Home Artikelen Medewerkers RU willen academische burgerraad voor implementatie Erkennen en Waarderen

Medewerkers RU willen academische burgerraad voor implementatie Erkennen en Waarderen

De Radboud Universiteit (RU) moet een academische burgerraad opzetten voor het thema Erkennen en Waarderen. De huidige medezeggenschap is namelijk niet representatief en biedt onvoldoende veiligheid om over het onderwerp te praten. Dat staat in de brief van drie medewerkers van de RU aan het College van Bestuur. 

RU-medewerkers Frank Léoné, Paula Fikkert en Arnoud Lagendijk pleiten voor de opzet van een academische burgerraad die het thema Erkennen en Waarderen oppakt. De drie (voormalige) leden van de commissie Erkennen en Waarderen van de RU stuurden eergisteren een brief hierover, die gisteren op Vox is gepubliceerd, aan het CvB en het College van Decanen. De eenmalige burgerraad met de naam R100 moet bestaan uit honderd medewerkers die op basis van loting worden gekozen. Er wordt daarbij rekening gehouden met geslacht, functie en van welke faculteit de medewerker afkomstig is, zodat de raad een goede afspiegeling vormt van de academische gemeenschap. 

De burgerraad is bedoeld als extra vorm van medezeggenschap speciaal voor het thema Erkennen en Waarderen. Vorig jaar maakte de RU haar visie op het landelijke programma Erkennen en Waarderen bekend. ‘Deze visie in de praktijk brengen heeft als doel alle medewerkers met zowel meer plezier als meer succes te laten werken. Het onderwerp raakt ons daarom allemaal’, staat in de brief. De drie medewerkers vinden het dan ook van belang dat iedereen betrokken is bij het programma, wat nu niet het geval is. ‘Vooralsnog wordt het gesprek over Erkennen en Waarderen vooral op managementniveau gevoerd en blijft het open gesprek op en met de werkvloer uit. Wij stellen daarentegen dat juist het actief uitwisselen van de verschillende perspectieven op Erkennen en Waarderen cruciaal is om tot een gedragen oplossing te komen’, is te lezen in de brief. Een burgerraad moet het veilig uitwisselen van deze perspectieven mogelijk maken en past volgens de medewerkers bij waar Erkennen en Waarderen voor staat.  

Gebrekkige representatie 

De perspectieven op het thema Erkennen en Waarderen lopen volgens de briefschrijvers erg uiteen. ‘Beginnende wetenschappers ervaren andere uitdagingen dan gevestigde, onderzoekers andere dan onderwijzers, ondersteunend andere dan wetenschappelijk personeel’, schrijven ze. Het is echter vooral het perspectief van de gevestigde wetenschappers dat volgens de briefschrijvers de boventoon voert in de besluitvorming. Deze wetenschappers zijn vaak ingebed in het huidige systeem en gedijen daar ogenschijnlijk prima in, zo zei Léoné gisteren tijdens een lezing van Radboud Reflects. Hij stelde dat deze groep daarom wellicht niet het juiste perspectief heeft om over het onderwerp te praten. 

De medewerkers schrijven dat er wel vormen van inspraak zijn, zoals de medezeggenschap, waar meerdere perspectieven samenkomen, maar dat die vaak niet representatief zijn. ‘In het bijzonder het perspectief van tijdelijke en startende collega’s wordt slechts beperkt vertolkt en staat veelal niet in verhouding met hun rol aan de universiteit’, schrijven de medewerkers. Bovendien worden niet alle perspectieven belicht doordat ze niet altijd bekend zijn. ‘Onder andere omdat de academie niet altijd een veilige plek is om open twijfels en wensen te delen’, schrijven ze. 

R100

Om de problemen het hoofd te bieden en een breed gedragen Erkennen en Waarderen-beleid te vormen, stellen de medewerkers voor om een eenmalige burgerraad te organiseren. ‘De raad zal concrete voorstellen doen om de gehele Erkennen en Waarderen visie, of deelaspecten ervan om te zetten in beleidskaders’, leggen de medewerkers uit in de brief. Om tot deze voorstellen te komen zal de raad verschillende keren samenkomen onder leiding van experts. 

Het is volgens de briefschrijvers cruciaal dat de raad van tevoren een mandaat krijgt zodat medewerkers van de RU daadwerkelijk willen deelnemen. ‘Wij stellen als mandaat voor dat de voorstellen ongewijzigd in de medezeggenschap en met het College van Decanen besproken wordt, als leidraad zullen dienen voor nieuw Erkennen en Waarderen-beleid en publiekelijk wordt onderbouwd wanneer er wordt afgeweken van de voorstellen.’ 

Uiteindelijk zal een evaluatie over het proces en de uitslag van de burgerraad plaatsvinden. Als de raad een succes blijkt, kan volgens de medewerkers worden nagedacht over een permanente R100 en een studenten-R100. Deze raden zullen alleen voor onafhankelijk advies worden ingezet over complexe thema’s met langdurig effect.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen