Home Artikelen ISO ziet risico’s in pilot met korter collegejaar

ISO ziet risico’s in pilot met korter collegejaar

Minister Dijkgraaf nodigt instellingen uit pilots te doen met een ‘slimmer’ collegejaar. Hierbij wordt het aantal weken in het academisch jaar teruggedrongen door een betere inrichting van het onderwijs. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) staat achter de doelen van de pilots, maar ziet risico’s.

Vorige week nodigde minister Dijkgraaf universiteiten en hogescholen uit om te experimenteren met pilots waarbij er wordt gewerkt aan een ‘slimmer’ collegejaar. In deze pilots, die in 2023 beginnen, wordt het aantal weken in het academisch jaar teruggebracht door het onderwijs beter te organiseren. Zo wordt overlap tussen onderdelen en vakken geschrapt, wordt de hoeveelheid tussentoetsen verminderd en worden roosters beter ingericht. Daarnaast wordt er gestreefd naar een goede manier om online contact in te zetten en herkansingsmogelijkheden te reduceren.

Het doel van de pilots is om meer rust en ruimte te creëren voor zowel studenten als onderzoekers en docenten. Met minder weken onderwijs blijft er daarnaast meer ruimte over voor stages, extracurriculaire activiteiten, summerschool en verblijven in het buitenland. Terri van der Velden, voorzitter van het ISO, vertelt dat het ISO de ambitie om het welzijn te verbeteren deelt, maar wel risico’s ziet in de pilots. ‘Het is niet de bedoeling dat dezelfde hoeveelheid colleges over minder weken wordt verdeeld.’ De organisatie is daarnaast bang dat er minder stof wordt gegeven en dat het verminderen van herkansingsmogelijkheden de druk voor studenten juist opvoert.

Twee maanden langer

Het Nederlandse collegejaar duurt negen weken langer dan dat van vergelijkbare universiteiten in de Europese Unie. ‘Als blijkt dat die negen weken er puur zijn vanwege onhandige roosters en overlap tussen vakken, kunnen wij het schrappen van die weken alleen maar toejuichen’, aldus Van der Velden. Er is dan meer ruimte voor bijvoorbeeld stages en onderzoek. ‘Studeren in het buitenland wordt dan ook makkelijker, omdat het collegejaar dan gelijk loopt met dat van andere landen.’ Het ISO hoopt echter dat de pilots niet betekenen dat er stof wordt geschrapt. ‘Je diploma moet nog evenveel waard blijven.’

De druk afnemen

Minister Dijkgraaf heeft gesprekken gevoerd met studenten, onderzoekers en docenten, waaruit bleek dat zij veel druk voelen en behoefte hebben aan ademruimte. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft Dijkgraaf de pilots ingericht. Van der Velden geeft aan dat het ISO graag een verhoging van het welzijn zou zien, maar nog niet inziet hoe een korter collegejaar daaraan zou bijdragen. ‘Als dezelfde hoeveelheid onderwijs in minder weken wordt gegeven, gaat de druk juist omhoog.’ Er wordt daarnaast gesproken over het beperken van herkansingsmogelijkheden. ‘Daar zien wij ook moeilijkheden in’, zegt Van der Velden. ‘Het hebben van minder herkansingen zou ook de druk verhogen.’

Universiteiten mogen het zelf weten

Instellingen kunnen met maximaal drie opleidingen of organisatie-eenheden deelnemen aan de pilots. Zij bepalen dan zelf wat er nodig is om het collegejaar korter te kunnen maken. ‘Het lijkt alsof er weinig regels worden opgelegd aan de instellingen die meedoen’, vertelt Van der Velden. ‘Hierdoor worden valkuilen als evenveel colleges in minder weken proppen, of minder stof behandelen, extra groot.’ Ze ziet daarnaast een organisatorisch probleem. ‘Je weet nu niet precies wat er wordt geprobeerd, dus je weet niet wat wel en niet werkt.’

Ondanks de mogelijke risico’s van de pilots vertelt Van der Velden dat het ISO blij is dat er aandacht wordt besteedt aan de lengte van het collegejaar. ‘Zoiets voelt vrij onveranderlijk. We vinden het mooi om te zien dat er fundamenteel naar het systeem wordt gekeken.’ 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen