Home Artikelen Het Studentenstandpunt: Hulp voor Afghanistan

Vandaag de dag vindt iedereen overal ergens wat van en vliegen de meningen je om de oren. Wat is eigenlijk het standpunt van de Nijmeegse student rondom actuele thema’s? In Het Studentenstandpunt geven leden van het Radboudstudentenpanel hun kijk op de zaak. Dit keer: hulp voor Afghanistan.

Dion (22), bachelorstudent Geschiedenis

‘Het is een groot probleem dat de westerse wereld zich jarenlang te veel heeft bemoeid met het Midden-Oosten. Ook Nederland heeft zich jarenlang, overigens met goede bedoelingen, bemoeid. Daarom hebben we nu de verplichting om de situatie in Afghanistan te verlichten. Alle Afghaanse mensen die ons toentertijd hebben geholpen als gids of tolk, verdienen het om nu door ons geholpen te worden. Ik vind dan ook dat zij voorrang moeten krijgen als het gaat om vluchtelingenopvang en inburgering in Nederland.

Als het aan mij lag namen we alleen hen op, want we hebben beperkte ruimte en er zijn nog steeds naschokken van de vluchtelingenproblemen van een paar jaar geleden. Het zou het mooiste zijn als iedere Nederlander een steentje bijdraagt, maar de overheid kan ze structureel helpen, als individu kan je dat niet. Er moet meer geld vanuit de overheid gaan naar veiligheid voor opgevangen vluchtelingen. Tot slot denk ik dat het een goed idee zou zijn als de Europese Unie een commissie opzet die Afghaanse vluchtelingen kan helpen.’

Meike (20), bachelorstudent Geneeskunde

‘Ik vind het eigenlijk een gek idee dat de wereld is verdeeld in verschillende landen en dat je mensen kan verbieden om een bedachte grens over te steken. Stel je voor dat je je ooit in dezelfde situatie bevindt en dan te horen krijgt van een land: “Jou nemen we niet op, want we hebben geen ruimte.” Daar kan ik me zo boos over maken. Er wordt vaak vergeten dat vluchtelingen ook mensen zijn die ergens naartoe moeten en hulp nodig hebben. Afghaanse burgers bevinden zich in zo’n benarde situatie, dat wij ons dat gewoon niet kunnen voorstellen.

In Nederland kunnen mensen namelijk klagen over de kleinste dingetjes en dat is niet te vergelijken. Als mens heb je de plicht om je medemens te helpen. Daarom is het belangrijk dat we hen goed opvangen, zodat ze hun leven kunnen voortzetten. Toch zou ik ook geld inzetten op het weer leefbaar maken van Afghanistan omdat dat het thuis is van de gevluchte mensen.’

 Djano (23), bachelorstudent Nederlandse Taal en Cultuur

‘Doordat ik Nederlandse Taal en Cultuur studeer heb ik het gevoel ontwikkeld dat iemand die een taalopleiding heeft gevolgd bij moet dragen aan de ontwikkeling van mensen die de taal nog niet beheersen. Mijn grootste angst is niet meer kunnen spreken en schrijven. Afghaanse vluchtelingen die in Nederland aankomen maken precies dat mee. Ik kan nog wel spreken en schrijven en ik moet daar iets mee doen. Daarnaast moet de vluchtelingenstroom ook in betere banen geleid worden door de Europese Unie.

Of je nou voor of tegen het opnemen van vluchtelingen bent, ze komen in ieder geval. We hebben in Griekenland kunnen zien dat de vluchtelingenstroom onontkoombaar is. Daarom kunnen we er maar beter voor zorgen dat vluchtelingenhulp goed georganiseerd is. Als die er niet is, zal de toestroom problematischer verlopen. Zonder goede hulp en een onderkomen kunnen er rellen ontstaan. Je moet er als land en als Europese Unie dus echt voor zorgen dat je er goed mee omgaat anders riskeer je heel veel schade.’

Jasper (24), masterstudent Fiscaal Recht

‘Ik ben redelijk terughoudend als het gaat om ingrijpen in het buitenland. Wat hebben wij in het buitenland te zoeken? Wij, het Westen, hebben er een handje van om te vertellen hoe het zou moeten zijn. Als er binnenlands gevaar dreigt dan zou ik ingrijpen. Vluchtelingen opnemen vind ik een lastige kwestie. We roepen altijd dat zij goed moeten integreren, maar dan moeten wij daar ook voor open staan. Veel Nederlanders staan daar echter niet om te springen.

Het zou volgens mij een goed idee zijn om in contact te raken met vluchtelingen en een gesprek met ze aan te gaan voor betere integratie. Toch blijft de situatie in Afghanistan wel een ver-van-mijn-bed-show. Ik weet te weinig van het leven daar om een scherp oordeel hierover te vellen. Ik ben 24 jaar lang opgegroeid in veiligheid en ik hoef me zelden zorgen te maken over of ik mijn huur wel kan betalen aan het einde van de maand. Dat zijn zulke kleine dingen in vergelijking met vluchten voor je leven. Dat kunnen wij nooit begrijpen.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen