Home Artikelen Meldpunt en campagne tegen arbeidsmarktdiscriminatie van jongeren gelanceerd

Meldpunt en campagne tegen arbeidsmarktdiscriminatie van jongeren gelanceerd

door Sophia van Engelshoven

Gisteren startte de campagne van FNV Young & United en Discriminatie.nl waarmee ze jongeren oproepen om arbeidsmarktdiscriminatie te melden. Zo willen ze inzicht krijgen in de problemen en het signaal afgeven dat de huidige aanpak onvoldoende is.

Gisteren lanceerde FNV Young & United en Discriminatie.nl een meldpunt voor arbeidsmarktdiscriminatie. Op basis van dit meldpunt vinden online campagnes plaats waarmee jonge mensen worden opgeroepen om zich te melden als ze met deze discriminatie te maken hebben. ‘We zien dat jonge mensen vaak te maken krijgen met arbeidsmarktdiscriminatie en stagediscriminatie’, zegt Elijah Alvares, bestuurder van FNV Young & United. ‘De thema’s staan gelukkig hoger op de politieke agenda, maar het maken van akkoorden als oplossing is onvoldoende. Bij het verhelpen van dit probleem hoort geen vrijblijvende aanpak.’

Inzicht

Met de campagne en het meldpunt hopen de organisaties meer inzicht te krijgen in de omvang van het probleem. ‘Wij behartigen de belangen van deze mensen dus het is belangrijk dat we heldere inzichten hebben’, vertelt Alvares. ‘Als we bijvoorbeeld zien dat er plekken zijn waar veel meldingen over binnenkomen dan kunnen we ons vakbondswerk daar op richten’, zegt hij. ‘Middels het meldpunt kunnen we dus gerichter tot oplossingen komen en ook richting Den Haag steviger pleiten voor een minder vrijblijvende aanpak.’

Vrijblijvende aanpak

Volgens FNV Young & United is de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie nu te vrijblijvend. Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kwam in de zomer met een actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie. ‘Van Gennip wil dat er akkoorden worden gesloten tegen arbeidsmarktdiscriminatie en bedrijven worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid’, vertelt Alvares. Met de campagne willen de organisaties het signaal afgeven dat deze aanpak onvoldoende is. ‘Die afspraken zijn goed maar mensen hebben er niks aan als bedrijven alleen maar een krabbeltje zetten onder een akkoord en er vervolgens weinig mee doen.’

FNV Young & United wil dat er duidelijke criteria komen waar bedrijven zich aan moeten houden. ‘Om die criteria op te stellen is het belangrijk om inzichtelijk te krijgen wat mensen meemaken’, zegt Alvares. Daarom willen de organisaties ook de verhalen achter de meldingen horen. Daarnaast willen ze ook dat de criteria worden getoetst. ‘Als ze namelijk niet worden opgevolgd moeten er gevolgen zijn’, concludeert Alvares.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen