Home Artikelen Het Studentenstandpunt: ChatGPT in het onderwijs

Vandaag de dag vindt iedereen overal ergens wat van en vliegen de meningen je om de oren. Wat is eigenlijk het standpunt van de Nijmeegse student rondom actuele thema’s? In Het Studentenstandpunt geven leden van het Radboud Studentenpanel hun kijk op de zaak. Dit keer: ChatGPT in het onderwijs.

Marije (22), bachelorstudent Politicologie

‘Ik vind het gebruik van ChatGPT dubbel. Enerzijds is het een handig hulpmiddel dat je een keer kan inzetten als je in tijdnood zit. Iedereen heeft wel eens dagen dat het niet lukt om je werk af te krijgen en in zo’n geval zie ik het mezelf wel een keer gebruiken. Het is daarnaast ook praktisch voor het zoeken van informatie of om je op weg te helpen met een opdracht als je niet weet waar je moet beginnen. Het is niet erg als je de chatbot een keer gebruikt, maar het gevaar is dat het niet bij een keer blijft. Als je er continu gebruik van maakt, leer je niks en kan je je afvragen waar je een opleiding voor doet. 

Ik maak me echter niet veel zorgen over deze ontwikkeling. Er wordt vast een oplossing bedacht zoals een vernieuwde plagiaatscanner om het gebruik van dit soort kunstmatige intelligentie (AI) te voorkomen. Daarnaast denk ik dat studenten huiverig zijn om ChatGPT te gebruiken. Voor universitaire projecten is de chatbot misschien van een te laag niveau en ik denk ook dat onder studenten een angst heerst om er mee te worden betrapt. Tot slot heb je kennis en vaardigheden als academische schrijven nodig om ver te komen in je  opleiding en werk, afhankelijk van de richting die je opgaat. Studenten zijn daarvan op de hoogte dus ik ben niet bang dat ze afhankelijk gaan worden van de chatbot.’ 

Dion (24), educatieve masterstudent Geschiedenis

‘De komst van ChatGPT baart mij zorgen. Ik geef zelf les op een middelbare school en daar zie ik dat het met schrijven sowieso al dramatisch is gesteld. Als studenten vervolgens alles laten schrijven door zo’n kunstmatige intelligentie, dan wordt het alleen maar erger. Naast schrijfvaardigheid verliezen studenten door gebruik van de chatbot de vaardigheden om bijvoorbeeld bronnenonderzoek te doen. ChatGPT lijkt misschien handig maar ooit ga je een keer op je bek en dan ga je echt hard op je bek. 

Ik hoop dat studenten hun eigen verantwoordelijkheid nemen maar ik ben bang dat ze ChatGPT massaal gaan gebruiken. De universiteit zou als oplossing tentamens en opdrachten op locatie kunnen laten maken zodat het controleerbaar is, maar dat is te veel werk om een hele specifieke vorm van fraude tegen te gaan.  

Het is hypocriet om te zeggen dat je ChatGPT helemaal niet mag gebruiken. Ik heb ook gebruikgemaakt van de tools die we in mijn tijd al hadden zoals Google en Wikipedia om meer over een onderwerp te leren. Dat wordt niet als fraude gezien en misschien dat we later net zo denken over deze chatbot. Het kan ook op een positieve manier worden ingezet. Je kan het antwoord van ChatGPT als voorbeeld nemen en kritisch lezen waardoor je toch kennis opdoet. Uiteindelijk denk ik echter wel dat je het best leert door het allemaal zelf te doen. Dat is naast je professionele ontwikkeling ook goed voor je persoonlijke ontwikkeling en gevoel van eigenwaarde.’ 

Pjotr (22), masterstudent Particle and Astrophysics en Filosofie van de Natuur- en Levenswetenschappen

‘Ik zie ChatGPT als een effectief hulpmiddel. Doormiddel van de chatbot kan je op nieuwe informatie stuiten wat een ander perspectief op een onderwerp belicht. Zo dient het als inspiratiebron en een manier om creativiteit te bevorderen. Je kan ook je eigen werk laten bekritiseren door ChatGPT. Die kritieken kan je inzetten om je tekst sterker te maken en daarmee kan je ook beter leren argumenten. Een gevaar van de chatbot is dat je niet weet of alle informatie juist is en de datasets die het gebruikt bevatten vooroordelen. Het is daarom belangrijk dat studenten kritisch blijven kijken naar wat er door de chatbot wordt geschreven en of het kloppende argumenten geeft. Een kritische blik gaat met de komst van ChatGPT dus niet verloren. 

Ik vind het wel een gevaarlijk idee dat studenten afhankelijk worden van zo’n kunstmatige intelligentie. Daarmee schiet je jezelf in de voet want bepaalde vaardigheden zal je nodig hebben tijdens je studie of in je werk. Daarom moeten studenten goed blijven nadenken waarvoor ze het wel en niet moeten inzetten. De universiteit kan ook verantwoordelijkheid nemen door studenten af te schrikken om deze kunstmatige intelligentie te gebruiken. Ze kan bijvoorbeeld zeggen dat gebruik van ChatGPT wordt gedetecteerd al kan dat in werkelijkheid vooralsnog niet. De universiteit kan ook kijken naar andere manieren van toetsing zoals mondelingen om gebruik van de chatbot te omzeilen. Voor vakken waarbij veel teksten moeten worden geschreven verwacht ik dat onderwijsvormen op deze manier zullen veranderen.’ 

Storm (20), bachelorstudent Politicologie 

‘AI-ontwikkelingen zoals ChatGPT zijn gevaarlijk. Studenten kunnen op zo’n chatbot leunen en teksten ervan klakkeloos overnemen zonder zelf veel input te leveren. Het wordt feitelijk lopendebandwerk, waardoor creativiteit wordt ondermijnd. Hierdoor bereiken studenten niet hun volledige potentieel. Dit soort kunstmatige intelligentie zorgen er eveneens voor dat de drempel om universitair onderwijs te genieten lager wordt. Mensen die niet beschikken over een academisch denkniveau kunnen dan alsnog naar de universiteit. 

Het grootste probleem is hoe er met dit soort kunstmatige intelligentie wordt omgegaan. Vooralsnog denk ik dat het meevalt in welke mate het wordt misbruikt. Vanwege de onjuistheden die ChatGPT genereert, zijn studenten namelijk nu nog kritisch op de teksten, maar uiteindelijk worden die feitelijke onjuistheden er uitgefilterd. 

We moeten sowieso oppassen met kunstmatige intelligentie. Straks kunnen we het niet meer bijhouden. Het kan leiden tot toenemende automatisering waardoor de mens moet concurreren met robots en dat is oneerlijke concurrentie. Ik denk dat een cultuurswitch noodzakelijk is en dat we AI in mindere mate moeten willen toepassen. Wat betreft ChatGPT moeten studenten zelf de verantwoordelijkheid nemen en het zo min mogelijk tot niet gebruiken. De universiteit kan namelijk alleen handhaven door bijvoorbeeld computerschermen in de gaten te houden, maar dat is vanwege privacy onwenselijk.’ 

Ben je benieuwd naar de mening van andere panelleden? Standpunten over andere thema’s lees je hier.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen