Home Artikelen Het Studentenstandpunt: Vaccinatiebewijs

Vandaag de dag vindt iedereen overal ergens wat van en vliegen de meningen je om de oren. Wat is eigenlijk het standpunt van de Nijmeegse student rondom actuele thema’s? In Het Studentenstandpunt geven leden van het Radboudstudentenpanel hun kijk op de zaak. Dit keer: Vaccinatiebewijs.


Djano (22) – tweedejaars Nederlandse Taal en Cultuur

Ik zou wel jaloers zijn als gevaccineerden privileges krijgen die ik niet heb. Het is ze echter gegund. Als ik niet naar een optreden van mijn favoriete rapper mag gaan en mijn oma mag wel naar haar favoriete componist, is dat nou eenmaal zo. Ik merk bovendien heel veel sympathie van ouderen, bejaarden en gepensioneerden die met jongeren meeleven. Zij hebben bovendien in angst geleefd voor het virus en wij als jongeren niet. Laat ze daarom ook even een lolletje hebben.

Daarnaast is het belang voor de volksgezondheid heel groot. Als er een vaccinatieplicht wordt ingevoerd om Nederland in te komen, werkt dat als een beschermend schild voor onze gezondheid. Het is weliswaar lastig dat je in zo’n geval de medische privacy van mensen moet aantasten, maar als je dat in dit geval niet doet kan er ook nog eens een gevaar ontstaan voor een groot aantal mensen. Dat gevaar loopt vanwege de virusverspreiding ook nog eens exponentieel op. Ik begrijp daarom dat  de overheid voor een vaccinatiebewijs zou kiezen, al kan ik me goed voorstellen dat mensen vinden dat je hiermee druk uitoefent om het vaccin te nemen. Hoewel dat ethisch gezien misschien te verwerpen is, kan ik daar wel mee leven. Het levert immers wel bescherming voor de volksgezondheid op.

Lauren (21) – vierdejaars Natuur- en sterrenkunde

Ik ben tegen een vaccinatiebewijs voor reizen. Het doel van een maatregel is voor mij leidend en voor de virusverspreiding volstaat een vaccinatiebewijs niet als middel. Er kunnen namelijk nog makkelijk nieuwe varianten worden meegenomen. Bovendien kan dit leiden tot nog grotere ongelijkheden tussen landen, aangezien rijkere landen natuurlijk hun eigen bevolking het liefst zo snel mogelijk willen laten reizen.

Daarnaast ben ik er nog niet uit wat ik er van vind als ik nog niet ben gevaccineerd en niet mag reizen, terwijl anderen dat wel mogen. Aan de ene kant wil je de samenleving heropenen en aan de andere kant denken heel veel mensen die als laatste worden gevaccineerd: ik moet nu op mijn plek blijven zitten terwijl ik niet echt ziek wordt.

Vanwege de virusverspreiding en de heropening van de samenleving snap ik dat er een vorm van controle kan worden ingezet maar ook hierbij moet goed worden nagedacht over het doel. Ik vind het namelijk slecht als je met zo’n bewijs mensen uiteindelijk verplicht om zich te laten vaccineren. Het Deense model lijkt me een beter alternatief. Daar krijg je ook toegang tot plekken met een negatief testbewijs of wanneer je het virus in  de afgelopen drie maanden hebt gehad. Dat geldt totdat iedereen de kans heeft gehad om te worden gevaccineerd. Het daadwerkelijke doel van zo’n systeem is  de samenleving weer opengooien. Hier kleeft wel als nadeel aan dat het toegankelijker is voor de een dan voor de ander: telkens een test doen is moeilijker dan aantonen dat je bent gevaccineerd.

Ikzelf wil de prik wel krijgen maar ik twijfel nog of ik de gegevens van mijn vaccinatie in een systeem wil hebben staan. Mijn medische gegevens zijn immers waardevol en kunnen invloed hebben als ze op straat komen te liggen. Tot nu toe is het ook niet echt fantastisch gegaan met de privacy rondom corona.

Isabel (22) – tweedejaars Sociologie

Ik zou het leeftijdsdiscriminatie vinden wanneer gevaccineerden bijvoorbeeld wel naar het buitenland zouden mogen en het niet mogelijk is om met een negatieve test op vakantie te gaan. Ouderen krijgen in dat geval op twee vlakken een betere kans om te leven. Ten eerste passen we de hele maatschappij nu aan opdat zij kunnen overleven. Als de situatie vervolgens veiliger wordt, krijgen zij de kans om leuke dingen te doen terwijl wij thuis moeten blijven zitten. Het is oneerlijk om niet iedereen dezelfde kansen te bieden.

Ik heb hier niet alleen problemen mee op de korte termijn maar ook in de toekomst. Je wordt namelijk nog steeds gevraagd om medische gegevens te verschaffen. Als je niet wil worden gevaccineerd, word je op die manier wel indirect verplicht om het te doen. Dat is twijfelachtig, omdat het vaccin zo snel is doorgevoerd. Veel mensen zouden daar baat bij kunnen hebben omdat er veel geld in omgaat. Er kunnen echter nog steeds langetermijneffecten aan zitten. Ikzelf twijfel er dan ook best over om me te laten vaccineren, al denk ik dat het in de zomervakantie wel veilig genoeg is. Dan hebben zoveel mensen het genomen en is er al meer tijd verstreken waardoor de werking over lange tijd duidelijker is. Over sneltestbewijzen denk ik wel anders. Die zijn in tegenstelling tot de vaccinatiebewijzen niet echt kwalijk. Je spuit niets raars in je lichaam en kan er lichamelijk niet kapot van gaan. Daarmee ontstaat er bovendien geen ongelijkheid.

Koen (20) – tweedejaars Geografie, Planologie en Milieu

Ik ben een voorstander van het invoeren van een vaccinatiebewijs, al vind ik wel dat het proportioneel moet gebeuren. Voor kleinschalige evenementen als een terras- of museumbezoek zou ik het niet nodig vinden maar voor een festival met tienduizend mensen, waar het virus ruim kan worden verspreid, is het wel handig. Hetzelfde geldt voor internationaal reizen. Dat vormt zo’n groot risico. De eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat mijn mening een beetje is vertroebeld omdat ik mezelf sowieso laat vaccineren.

Desondanks vind ik ook niet dat mensen onder druk moeten worden gezet om een vaccinatie te nemen. Misschien kan de overheid kijken of er misschien een verdeling van niet-gevaccineerden en gevaccineerden mogelijk is, bijvoorbeeld tweeduizend wel en achtduizend niet voor een festival.

Ik vind het namelijk ook krom dat er een scheidingslijn tussen jongeren en ouderen zou worden gecreëerd. Het voelt erg vervelend dat ik niet naar een ander land zou kunnen reizen en zij wel, al ben ik sowieso van plan dit jaar in Nederland te blijven. Wij lopen immers nauwelijks risico om in het ziekenhuis te komen. Ongelijke kansen zullen effect hebben op de solidariteit tussen ouderen en jongeren. Als je ziet dat een groep bepaalde dingen kan doen die jij niet mag, kan je de coronaregels aan de laars gaan lappen. Ikzelf zal me er nog redelijk aan houden: misschien nodig ik in mijn keet in plaats van een, twee gasten uit.

De rest van het studentenpanel is over het algemeen voorstander voor vaccinatiebewijzen op nationale schaal. Hierbij geven de leden wel aan dat er een strenge voorwaarde moet gelden dat een negatief testbewijs ook een mogelijkheid is. Anders worden jongeren immers gediscrimineerd.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen