Home Artikelen Jongerenorganisaties in verkiezingsmanifest: ‘Luister nou toch eens naar ons’

Jongerenorganisaties in verkiezingsmanifest: ‘Luister nou toch eens naar ons’

door Isis Okker

Het volgende kabinet moet meer doen voor de belangen van jongeren. Dat vinden acht jongerenorganisaties, die met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen de handen ineensloegen en onder de gezamenlijke naam ‘Het Jonge Geluid’ een Jongerenverkiezingsmanifest schreven.

Aan de vooravond van Prinsjesdag, en daarmee de start van het nieuwe parlementaire jaar, presenteert het samenwerkingsverband Het Jonge Geluid een Jongerenverkiezingsmanifest. Hierin staan elf doelen opgesteld waar volgens hen politieke partijen en een volgend kabinet zich voor in moeten gaan zetten. Het betreft zaken met betrekking tot klimaat, woningbeleid en toegankelijk en kwalitatief onderwijs. Het doel van het manifest: dat er naar jongeren wordt geluisterd.

Door de val van het kabinet afgelopen juli komen er in november nieuwe verkiezingen aan. Tijd voor echte verandering, vindt Het Jonge Geluid. Zo wijzen de organisaties op een onderzoek van het RIVM waaruit blijkt dat bijna de helft van de jongeren kampt met stress. Daarbij spelen ook financiële problemen, prestatiedruk en een nog altijd stijgend woningtekort een grote rol, stellen ze. Het Jonge Geluid vreest dat deze problemen ondergesneeuwd raken in de verkiezingscampagne.

Samen sterker

Jelrik Westra, coördinator van het samenwerkingsverband, licht toe hoe het manifest tot stand is gekomen. ‘Onze organisatie is ontstaan vanuit een samenwerking van acht verschillende jongerenorganisaties.’ Daarbij legt hij uit dat de punten in het manifest een combinatie zijn van waar de organisaties zelf voor staan en de input die de jongerengeneratie zelf heeft gegeven. Zo werd er eerder in het jaar een inputavond gehouden waar termen als ‘mentale gezondheid’, ‘jongerenparticipatie’ en ‘kansengelijkheid’ naar voren kwamen. ‘Het manifest is een oproep aan het volgende kabinet. Het zou een groot succes zijn als de punten ook daadwerkelijk in het regeerakkoord komen.’ 

Westra geeft aan dat dit zeker haalbaar is. ‘Het zijn simpele oproepen, maar we merken dat het de politiek toch nog steeds niet gelukt is om deze te behalen. Dat zijn keuzes, en daarom hebben we nu een grote operatie nodig.’ Elisa Weehuizen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) sluit zich hierbij aan. ‘We gaan er natuurlijk alles aan doen dat de politiek deze keuze ook gaat maken. We lanceren vandaag het manifest, maar ook daarna gaan we in gesprek.’ Ondanks eerdere pogingen vanuit andere organisaties blijft hij positief over het succes van het manifest. ‘Het verschil is dat er nu meer kracht, netwerken en stemmen achter het manifest schuilgaan. Dit is dan ook de eerste keer dat jongerenorganisaties zich op deze manier richten op de politiek. Daarom heb ik er alle vertrouwen in.’

Een van de organisaties die meedoet is de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Voorzitter Weehuizen benadrukt dit belang van de samenwerking tussen de verschillende organisaties nogmaals. ‘We wilden een echt overstijgend manifest schrijven, in plaats van enkel het belang van één groep of organisatie te benadrukken.’ Ze voegt toe: ‘Ik denk dat we hier echt het belangen van jongeren hebben neergezet.’

Beleid maken

Uiteindelijk willen de organisaties ook echt met de partijleiders aan de formatietafel zitten zodat we betrokken zijn bij het proces van het maken van de lijst. ‘We willen niet alleen te horen krijgen wat de oudere mensen in Den Haag hebben besloten voor ons. Beleid over jongeren en beleid dat invloed heeft op het leven van jonge mensen maak je in samenspraak met hen’, vertelt Weehuizen. Ze pleit dan ook voor een samenwerking tussen de politiek en jongeren.

Awareness

Tijdens de verkiezingscampagne wil Het Jonge Geluid samenkomen met alle lijsttrekkers om de punten uit het manifest nogmaals met hen door te nemen. ‘We zullen de aankomende weken de concepten van de verkiezingsprogramma’s goed doorlezen’, vertelt Westra. ‘Eventueel hebben de partijen namelijk al dingen uit ons manifest overgenomen. We willen dan kijken wat er verder nog aan de programma’s kan worden verbeterd.’ Het gaat de organisatie dan ook vooral om het creëren van awareness onder de partijen. ‘Wat ben je als partij al bereid om te doen? En wat kan er nog meer gebeuren?’

Hoewel Het Jonge Geluid zich nu vooral focust op de aankomende verkiezingen, zijn ze niet van plan om zich na de uitslag terug te trekken. ‘Jongerenbelangen blijven altijd meespelen in de politiek’, vertelt Westra. ‘Denk bijvoorbeeld aan de energietoeslag, het klimaat en sociale zekerheid. We hopen ook na de verkiezingen over dit soort kwesties mee te blijven praten.’

Het Jonge Geluid

Het Jonge Geluid is een samenwerkingsverband tussen de volgende jongerenorganisaties: de Nationale Jeugdraad (NJR), LAKS, FNV Young & United, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de Jonge Klimaatbeweging (JKB), JOB MBO, CNV Jongeren en het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO). Het Jongerenverkiezingsmanifest bevat de volgende elf punten:

1. Ontwikkel een nationale jeugdstrategie.
2. Geen beleid over jongeren, zonder jongeren te betrekken.
3. Zet de volgende stap met de generatietoets.
4. De jeugdzorg krijgt de ruimte die nodig is.
5. Geef jongeren weer een gezonde financiële positie.
6. Blijf de klimaatcrisis aanpakken.
7. Zorg voor voldoende betaalbare woningen voor jongeren.
8. Zet in op toegankelijk onderwijs van goede kwaliteit.
9. Maak met jongeren een preventie-akkoord voor hun mentale gezondheid.
10. Geef mbo-studenten een sterke positie in de samenleving.
11. Maak toekomstgericht natuur- en landbouwbeleid.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen