Home Artikelen Nieuwe pilot op campus tegen menstruatiearmoede: wel betalen en enquête

Nieuwe pilot op campus tegen menstruatiearmoede: wel betalen en enquête

door Sophia van Engelshoven

Vorig jaar begon de pilot met gratis menstruatieproducten op de campus voor mensen die kampen met menstruatiearmoede. De pilot is aangepast en verlengt omdat de producten te snel op gingen. Om dit te verhelpen, wordt bij de nieuwe pilot gevraagd om een vergoeding en om een enquête in te vullen.

Op 1 januari is een nieuwe pilot gestart tegen menstruatiearmoede op de Radboud Universiteit. In de eerste pilot, dat op initiatief van de Universitaire Studentenraad (USR) werd opgezet, werden gratis menstruatieproducten op vijf locaties op de campus neergelegd. Deze producten waren bedoeld voor mensen die kampen met menstruatiearmoede. De pilot liep tot 1 januari en zou daarna worden geëvalueerd. Voor de kerstvakantie werd echter al besloten dat het wordt verlengd. ‘De apparaten met menstruatieproducten gingen in de eerste pilot te snel leeg’, vertelt Dieke Westerink, vicevoorzitter van de USR. ‘Daarom is een aangepaste versie van de pilot nodig.’ 

Er zijn twee aanpassingen aan de pilot gedaan. Zo wordt nu een vergoeding voor de producten gevraagd aan gebruikers. Het gaat om een euro voor een pakketje met menstruatieproducten. Daarnaast is er een enquête gemaakt waarin onder meer wordt gevraagd naar de reden van het gebruik. ‘We hopen zo meer inzicht te krijgen in wat voor studenten de producten gebruiken’, aldus Westerink. De nieuwe pilot zal tot eind maart lopen.

Snel leeg 

De USR ontving naast positieve reacties op de eerste pilot, berichten van studenten en medewerkers dat de menstruatieproducten snel op waren. ‘In principe werden de apparaten iedere keer als ze leeg waren weer bijgevuld, maar dat was niet bij te houden’, vertelt USR-lid Anne van Poppel. ‘Er zijn zelfs extra houders met menstruatieproducten opgehangen op de locaties, maar nog steeds was alles binnen een dag op’, voegt Westerink daaraan toe. ‘Je kan zeggen dat de pilot succesvol was omdat er veel gebruik van werd gemaakt’, zegt ze. ‘Het moet echter wel op de lange termijn werkbaar zijn en dat bleek nu niet het geval.’ Op basis van deze pilot is het namelijk qua kosten niet haalbaar voor de universiteit om de menstruatieproducten aan te bieden.

De pilot is bedoeld voor mensen die kampen met menstruatiearmoede of mensen waarbij een keer nood aan de man is. ‘Het is alleen lastig om in te schatten of het gratis aanbieden van menstruatieproducten nu wordt misbruikt’, legt Van Poppel uit. Westerink benadrukt dat ze niet denken dat studenten kwaadwillig producten meenemen en dat het misschien niet voor iedereen duidelijk is voor wie de producten zijn bedoeld. Ze weten nog niet hoe dit het best kan worden aangepakt: ‘Als het groot op het apparaat staat, kunnen mensen die het nodig hebben een drempel gaan voelen om er gebruik van te maken en dat willen we niet’, zegt Westerink. Verder begrijpen ze ook dat mensen vinden dat menstruatieproducten voor iedereen gratis moeten worden. ‘Menstruatieproducten zijn over het algemeen achterlijk duur, maar dat moet landelijk worden aangepakt. Daar is deze pilot niet voor’, aldus Van Poppel.

Aanpassingen

Om het gebruik van de gratis menstruatieproducten te verminderen, zijn er aanpassingen gedaan aan de pilot. Ten eerste wordt nu gewerkt met een vergoeding van een euro. ‘Dit is gebaseerd op hoe andere universiteiten het doen. Daar schijnt het goed te werken en gaan de houders een stuk minder snel leeg’, zegt Westerink. De vergoeding is nog steeds veel lager dan de prijs van de producten in de supermarkt. Zo hopen de USR-leden dat de drempel voor studenten die het niet nodig hebben wordt verhoogd, terwijl het tegelijkertijd niet te duur wordt voor de doelgroep.

Daarnaast is een enquête opgesteld die met behulp van een QR-code bij het apparaat kan worden ingevuld door gebruikers. In deze enquête wordt gevraagd of gebruikers de prijs voor de producten passend vinden en waarom ze er gebruik van maken. ‘Zo willen we kijken of we de doelgroep daadwerkelijk bereiken, want dat is vooralsnog onduidelijk’, zegt Van Poppel. 

Om de nieuwe pilot goed te kunnen vergelijken met de vorige, wordt er verder niks veranderd. Zo blijft het assortiment bestaan uit tampons en maandverband en loopt de pilot op dezelfde vijf locaties: het Collegezalencomplex, het Elinor Ostromgebouw, het Huygensgebouw, het Maria Montessorigebouw en de Universiteitsbibliotheek. De producten zijn te vinden in automaten met schoolspullen of kastjes in de toiletten. Zodra de pilot overgaat naar vast beleid is de bedoeling om de goedkope menstruatieproducten op meer plekken aan te bieden.

Evaluatie

In april of mei vindt de evaluatie van de nieuwe pilot plaats en wordt gekeken of een verandering in gebruik heeft plaatsgevonden. ‘Deze nieuwe pilot is puur bedoeld om het verschil in gebruik te bekijken en te achterhalen waar het verschil vandaan komt. Dit betekent niet direct dat straks daadwerkelijk voor de menstruatieproducten moet worden betaald’, benadrukt Van Poppel. Na de evaluatie wordt gekeken of de pilot wordt omgezet in vast beleid. 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen