Home Artikelen [Ingezonden]: Studenten, word actief in de politiek!

[Ingezonden]: Studenten, word actief in de politiek!

Student, medezeggenschapslid voor AKKUraatd, en waterschapskandidaat van de Partij voor de Dieren Hugo van Bree vindt dat studenten actiever moeten worden in de politiek. Hij vindt dit nodig omdat studenten volgens hem nu onvoldoende worden vertegenwoordigd in de politiek. Hij roept studenten daarom op om actief te worden bij een politieke organisatie en bij komende verkiezingen te stemmen op een student.

Volgende maand zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen. Dit jaar staan een aantal studenten op de lijst waarop kan worden gestemd. En dat is nodig, want studenten zijn onvoldoende vertegenwoordigd in de politiek. Daarom moeten studenten politiek actief worden en/of stemmen op een student.

In de afgelopen jaren heeft de overheid veel beslissingen genomen voor studenten waarbij de stem van deze groep is gehoord. Denk bijvoorbeeld aan de beslissing om studenten in eerste instantie uit te sluiten van de energietoeslag. Dit gebeurt omdat studenten vooralsnog onvoldoende worden vertegenwoordigd in de politiek. Dit is een probleem omdat studenten hierdoor vaak onrechtmatig, hard worden getroffen. Studenten moeten daarom actief worden in de politiek of stemmen op een student zodat de stem van studenten wordt gehoord.

Geen vertegenwoordiging

Voor studenten wordt helaas vaak ander beleid gevoerd omdat deze groep als ‘anders’ wordt gezien. De studentenpopulatie heeft inderdaad een aantal kenmerken, zoals een hoog percentage studenten dat op kamers woont met een gemeenschappelijke voordeur, badkamer en/of brievenbus. Het feit dat studenten hierdoor als een aparte groep wordt gezien, is dus logisch. Het nadeel hiervan is dat er in sommige situaties voor studenten andere beslissingen worden genomen. Dit was ook het geval bij de energietoeslag. De reden om studenten hiervan in eerste instantie uit te sluiten, was dat het te duur is om studenten mee te nemen in dit besluit. Dit was een onrechtmatig besluit en niet eerlijk omdat niet alle studenten in een vergelijkbare woonsituatie verkeren. Sommige studenten wonen al wel op zichzelf en hebben die energietoeslag daarom extra hard nodig.

Dit soort voorvallen tonen aan dat het belangrijk is dat studenten meer inspraak krijgen in de politiek. Er worden beslissingen gemaakt voor studenten, terwijl deze groep niet of nauwelijks wordt vertegenwoordigd in de huidige politiek. 

Politiek actieve studenten

Er zijn een aantal dingen die studenten kunnen doen om te zorgen dat studenten beter worden gehoord in de politiek. Je kan bijvoorbeeld lid worden van een politieke partij en/of een politieke jongeren organisatie. Dit is een hele laagdrempelige manier om je stem te laten gelden. Doordat je zelf mee kan stemmen en bepalen waar de partij voor staat, heb je invloed op het programma dat de politieke partij voert. Daarnaast kan je jezelf verkiesbaar stellen en binnen je partij pleiten voor het belang om op een verkiesbare plek te komen. Als je verkozen wordt kan je dan direct invloed uitoefenen op de politiek. Als je zelf niet het gevoel hebt dat politiek bij je past, kun je altijd bij de verkiezingen stemmen op een student. Vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen is dit zeer succesvol gebleken in Nijmegen en nu zitten er studenten in de gemeenteraad. Zij hebben onder andere succesvol gestreden voor een versoepeling van de regels voor de Waalstrandjes en de verbreding van de regels voor het aanvragen van energietoeslag. Op deze manier geef je andere studenten de kans om hun stem te laten horen en zo de stem van de student te laten horen in de politiek.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen