Home Artikelen Hoe corona het dispuutsleven heeft veranderd

Hoe corona het dispuutsleven heeft veranderd

Het coronavirus en de lockdowns die daarbij kwamen kijken hebben het dispuutsleven op z’n kop gezet. Disputen moesten veel van hun activiteiten annuleren. Toch ondervonden zij geen moeite met het vinden van nieuwe leden, zo bleek uit een enquête.

ANS vroeg Nijmeegse disputen middels een enquête hoe zij omgaan met de pandemie. Uit de reacties blijkt dat de maatregelen grote invloed hebben gehad op de manier waarop dispuutsleden met elkaar afspreken. Zo gaf 93 procent van de respondenten die niet in een dispuutshuis wonen aan uit te moeten wijken naar een andere locatie om af te spreken. Dit komt bijvoorbeeld doordat de stamkroeg of sociëteit van de vereniging was gesloten.

Alle ondervraagden geven aan wel nog fysiek met elkaar af te spreken. Vaak is dat in aangepaste vorm. Vrijwel alle dispuutsleden die niet samenwonen spreken nu af in kleine groepjes. De respondenten zijn het erover eens dat fysiek afspreken belangrijk is voor de onderlinge band en bovendien gezellig is dan online borrels. Grotere activiteiten delven het onderspit omdat samenkomen met het hele dispuut lastig is. ‘Wij hebben alle activiteiten met reünisten moeten schrappen’, geeft een lid van dispuut Baldr (Carolus Magnus) als voorbeeld.

Externe activiteiten geannuleerd

De coronamaatregelen leggen ook beperkingen op aan de mogelijkheden die disputen hebben om hun externe activiteiten voort te zetten. 71 procent van de respondenten geeft aan dat er minder externe activiteiten worden georganiseerd. De evenementen die wel doorgingen moesten worden aangepast. Zo vertelt een lid van HG Sabre (Ovum Novum), dat jaarlijks een ‘Croquet & Croquettes’-toernooi organiseert, dat het toernooi met flinke beperkingen kampte door corona. Daardoor konden zij minder bezoekers verwelkomen.

Het contact tussen disputen is verwaterd.

Door de inperking van externe activiteiten is ook het contact tussen disputen verwaterd. Driekwart van de respondenten geeft aan minder omgang met andere disputen te hebben. Enkelen merken op nog wel in kleine groepjes met andere disputen af te spreken, maar plaatsen daarbij de kanttekening dat het al lastig genoeg is om de leden van het eigen dispuut te blijven zien.

Zoektocht naar aspiranten

Ondanks deze beperkingen in georganiseerde activiteiten geeft het merendeel (54 procent) van de respondenten aan dat het vinden van aspiranten door corona gemakkelijker is geworden. Nog eens 33 procent geeft aan dat er geen verschil is. Disputen moesten soms op zoek naar nieuwe manieren om aspiranten te vinden. Een lid van Dispuut Legio X Equestris (Phocas) schrijft: ‘We organiseren nu borrels waar geïnteresseerden kunnen komen kijken in plaats van dat we actieve Phocanen zelf benaderen. Die nieuwe manier werkt goed.’ 

Een lid van het onafhankelijke Zeer Illuster Dispuut R.E.I.N.A.E.R.T merkt op dat er twee kanten zijn aan het vinden van aspiranten in coronatijd. ‘Enerzijds kom je ze moeilijker tegen omdat de kroegen dicht zijn en er minder intro-activiteiten zijn’, stelt het lid. ‘Anderzijds willen juist door corona meer mensen lid worden.’ Een lid van dispuut F.I.E.R.A. (Carolus Magnus) vult aan: ‘Nieuwe studenten zien een dispuut als een van de weinige manieren om tijdens corona nog een echt studentenleven te kunnen ervaren.’

De disputen die verbonden zijn aan een vereniging kunnen bovendien terugvallen op de grotere toestroom van leden bij die verenigingen. Disputen van Carolus Magnus en Ovum Novum geven namelijk aan te profiteren van de constante toestroom van nieuwe leden bij hun vereniging.

Nieuwe studenten zien een dispuut als een manier om tijdens corona nog een studentenleven te ervaren.’

Leden blijven langer hangen

63 procent van de ondervraagden stelt dat corona de doorloop van leden heeft beïnvloed. Enerzijds ervaren enkele disputen dat het door de maatregelen langer duurt om aspiranten lid te maken, omdat bepaalde opdrachten niet door konden gaan. Anderzijds ervaart meer dan de helft van de disputen die hebben gereageerd dat leden langer lid blijven. Uit de reacties blijkt dat hier twee redenen aan ten grondslag liggen. Ten eerste duurt het langer totdat oudere leden reünist gemaakt kunnen worden. Een lid van Zeer Illuster Dispuut R.E.I.N.A.E.R.T.: ‘Dit komt doordat algemene ledenvergaderingen niet door kunnen gaan.’ Ten tweede blijven leden langer hangen in de hoop om later, wanneer de maatregelen zijn versoepeld, nog activiteiten mee te kunnen pakken. ‘Hierdoor raakt het dispuut steeds voller’, schrijft een lid van dispuut Phoenix (Navigators).

De meeste disputen hopen zo snel mogelijk weer te leven in een tijd zonder coronamaatregelen. Zo kunnen de tradities in ere worden hersteld. Toch merken enkele leden dat corona positieve dingen teweeg heeft gebracht. Een lid van dispuut Viñales (Navigators): ‘Door het afspreken in kleine groepjes nemen leden meer tijd voor elkaar.’

Onderzoeksmethode

ANS heeft een enquête opgesteld die vervolgens is verspreid onder Nijmeegse disputen. Uiteindelijk hebben 24 dispuutsleden van 17 verschillende disputen gereageerd. We ontvingen reactie van vier damesdisputen, negen herendisputen en vier gemengde disputen. Vier van de disputen die hebben gereageerd zijn verbonden aan Carolus Magnus, vier aan de Navigators, drie aan Phocas, één aan Ovum Novum en één aan de Loefbijter. De overige disputen zijn onafhankelijk. De ondervraagde disputen hebben gemiddeld 22 leden.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen