Home Artikelen Gemeente Nijmegen verbiedt verkamering

Gemeente Nijmegen verbiedt verkamering

Op 2 februari 2022 heeft Gemeente Nijmegen een verbod ingesteld op verkamering. Verkamering is alleen nog mogelijk met een omgevingsvergunning. Voor het verkameren van goedkopere woningen is nog een extra vergunning nodig.

Door de beleidswijziging van 2 februari 2022 is het nu verboden om een woning om te zetten tot drie of meer onzelfstandige woonruimten. De gemeente geeft aan dat verkameren alleen nog mogelijk is met een omgevingsvergunning. 

‘Het wordt hierdoor moeilijker het kameraanbod van Nijmegen uit te breiden, en de tekorten worden dan nog groter’, zegt Kayleigh Hofstede, voorzitter van Studentenvakbond AKKU. De gemeente is zich ervan bewust dat er een tekort aan studentenwoningen bestaat. Dit tekort willen ze graag terugdringen. Daarvoor heeft de gemeente afspraken gemaakt met studentenhuisvester SSH&, om tot aan 2030 extra woningen te bouwen. Hofstede ziet dit positief in: ‘Ik hoop dat SSH& hier goed op zal inspelen, want anders ziet dit beleid er treurig uit.’

Eisen voor een vergunning

Met een omgevingsvergunning kan van het verbod op verkamering worden afgeweken. Zo’n vergunning wordt echter niet zomaar verleend. Per vergunningsaanvraag maakt de gemeente een ruimtelijke afweging. Daarbij wordt gekeken of verkamering leidt tot een onaanvaardbare negatieve inbreuk op het woon- en leefklimaat in de omgeving van het betreffende gebouw. ‘Ik vind het belachelijk dat studenten gelijk worden gesteld aan overlast’, bekritiseert Hofstede het plan. ‘Er is een groepje met rellers, maar de meeste studenten zijn hier geen deel van’, vindt de voorzitter.

Concreet worden door de gemeente de volgende criteria gehanteerd: insluiting van reguliere bewoonde panden, de beschikbaarheid van voldoende fietsenstallingen, geluidseisen en de beschikbaarheid van afvalvoorzieningen. Ook als de gemeente een vergunning voor verkamering verleent, hebben omwonenden het recht om bezwaar in te dienen tegen het verlenen van de vergunning. Naar aanleiding van een bezwaar wordt de betreffende vergunning in heroverweging genomen.

Goedkope woningen extra gereguleerd

Woningen met een waarde tussen de 220 duizend en 350 duizend euro hebben naast de omgevingsvergunning nog een extra vergunning nodig. Deze omzettingsvergunning wordt alleen verleend als aan extra leefbaarheidstoets wordt voldaan. Deze toets bevat een aantal factoren. Er wordt onder andere gekeken naar de overlast die verkamering kan veroorzaken en het beeld dat men van een wijk heeft.

Woningen met een waarde onder de 220 duizend euro mogen in geen geval verkamerd worden. Dit doet de gemeente om betaalbare zelfstandige woonruimten beschikbaar te houden voor starters. 

Informeren

Sinds het plan op tafel ligt, is AKKU aan het bemiddelen met de gemeente. ‘Ik heb dit jaar veel gesproken met de gemeente over het feit of we niet toch het beleid wat konden versoepelen’, vertelt Hofstede. Nu het plan eenmaal is vastgesteld denkt de voorzitter dat bemiddeling niet meer mogelijk is. In plaats daarvan probeert AKKU studenten te informeren over de mogelijkheden van verkamering in Nijmegen. ‘Zo delen we berichten op Instagram waarin we hierover informatie geven’, geeft ze als voorbeeld. 

De gemeenteraadsverkiezingen

De komst van dit beleid zou gevolgen kunnen hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Zo ben ik anders gaan kijken naar linkse partijen’, aldus Hofstede. ‘Deze partijen stonden achter dit beleid, terwijl ik had verwacht dat de linkse partijen de studenten juist in bescherming zouden nemen’, legt ze uit. 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen