Home Artikelen Faculteit der Rechtsgeleerdheid wil proctoring herintroduceren

Faculteit der Rechtsgeleerdheid wil proctoring herintroduceren

De Universitaire Studentenraad en Ondernemingsraad zijn tegen, maar de Faculteit der Rechtsgeleerdheid overweegt toch proctoring te herintroduceren op haar faculteit. Of dit aankomende tentamenperiode wordt ingezet is nog de vraag.

De UGV besloot afgelopen maart niet in te stemmen met het gebruik van proctoring op de Radboud Universiteit. De medezeggenschap aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid vraagt nu in een brief aan de UGV dringend om dit besluit te heroverwegen. Zo kan studievertraging worden voorkomen. Tygo Loeffen, voorzitter van de Facultaire Studentenraad (FSR) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid: ‘In beginsel wordt bij Rechten geen derde tentamenkans aangeboden als een student coronaklachten heeft. Het faculteitsbestuur redeneert dat met proctoring een student met klachten thuis het tentamen kan maken, zodat hij geen studievertraging op hoeft te lopen.’ Loeffen wijst erop dat de FSR het liefst ziet dat er wél een derde kans wordt aangeboden. Dan is geen proctoring nodig. ‘Het probleem ontstaat dan echter dat studenten die niet goed hebben gestudeerd corona als onterecht excuus gebruiken om een derde kans aan te vragen. Het aanbieden van een derde kans is een eeuwig punt van discussie met het faculteitsbestuur.’

Overigens is het de bedoeling om proctoring enkel in te zetten als back-up. Loeffen: ‘Studenten zonder klachten kunnen het tentamen nog steeds op de campus maken. Alleen mensen die klachten hebben, maken het tentamen thuis middels proctoring.’

Proctoring of studievertraging

De FSR heeft haar studenten gevraagd of ze wel zitten te wachten op proctoring. ‘Als studenten moeten kiezen tussen studievertraging en proctoring, heeft het tweede de voorkeur’, aldus Loeffen. Er zijn echter ook andere alternatieven denkbaar om studievertraging te voorkomen die geen proctoring gebruiken. In schrijfopdrachten ziet Loeffen weinig heil omdat schrijfvaardigheid bij rechtenstudenten al uitvoerig wordt getoetst. ‘Mondelinge tentamens leveren een grote werkdruk en zijn daarom niet te realiseren’, meent de voorzitter. ‘Openboektentamens zijn in het verleden al gebruikt. Daar waren wij wel enthousiast over omdat het inzicht wordt getest. Dat zou nog een mogelijke invulling kunnen zijn voor tentamens op afstand.’ Loeffen voegt hier echter aan toe dat ook hier haken en ogen aan zitten.

Mosterd na de maaltijd?

Als de UGV instemt met het gebruik van proctoring, zal het nog even duren voor proctoring daadwerkelijk weer kan worden ingezet. In een brief aan de Onderdeelcommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid geeft het College van Bestuur (CvB) namelijk aan dat er slechts één leverancier van proctoringsoftware is waarvan de privacyrisico’s in kaart zijn gebracht. Dat is Proctorio. Voor andere aanbieders kan waarborging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet worden gegarandeerd. De universiteit heeft echter, in navolging van het besluit van de UGV, de licentie op Proctorio niet verlengd voor huidig collegejaar. Het CvB schrijft dat andere softwareproducten, zoals Zoom en Brightspace, niet geschikt zijn voor proctoring omdat ze niet over een fraudepreventiesysteem beschikken.

Loeffen verwacht daarom dat de aankomende tentamenperiode nog geen gebruik kan worden gemaakt van proctoring: ‘Deze begint namelijk al over anderhalve week. We zouden dit dus pas voor de volgende tentamenperiode, die halverwege mei begint, kunnen realiseren.’ Op de vraag of de brandbrief niet te laat is verstuurd, antwoordt Loeffen dat iedereen had gehoopt anders deze periode in te gaan. ‘De verslechtering van de coronasituatie is een onverwachte wending.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen