Home Artikelen Nieuwe studentenpartij V.O.S. opgericht voor de actieve student

Nieuwe studentenpartij V.O.S. opgericht voor de actieve student

Eergisteren maakte een nieuwe studentenpartij aan de Radboud Universiteit (RU) haar bestaan bekend: Verenigd Onder Studentenbelang (V.O.S.). De partij is het initiatief van de zes koepelverenigingen van de RU. De koepelverenigingen hebben V.O.S. opgericht om meer aandacht te vragen voor de actieve student. 

Door het wegvallen van studentenpartij asap leken de aanstaande medezeggenschapsverkiezingen weinig spannend te worden met AKKUraatd als enig overgebleven partij. Daar is deze week verandering ingekomen nu de nieuwe partij V.O.S. haar bestaan heeft aangekondigd. De partij is een initiatief van de zes koepelverenigingen van de RU: B.O.S., ISON, CSN, SOFv, NSSR en CODC. ‘We willen een stem zijn voor actieve studenten in verenigingen en ons inzetten voor de ontwikkeling van de student naast diens studie’, vertelt Dieke Westerink, huidig Politiek Commissaris (PoCo) namens CSN. Zij is samen met haar vijf mede-PoCo’s van dit jaar oprichter van de partij. 

Momenteel beschikt elke koepelvereniging over een geborgde zetel in de USR, die wordt bekleed door een PoCo, een afgevaardigde van het bestuur van de koepelvereniging. Via V.O.S. zullen afgevaardigden zich nu verkiesbaar gaan stellen voor de acht verkozen zetels. Derk Wijkamp, PoCo namens de CODC en mede-oprichter van de partij, vertelt: ‘In principe blijven we dezelfde belangen behartigen als met onze benoemde zetels, maar we zijn nu als koepels veel sterker verbonden.’

Het gat dat asap achterliet

Het oprichten van V.O.S. heeft volgens Westerink en Wijkamp drie redenen. Ten eerste is de kans groot dat de USR in de toekomst geen geborgde zetels meer kent. Dit heeft te maken met een traject waar de RU ingaat waarbij de universiteit meer aan de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) wil voldoen. Naar aanleiding van deze wet waarin de regels voor het hoger onderwijs zijn vastgelegd, zal de medezeggenschapsraad een andere structuur moeten krijgen. ‘We zagen de toekomst van onze benoemde zetels niet zo rooskleurig in’, vat Westerink samen. Daarnaast is het voor de koepelverenigingen voordelig om gekozen zetels te hebben, omdat ze daarmee meer inspraak krijgen. Westerink licht toe: ‘Als je verkozen bent, heb je meer stemrecht. Als benoemde zetel mag je alleen stemmen over interne zaken.’  Tot slot vormde het wegvallen van asap een aanleiding voor de oprichting. ‘De medezeggenschap verkeert in zwaar weer. Door de ontbinding van asap is er een gat ontstaan, dat willen wij graag opvullen’, aldus Westerink. Ze zet daarbij de kanttekening dat V.O.S. niet een tweede asap is. 

Naast de asap zijn er ook andere studentenorganisaties waarmee het niet goed gaat. Zo heeft AKKUraatd problemen met het opstellen van een kandidatenlijst, is stichting Stukafest Nijmegen dit jaar opgeheven wegens een gebrek aan een nieuw bestuur en kampen ook andere verenigingen met problemen omtrent het vullen van besturen. Dit leidde vorige maand tot een brandbrief van studentenvakbond AKKU aan het College van Bestuur waarin ze de noodklok luidde over het actieve studentenleven. Dit is volgens Westerink en Wijkamp geen reden voor de oprichting van de nieuwe partij. ‘Ik wil niet voor alle verenigingen spreken daarin. Er zijn verenigingen waar het slecht mee gaat, maar ik wil niet generaliseren’, stelt Westerink. Volgens Wijkamp kan het oprichten van V.O.S. hierin in ieder geval geen kwaad. ‘Er zijn verenigingen die op omvallen staan en meer representatie kan helpen dit te voorkomen.’ Het heeft volgens de USR-leden daarmee wel de relevantie van de partij vergroot.

Verenigd onder het (actieve) studentenbelang

De V.O.S. gaat zich dus inzetten voor de actieve student, maar de precieze invulling daarvan is nog onduidelijk. ‘Concrete standpunten hebben we nog niet geformuleerd’, geeft Wijkamp toe. ‘Dat gaan we de komende weken doen.’ De algemene lijnen staan wel al vast. Westerink en Wijkamp voorzien geen problemen in het feit dat V.O.S. uit verschillende koepels bestaat. ‘Er zijn nauwelijks conflicten in belangen en mocht dat wel zo zijn dan hebben we manieren om dit op te vangen’, aldus Westerink. De verschillende koepels en hun lidverenigingen staan ook achter het initiatief. ‘Ze zijn allemaal geïnformeerd en mogen hun input geven’, licht Wijkamp toe.

Westerink vertelt daarbij dat de partij geen centrale standpunten heeft over onderwerpen die niet direct gelieerd zijn aan het actieve studentenleven, zoals onderwijs of duurzaamheid. ‘Met betrekking tot dit soort thema’s willen we degene die zich verkiesbaar stelt de vrijheid geven om diens eigen ideeën vorm te geven.’ Ook hier voorziet Wijkamp geen problemen: ‘De verkozen leden mogen op deze onderwerpen dan gewoon verschillend stemmen.’

De nieuwe partij onderscheidt zich naar eigen zeggen van AKKUraadt in de manier waarop ze zich opstellen. ‘We zijn wat studentikozer dan AKKUraatd’, benoemde Westerink. ‘Wij vinden het belangrijk om de lol terug te brengen in de medezeggenschap en het imago van de USR te verbeteren.’ Daarbij stelt V.O.S. zich minder activistisch op, volgens Wijkamp. Gevraagd naar de inhoudelijke verschillen stelt Westerink dat dit vooral ligt bij de prioriteiten van de partijen. ‘Het is niet zo dat AKKUraatd voorzieningen voor verenigingen niet belangrijk vindt, maar wij leggen daar meer nadruk op.’ Wijkamp concludeert: ‘We spreken in ieder geval een andere achterban aan.’

Van benoemd naar verkozen

De komende weken gaat V.O.S. zich bezighouden met het formuleren standpunten, het opstellen van een lijst en campagne voeren. De eerste zes zetels op deze lijst zullen bestaan uit zes afgevaardigden van de koepels, de PoCo’s van volgend jaar dus. Degenen die het lukken om verkozen zetels te behalen, zullen dan afstand doen van hun geborgde zetel. ‘Vanaf volgend jaar willen we afstand doen van alle benoemde zetels, en alleen voor de verkozen zetels gaan’, zegt Westerink. De huidige PoCo’s, waar Westerink en Wijkamp onder vallen, zullen volgend jaar het bestuur vormen van de partij. ‘We gaan ons dan niet inhoudelijk met dingen bezighouden, maar we zullen de fractie ondersteunen en de plannen nog officiëler uitwerken’, legt Westerink uit. Of het V.O.S. gaat lukken om minstens zes zetels te behalen? Westerink en Wijkamp zien het positief in. Wijkamp: ‘We hebben een grote achterban waarmee we als koepels formele banden hebben, maar ook daarbuiten zal ons geluid denk ik veel studenten aanspreken.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen