Home Artikelen Het Studentenstandpunt: Kunst besmeuren voor het klimaat

Het Studentenstandpunt: Kunst besmeuren voor het klimaat

Vandaag de dag vindt iedereen overal ergens wat van en vliegen de meningen je om de oren. Wat is eigenlijk het standpunt van de Nijmeegse student rondom actuele thema’s? In Het Studentenstandpunt geven leden van het Radboudstudentenpanel hun kijk op de zaak. Dit keer: beschermende glasplaten voor kunstwerken besmeuren voor het klimaat.

Paul (20), bachelorstudent Politicologie en Rechtsgeleerdheid

‘Ik vind dat er goed klimaatbeleid moet worden gevoerd, maar in deze acties kan ik me niet vinden. Het is onacceptabel dat mensen een poging doen tot het vernielen van een object. Demonstranten moeten zich binnen de grenzen van de wet houden, want die grenzen stellen we met een reden. De schilderijen die worden getroffen zijn lastig te vervangen en de impact die de acties kunnen hebben is groot. Mensen hechten namelijk emotionele waarde aan de schilderijen. De kunstwerken zijn onderdeel van de identiteit van een land. Als ze worden vernield, kan dat zwaar vallen voor veel mensen. 

Daarnaast werken deze klimaatacties averechts. De hele maatschappij moet mee met de maatregelen die de overheid tegen klimaatverandering moet nemen. Deze acties zorgen er echter voor dat mensen zich gedistantieerd voelen van klimaatproblematiek. De groep die achter deze acties staat voelt zich gesterkt, maar de groep die minder positief tegenover klimaatbeleid staat reageert negatiever. Zo wordt de samenleving gepolariseerd. Daarnaast zie ik dat het bij praatprogramma’s alleen maar gaat over de acties en niet over het inhoudelijke verhaal. Er is media-aandacht, maar deze aandacht gaat enkel over de actie zelf.’

Marije (21), bachelorstudent Politicologie

‘Ik vind de acties goed en hoop dat ze ervoor zorgen dat klimaatstandpunten meer worden geagendeerd. Het is nog te recent om definitief te zeggen dat de activisten daarin slagen, maar ze worden wel uitgenodigd bij talkshows en bij het nieuws. Veel mensen kijken naar die programma’s, dus ik denk dat het in de komende jaren een belangrijker politiek thema gaat worden. Er is nu onvoldoende aandacht voor klimaatverandering, terwijl het een belangrijke kwestie is. Het gaat over de toekomst van mijn generatie, dus er mag meer druk op staan. Ik denk dat de mensen die tegengas geven, veelal mensen zijn die er over dertig jaar niet meer zijn. Die beseffen vaak niet hoe groot dit probleem is.

Ik heb het idee dat de beeldvorming over deze schilderij-acties negatief is, terwijl het een vredige vorm van protesteren is. Ik denk dat dit komt door politieke invloeden in het nieuws. Bazen van nieuwsbedrijven beseffen dat ze meespelen in de politiek. Misschien denken ze dat hun nieuws als overheidskritiek wordt gezien als ze een positieve lading aan deze klimaatacties geven. Dat kan hen dwarszitten, waardoor ze eerder geneigd zijn tot negatieve publicatie. ‘

Pjotr (22), masterstudent Particle and Astrophysics en Filosofie van de Natuur- en Levenswetenschappen

‘Ik vind het belangrijk dat mensen protesteren voor het klimaat, maar ik vind deze manier van actievoeren niet tactisch. Ik heb geen problemen met de actie an sich, aangezien de schade aan de schilderijen nihil is. Een aantal mensen hebben misschien een schilderij niet kunnen zien, maar kerntaken in de maatschappij zoals hulpverlening werden niet verhinderd. 

De schilderij-acties krijgen weliswaar aandacht, maar dat is niet inherent goed. De aandacht moet ook ergens toe dienen. De acties hebben geen concrete eis of doelwit dat de eis moet inwilligen. Daardoor is het lastig om over de eisen van het protest te discussiëren. Het is dan ook verleidelijk om over de manier van protesteren te praten en of dat legitiem is, in plaats van over de doelen van het protest. Ik denk dat acties zoals de blokkade van privéjets bij Schiphol beter werken. Bij dat protest waren de eisen en het doelwit duidelijk: Schiphol moet niet verder uitbreiden. Ik denk dat er bij dat protest daarom ook meer aandacht was voor de eisen die de demonstranten stelden. Omdat actiegroepen beperkte middelen hebben, kunnen ze die beter inzetten voor dat soort acties.’

Isa (22), bachelorstudent Sociologie

‘Toen ik deze acties een aantal jaar geleden voor het eerst voorbij zag komen, was ik positief. Ik vind het belangrijk dat we de klimaatcrisis tegengaan en voel zelf ook de noodzaak om dingen te veranderen. De gevolgen van de klimaatcrisis treffen een groot aantal mensen op de wereld, vooral mensen die niet de middelen hebben om zich staande te houden.

Ik denk echter dat deze acties een averechts effect hebben. Mensen hebben niet door dat er glas voor de schilderijen zit, waardoor de acties een negatieve lading hebben gekregen in de samenleving. De activisten worden uitgenodigd voor praatprogramma’s, maar ik heb het gevoel dat ze worden uitgenodigd omdat ze iets geks doen wat in het nieuws is gekomen en niet vanwege de boodschap die ze uit willen dragen. Het gesprek gaat dan niet langer over het klimaat, maar over de manier van protesteren. Er moet wel extreme aandacht worden gevraagd voor het klimaat, maar ik ben meer voor diplomatieke manieren van actievoeren zoals brieven schrijven, petities opzetten of demonstreren op straat.’

Wil je meer meningen van studenten lezen? Je vindt ze hier.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen