Home Artikelen Koning in Troonrede: ‘Meer aandacht voor prestatiedruk jongeren’

Koning in Troonrede: ‘Meer aandacht voor prestatiedruk jongeren’

In de Troonrede riep koning Willem-Alexander op tot meer aandacht voor prestatiedruk op scholen en universiteiten. ‘Een jonge generatie die gezond en gelukkig kan opgroeien, is een sterk fundament voor de samenleving van morgen.’

‘We zien dat jongeren steeds vaker kampen met mentale problemen, zoals somberheid en eenzaamheid’, stelde de koning in de jaarlijkse Troonrede. Onderzoek van het Trimbos-instituut bevestigt dit: in 2021 ervoer de helft van de studenten (51%) in 2021 psychische klachten als angst en somberheid, van wie 12% ‘in ernstige mate’. ‘Samen met jongeren werkt het kabinet daarom aan oplossingen om hiermee om te kunnen gaan, bijvoorbeeld door het onderwerp beter bespreekbaar te maken en aandacht te hebben voor prestatiedruk op scholen en universiteiten’, sprak de koning.

Of er concretere maatregelen volgen dan het ‘beter bespreekbaar maken’ van prestatiedruk, valt nog te bezien. Zo heeft de Tweede Kamer het voorstel om het bindend studieadvies (bsa) te verlagen onlangs controversieel verklaard, waardoor het nieuwe kabinet na de verkiezingen waarschijnlijk opnieuw een besluit zal moeten nemen over het voorstel.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen