Home Artikelen Het Studentenstandpunt: De gascrisis

Vandaag de dag vindt iedereen overal ergens wat van en vliegen de meningen je om de oren. Wat is eigenlijk het standpunt van de Nijmeegse student rondom actuele thema’s? In Het Studentenstandpunt geven leden van het Radboudstudentenpanel hun kijk op de zaak. Dit keer: de gascrisis.

Bram (21), bachelorstudent Geschiedenis

Het belangrijkste wat we uit deze crisis kunnen concluderen is dat we af moeten van fossiele brandstoffen. Ik ben hier echter wel realistisch in: dat is niet zomaar gebeurd. Totdat onze energie volledig uit hernieuwbare bronnen komt, moeten we gebruik maken van stabiele bronnen. De gaswinning in Groningen kan naar mijn mening gewoon doorgaan, dat is namelijk een noodzakelijk kwaad. Ik vind dat een klein deel van de bevolking best mag lijden als het een groot deel van de bevolking voordeel oplevert.

Hier staat wel tegenover dat de overheid eindelijk eens met een serieuze aanpak moet komen om de slachtoffers in Groningen te compenseren en te ondersteunen. Daarnaast lijkt het me een goed idee om te investeren in kernenergie. Als je de kerncentrale goed onderhoudt, heb je een redelijk veilige alternatieve energiebron voor de lange termijn.

De financiële tegemoetkoming die de overheid heeft bedacht is een prima idee. Ik denk niet dat hierbij gekeken moet worden naar inkomen. Ik vind dat je met dit soort dingen moet  handelen uit een algemeen principe. Dat wil zeggen dat iedereen hetzelfde krijgt, ongeacht je economische status. In de praktijk blijkt natuurlijk dat de rijkere mensen geld zat hebben om de stijgende prijzen op te vangen, terwijl de armere het lastiger krijgen.’

Laura (19), bachelorstudent Artificial Intelligence

‘Deze gascrisis komt mede door de Europese afhankelijkheid van Russisch gas. Ik vind deze afhankelijkheid onwenselijk omdat energie een cruciaal onderdeel is van onze maatschappij. Rusland heeft dus veel macht over Nederland. Als er dan bijvoorbeeld spanningen tussen Rusland en de Europese Unie ontstaan, kan Rusland makkelijk sancties opleggen door de gaskraan dicht te draaien. Dat is de moderne manier van oorlogvoering. Ik denk dan ook niet dat er ooit nog een echt grote oorlog komt.

In plaats daarvan worden er onder water veel steken uitgedeeld de laatste jaren. Denk hierbij aan het hacken van energievoorzieningen en belangrijke infrastructuur, daar ligt de nieuwe frontlinie. Op dit moment vind ik dat de EU niet de goede kant op gaat, ze is te afhankelijk geworden van Rusland.

Nu de gasprijzen zo omhoogschieten, kunnen we beter investeren in groene energie in plaats van verder te gaan met bijvoorbeeld de gaswinning in Groningen. Daar is namelijk geen draagvlak meer voor. Ook kernenergie is geen realistisch alternatief meer. Als Nederland echt had willen inzetten op kernenergie had dat dertig jaar geleden al moeten gebeuren, maar er is altijd veel angst voor kerncentrales geweest. Als het aan mij ligt, grijpen we deze crisis aan om meer te investeren in het uitbreiden van windmolenparken en het bouwen van zonnepaneelvelden.’

Sebastian (21), bachelorstudent Rechten

‘Ik heb zelf nog niet zoveel gemerkt van de gascrisis omdat ik elke maand een vast bedrag betaal aan huur. Voor de mensen die het wel zullen merken is het goed dat de overheid komt met een algemene tegemoetkoming. Ik vind echter niet dat de hoogte van deze tegemoetkoming inkomensafhankelijk moet zijn zoals de oppositie opperde. Het gebruik van gas is niet iets wat toeneemt met je inkomen en ik denk dat iedereen ongeveer evenveel energie gebruikt. Als je bovendien iedereen hetzelfde bedrag geeft, zullen weinig mensen moeilijk gaan doen. 

Een langetermijnoplossing voor de gascrisis is moeilijk aan te wijzen. Het opvoeren van de gaswinning in Groningen is geen optie. Door aardbevingen zullen de huizen dan nog verder in waarde dalen. Ook kernenergie is geen goed plan vanwege de gevaren en het radioactief afval dat vrijkomt. Je schuift de problemen dan alleen maar voor je uit. Ik denk dat we het moeten zoeken bij hernieuwbare duurzame bronnen. Nu zie je dat we heel afhankelijk zijn van slechts een middel waarin de prijs flink fluctueert omdat er zoveel vraag naar is. Als Nederland investeert in iets dat er altijd is, zoals windenergie of zonne-energie, zal de prijs minder fluctueren. De overheid zou bijvoorbeeld zonnecellen voor woningen meer kunnen subsidiëren.’

Dion (23), masterstudent Geschiedenis

‘Deze crisis is eigenlijk een symptoom van een groter probleem, namelijk dat we veel te afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Als Nederland echt binnen tien of twintig jaar volledig af wil zijn van fossiele brandstoffen, moet het nu inzetten op andere bronnen. Als we dan de gaskraan in Groningen weer opendraaien zijn we alleen het symptoom aan het bestrijden. Bovendien veroorzaakt het alleen maar meer ellende door de grond instabieler te maken.

Een goed alternatief voor de transitieperiode naar een groen elektriciteitsnet vind ik kernenergie. Ik denk dat niet iedereen het daarmee eens is vanwege de rampen in Fukushima en Tsjernobyl. Zulke rampen gebeuren echter zelden.

Voor nu is de financiële tegemoetkoming van de overheid een doekje voor het bloeden. Ik denk dat het goed is om onderscheid te maken in de hoogte van inkomens. Bijna iedereen zal last hebben van deze crisis, maar voor iemand die van een uitkering leeft, zal de impact van een verhoging van honderd euro op een gasrekening vele malen groter zijn dan bij iemand die in Amsterdam in een grachtenpand woont. Mij lijkt het logisch dat de mensen met een lager inkomen meer tegemoet worden gekomen dan mensen met een hoger inkomen. In de praktijk zal dat wel lastig te realiseren zijn.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen