Home Artikelen Het Nijmeegse kamertekort: ‘Een verspreiding van studenten over de stad is een goede oplossing’

Het Nijmeegse kamertekort: ‘Een verspreiding van studenten over de stad is een goede oplossing’

door Delphine Broasca

Uit het onderzoek van Kences, kenniscentrum studentenhuisvesting, blijkt dat het al ernstige landelijk kamertekort de komende drie jaar zal verdubbelen. Tegelijk is de gemeente Nijmegen bezig met een strenge regulatie op verkamering. Terwijl AKKU zich zorgen maakt voor een nog groter tekort, ziet de gemeente een oplossing in spreiding van studenten over de gehele stad.

Het Nijmeegse Kamerverhuurbeleid moet volgens de gemeente strenger worden gereguleerd. ‘Het verhuren van kamers wordt niet onmogelijk gemaakt, maar we willen er wel meer grip op krijgen’, vertelt Biljana Markovic, gemeenteraadslid van de SP. ‘Het wordt dan lastiger om een gebouw, waar wonen is toegestaan, te verkameren met drie of meer kamers’, legt ze uit. 

Het doel van de strengere regulatie is onder andere om goedkopere woningen te beschermen tegen de opkoop van beleggers. Nu hebben starters moeite met het vinden van een woning omdat beleggers de ruimten voor een te hoge prijs verhuren. Dat wil de SP stoppen met een strengere regulatie. ‘De schaarse woningen blijven dan beschikbaar voor reguliere woningzoekenden’, stelt Markovic. Een ander doel is om de leefbaarheid te verbeteren in de omgeving van kamerverhuurpanden, zo staat in de evaluatie van het Kamerverhuurbeleid Nijmegen. 

Een nog groter tekort?

Studentenvakbond AKKU maakt zich grote zorgen over een strengere regulatie. ‘Ik verwacht dat het kamertekort alleen maar groter zal worden en dat er een noodoplossing komt, zoals een tentenkamp voor studenten’, zegt Merlijn de Bruin, secretaris AKKU. Hij vindt dat de gemeente niet nog meer eisen moet stellen aan het verhuren van kamers. ‘In plaats daarvan zou de gemeente grond goedkoper kunnen verkopen, zodat hierop ook kamers kunnen worden verhuurd.’ De Bruin legt uit: ‘Hoewel SSH& kamers aan het bijbouwen is, weten we dat dat niet genoeg kamers zijn.’

Het SP-raadslid geeft aan dat deze regulatie niet zal leiden tot minder kamers voor studenten. ‘Een strenge regulatie op verkamering draagt bij aan een fatsoenlijke leefomgeving van de student. Nu zijn veel studenten de dupe van pandjesbazen die een veel te hoge huur vragen’, aldus Markovic. Zij ziet dan ook graag dat er veel meer kamers komen vanuit de wooncoöperatie SSH& en minder vanuit de particuliere hoek. ‘Dat er helemaal geen particuliere verhuurders zijn, kunnen we niet waarmaken, maar met een strengere regulatie kunnen we hun aandeel wel verkleinen’, stelt ze. 

Spreiding als oplossing voor het tekort

Markovic erkent wel het grote kamertekort: ‘Op dit moment is er rondom en in het centrum een tekort aan huisvesting: we kunnen daar nou eenmaal niet iedereen kwijt.’ Markovic ziet daarom een spreiding van studenten over verschillende wijken daarom als verstandige oplossing voor het tekort. Bovendien draagt dit bij aan de leefbaarheid, wat als doel is gesteld in het Kamerverhuurbeleid. De SP geeft aan dat dit kan door nieuwe woningen te creëren op plekken buiten het centrum. Het liefst wil Markovic dat de spreiding zo snel mogelijk gebeurt: volgend jaar al. 

Om de spreiding aantrekkelijk te maken voor studenten, kan er worden ingespeeld op twee zaken. ‘Veel studenten betalen veel te veel voor een piepklein particulier kamertje in de buurt van het centrum, terwijl je in Dukenburg of Lindenholt een grotere kamer voor hetzelfde geld kunt krijgen’, stelt het SP-raadslid. ‘Ik kan me niet anders indenken dan dat het fijn is voor studenten om een grote ruimte te hebben’, voegt ze toe. Daarnaast wil de SP inzetten op een goede infrastructuur. ‘Het is belangrijk dat je snel vanuit deze stadsdelen naar de onderwijsinstelling komt. We moeten daarom zorgen voor goed openbaar vervoer en fietsverbindingen naar de campus’, zegt Markovic.

Tot slot ziet het gemeenteraadslid van de SP een oplossing in mixcomplexen. Hierbij wonen verschillende groepen mensen samen, zoals studenten met ouderen. ‘Samen met SSH& wordt onderzocht of flexibele bouwvormen mogelijk zijn in Dukenburg’, laat Markovic weten. Ze geef aan dat er in Nijmegen al voorbeelden zijn waar dit een succes is. ‘Hoewel dit niet gaat om studenten, geeft wel een op de vijf studenten aan dat hij of zij wil bijdragen aan zijn wijk. Dat kan op zo’n manier’, zegt ze.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen