten van de effecten van de coronamaatregelen voor studenten’, vertelt Markusse. ‘Een deel doen we zelf. Zo organiseren we onder andere de Wellbeing week en hebben we Student Support’, licht de coördinator toe. Hiermee worden volgens haar niet alle studenten bereikt. ‘Daarom willen we een deel van dat geld geven aan studenten met goede initiatieven. Zij weten immers het beste waar ze zelf behoefte aan hebben’, stelt Markusse. 

De toekomst

Hoewel de subsidie pas net bestaat, lopen er al 13 aanvragen. ‘Ik verwacht dat er nog veel meer zullen komen’, zegt ze hoopvol. ‘Het is namelijk een laagdrempelige subsidie: niet alleen studentenverenigingen kunnen deze aanvragen, maar ook individuele studenten.’ De RU krijgt van de overheid tot en met augustus 2023 de mogelijkheid om deze subsidie te verstrekken. ‘Mochten we echter merken dat het ontzettend goed loopt, kunnen we altijd nog kijken of we het door kunnen laten gaan, wellicht in een andere vorm’, vertelt Markusse.

Een toevoeging?

Naast de welzijnssubsidie kunnen studenten ook subsidie ontvangen van het al bestaande Radboud Studentfonds. Dit fonds verstrekt subsidies aan studenten met initiatieven die bijdragen aan het Nijmeegse studentenleven op langere termijn, die gaan over thema’s als welzijn, inclusie en duurzaamheid. ‘Voorbeelden van projecten met zo’n structureel karakter zijn het platform Frisse Gedachtes en Perplex’, benoemt Lisette Pals, fondsenwerver van het Radboud Studentfonds. ‘Ook zullen we het plan ondersteunen van de USR waarbij menstruatieproducten gratis beschikbaar worden gesteld op de campus’, zegt Pals. 

Waar de welzijnssubsidie dus ook eenmalige activiteiten zoals een workshop ondersteunt, doet Het Radboud Studentfonds dat niet. Markusse vindt daarom dat de welzijnssubsidie een goede toevoeging is op de al bestaande subsidie. ‘De kleinere projecten of activiteiten zijn namelijk makkelijker te realiseren’, stelt ze.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen