Home Artikelen [Ingezonden]: Universiteit, blijf bij je lesboek

[Ingezonden]: Universiteit, blijf bij je lesboek

JOVD Rijk van Nijmegen c.a. vindt dat de Radboud Universiteit (RU) zich minder politiek moet profileren, om de neutraliteit van de wetenschap te waarborgen. De JOVD is de officiële maar onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD. In dit ingezonden opiniestuk legt het bestuur van de lokale afdeling van de JOVD dit standpunt uit.

De RU viert dit jaar haar honderdjarig bestaan, wat een mooi moment van reflectie geeft over waar de universiteit voor dient te staan. Volgens de JOVD Rijk van Nijmegen c.a. is dit ook zeker nodig. Zo is de RU zich de afgelopen tijd steeds meer activistisch gaan profileren, terwijl dit de academische functie van de universiteit niet ten goede komt. De universiteit moet daarom de politieke pet afdoen en zich weer richten op een zo neutraal mogelijke uitvoering van wetenschap.

De RU roert zich veel in het maatschappelijke speelveld. Over een symposium over de PPR (Politieke Partij Radikalen, een politieke partij die is opgegaan in GroenLinks) staat op de site van de RU ‘dat het erfgoed van het PPR nog steeds springlevend is!’ Duurzaamheid is vanaf studiejaar 2021-2022 een verplicht onderdeel van elke studie op de universiteit. Dit jaar werd een ‘Radboud Impact Festival’ georganiseerd, waarbij ecologische en sociale duurzaamheid centraal staan. Al deze acties hebben duidelijk een politieke kleur.

Dat de RU zich politiek uitlaat wordt niet onder stoelen of banken gestoken. Rector magnificus Han van Krieken geeft in een artikel van Vox aan dat de strategie van de universiteit gaat om ‘duurzaamheid in de brede zin van het woord, waarbij niet alleen klimaat een rol speelt, maar ook armoede, laaggeletterdheid en gezondheid’. Daarbij stelt hij dat ‘de tijd dat wetenschappers in hun ivoren toren zitten echt voorbij is’. Een vrij ironische verklaring voor de moralistische opstelling die de universiteit nu inneemt.

Natuurlijk is er de vraag of het een probleem is dat de universiteit zich zo profileert. Wij menen van wel, omdat dit kan resulteren in politieke indoctrinatie van de studenten, iets wat vanzelfsprekend verwerpelijk is. De universiteit moet juist een plek zijn waar een student zich kan ontwikkelen tot een individu met een eigen mening. Het opleggen van bepaalde meningen gaat dat tegen. Daarnaast kan deze profilering leiden tot een afbreuk van vertrouwen in de wetenschap, aangezien het de indruk kan wekken dat de wetenschap politiek gedreven is.

De universiteit moet juist een plek zijn waar een student zich kan ontwikkelen tot een individu met een eigen mening.

Moeten medewerkers van de universiteit zich dan altijd politiek neutraal uiten? Uiteraard niet, de vrijheid van die individuen om hun privéleven in te richten zoals ze willen houdt ook in dat ze zich met de politiek bezig kunnen houden. Het is dan wel belangrijk dat dit gescheiden blijft van de werkomgeving. Als een microbioloog in haar eigen tijd wil demonstreren, moet dat kunnen. Als deze activistische bezigheden vervolgens terug te vinden zijn op de site van de universiteit, dan is de scheiding tussen werk en privé simpelweg verdwenen. In plaats van een gepaste afstand tussen de universiteit en deze acties te creëren, worden deze juist naar de universiteit toe getrokken.

In de recente tijd heeft de universiteit zich dus duidelijk meermaals politiek geprofileerd. Dit profileren kan zorgen voor politieke indoctrinatie en een lager vertrouwen in de wetenschap, wat onwenselijk is. Het is dus van groot belang dat de universiteit zich neutraler opstelt en haar focus weer legt op de wetenschap. Daarom de oproep voor de komende 100 jaar: Radboud Universiteit, blijf bij je lesboek!

Ook een opiniestuk insturen? Neem contact op met ANS via onze mail: redactie@ans-online.nl.

1 Reactie

Freek 23 juni 2023 - 12:57

Volgens mij zit de fout hem in het idee dat vóór een duurzamere wereld zijn een politieke boodschap is volgens de JOVD. Want dat lijkt mij al vrij onzinnig. Wie wil er niet een gezonde, vrije wereld met kansen voor iedereen? De manier waarop je daar invulling geeft is uiteindelijk aan jou, maar naar mijn weten legt de universiteit niemand iets op. Duurzaamheid zit inderdaad in het curriculum, maar wordt bij elke studie op passende manier ingevuld, met (veel) ruimte voor reflectie en kritische overwegingen – zoals bij elk vak op de universiteit. En het Impact Festival is een reeks kraampjes met initiatieven van veelal studenten, net als dat we kraampjes hebben voor studentenverenigingen, voor religieuze evenementen, en voor tal van andere organisaties. Nogmaals: duurzaamheid is geen linkse hobby, en als de JOVD dat wel vindt dan heb ik weinig vertrouwen in de toekomst van de VVD.

Antwoord

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen