Home Artikelen Medewerkers RU: ‘We hebben te weinig inspraak over onze werkomgeving’

Medewerkers RU: ‘We hebben te weinig inspraak over onze werkomgeving’

‘Behoud vaste werkplekken aan de RU!’ Zo luidde de petitie die een medewerker van de Radboud Universiteit (RU) vorig jaar startte en 471 handtekeningen kreeg. Deze werd opgestart naar aanleiding van het campusplan, waarin staat dat de RU inzet op het delen van werkplekken. Wat is er sindsdien met het plan gebeurd?

Het campusplan, dat in 2022 is opgesteld, is volgens de website van de RU een ‘vertaling van de campusstrategie in concrete bouw- en renovatieprojecten en programma’s tot 2030’. Er is in te lezen dat het Spinozagebouw tegen de grond gaat en plaats maakt voor een nieuw gebouw. Dit gebouw zal de thuisbasis worden voor de Faculteit der Letteren (FdL) en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FTR), die momenteel in het Erasmusgebouw zijn gehuisvest. Er zal worden ingezet op verbetering van de bezetting van werkruimtes ten opzichte van het huidige gebruik. ‘In het nieuwe, meest duurzame en groene gebouw van de campus, zal het activiteitgerelateerd werken en het delen van werkplekken centraal komen te staan’, staat daarom in het campusplan. Dat betekent dat medewerkers geen eigen kantoor meer zullen hebben, tenzij ze fulltime aanwezig zijn op de campus.

Naar aanleiding van deze ontwikkeling startte een medewerker van de FTR vorig jaar juni een petitie voor het behoud van vaste werkplekken. Deze werd 471 keer getekend. Frederik Bakker, docent Geschiedenis van de Filosofie en mede-initiatiefnemer van de petitie: ‘We vinden dat we te weinig inspraak hebben over onze werkomgeving.’ Hij legde de petitie samen met een aantal andere medewerkers van de FTR en FdL voor aan het College van Bestuur (CvB).

Geen eigen kantoor

Het delen van werkplekken doelt volgens het campusplan op betere bezetting en benutting van de werkomgeving. Koen Fleuren, hoofd Campus Development aan de RU, legt uit: ‘De belangrijkste reden om de bezetting te verhogen is duurzaamheid. Werkplekken moeten worden gebouwd, onderhouden, verwarmd en schoongemaakt. Je wil dat ze zo veel mogelijk worden gebruikt.’ Fleuren geeft aan dat medewerkers in de regel een deel van de week niet op een werkplek zitten, omdat ze bijvoorbeeld op een congres zijn. ‘Het delen van werkplekken kan de bezetting verbeteren.’

‘We zijn bang voor wat er over gaat blijven van de hechte gemeenschap die we nu zijn.’

Bakker zegt echter veel waarde te hechten aan het hebben van een eigen kantoor. ‘Ik vind het fijn dat ik weet waar mijn collega’s zitten, dat we als groep bij elkaar zitten en dat mijn studenten me direct kunnen vinden.’ Hij noemt het niet hoeven te reserveren van een vergaderruimte om iets met een student te bespreken een ‘waardevolle luxe’. Hij maakt zich daarnaast zorgen over het toekomstige thuis van de boeken die hij op zijn kantoor bewaart. ‘Zowel voor onderwijs als onderzoek moet ik direct een boek uit de boekenkast kunnen trekken. Dat is een deel van mijn werk dat je niet zomaar kan verplaatsen van de ene flexibele plek naar de andere, omdat een boekenkast nou eenmaal plaatsgebonden is.’ 

Petitie

Om die redenen zette een medewerker van de FTR vorig jaar juni een petitie op voor het behoud van vaste werkplekken. ‘De directe aanleiding was de teleurstelling over de lage mate van inspraak die we kregen over de nieuwe werkomgeving’, aldus Bakker. Hij vertelt dat er ‘informatiesessies’ werden georganiseerd door de universiteit, waarbij collega’s werden uitgenodigd om te praten over de vormgeving van het campusplan. ‘Deze sessies werden gepresenteerd als mogelijkheid tot inspraak over de plannen. Wij hadden echter het gevoel dat het geen open gesprekken waren, maar dat het de bedoeling was om collega’s te pushen akkoord te gaan met wat al voorgekookt was.’ Bakker zegt te begrijpen dat de universiteit geen democratisch instituut is, maar dat hij toch teleurgesteld is. ‘We vinden dat we te weinig gelegenheid hebben gehad om onze wensen door te geven. We zijn bang voor wat er over gaat blijven van de hechte gemeenschap die we nu zijn, afhankelijk van hoe de plannen gaan uitvallen.’

‘Het delen van werkplekken betekent niet dat we kantoortuinen gaan maken.’

Fleuren geeft aan dat de ontwerpers van het campusplan begrip hebben voor de zorgen die in de petitie worden geuit. ‘Een goede werkplek is belangrijk. Daarom gaat het campusplan uit van een aanpak waarbij er samen met medewerkers wordt gekeken hoe het delen van werkplekken het best kan worden vormgegeven.’ Hij vertelt dat hij het idee heeft dat er veel misvattingen zijn over het plan. ‘Er worden veel aannames gedaan. Het delen van werkplekken betekent niet dat we kantoortuinen gaan maken. Eenpersoonskamers blijven bestaan, maar kunnen op verschillende momenten door verschillende collega’s worden gebruikt.’

Vastgesteld

Bakker presenteerde de petities met een aantal collega’s aan het CvB. ‘Het was een fijn gesprek en ze hebben naar ons geluisterd. Er zijn echter geen toezeggingen gedaan.’ Daarna ging Bakker met een collega in gesprek met Ger Boonen, een van de ontwerpers van het campusplan. ‘Ik had niet het idee dat we verder kwamen’, vertelt Bakker hierover. ‘We hebben gedachten uitgewisseld, maar ik kreeg niet het gevoel dat er begrip was voor onze manier van werken. Daarna is er geen contact meer geweest.’

‘Het campusplan is inmiddels door het CvB vastgesteld en wordt periodiek geactualiseerd’, deelt Fleuren. ‘De inzet voor het delen van werkplekken zal erin blijven staan.’ De nieuwe huisvesting van de FTR en FdL op de locatie van het huidige Spinozagebouw zal begin 2027 klaar zijn. Dan zullen de ontwikkelingen omtrent het delen van werkplekken dus ook worden doorgevoerd.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen