Home Artikelen Nieuwjaarsbijeenkomst luidt lustrumjaar van RU in

Nieuwjaarsbijeenkomst luidt lustrumjaar van RU in

door Sophia van Engelshoven

Vanochtend om elf uur vond de nieuwjaarsbijeenkomst van de Radboud Universiteit (RU) plaats. De aula was na twee jaar weer gevuld met publiek. Tijdens de bijeenkomst werd teruggeblikt op 2022, een voorproefje gegeven van het lustrumjaar en werden de Hermesdorfprijzen uitgereikt. 

Na twee jaar online kon het publiek terugkeren naar de aula van de universiteit om de nieuwjaarsbijeenkomst van 2023 bij te wonen. Met deze bijeenkomst is het lustrumjaar ingeluid waarin de universiteit haar honderdste verjaardag viert. ‘Het is een bijzonder jaar voor de universiteit’, aldus Daniël Wigboldus, voorzitter van het College van Bestuur (CvB). Voordat er vooruit werd geblikt op dit bijzondere jaar en de Hermesdorfprijzen werden uitgereikt, werd eerst met behulp van een filmpje een jaaroverzicht gegeven van 2022. Er kwamen foto’s langs van stormschade op de campus, de gehesen Oekraïense vlag, Radboud Rocks, de introductieweek en heel veel studerende studenten. ‘Wat een jaar hebben we achter de rug’, zei Wigboldus. 

Jaaroverzicht 

Na het jaar in beelden te hebben getoond, werd er een tafelgesprek gevoerd om het jaar in woorden te bespreken. Verschillende wetenschappers van de RU kwamen aan het woord over hun onderzoek waarvoor ze vorig jaar subsidie hebben ontvangen. Zo vertelde Inge Molenaar, directeur van het Nationaal Onderwijslab AI, over de groeifondssubsidie die het lab vorig jaar heeft ontvangen. Dit lab is in oktober begonnen en kijkt naar het verbeteren van het gebruik van kunstmatige intelligentie in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast vertelde promovendus Jules Janssen Daalen over innovatief onderzoek naar Parkinson waar neuroloog Bas Bloem vorig jaar de Stevinpremie voor heeft ontvangen. 

Tot slot kwam bij het tafelgesprek Liliya Levandovska, medewerker Grant Support & Projects, aan het woord. Zij vertelde dat de universiteit het goed doet op het gebied van subsidies. ‘Dit jaar zijn meer dan honderd voorstellen ingediend, waarvan 33 subsidie hebben gekregen’, aldus Levandovska. 

Hermesdorfprijzen

Na het jaaroverzicht werden de Hermesdorfprijzen uitgereikt door Agnes Muskens, vicevoorzitter van het CvB. Deze prijzen gaan naar onderzoekers van de RU of het Radboudumc die met hun onderzoek een belangrijke maatschappelijke impact hebben gehad. Dit jaar ging de prijs naar epidemioloog Alma Tostmann en hoogleraar Uitbraken van infectieziekten Chantal Rovers. Zij hebben zich gedurende de coronacrisis ingezet om kennis over de ziekte te delen met het publiek door zich ondanks alle negatieve reacties regelmatig te laten horen in de media. ‘Zo hebben we hopelijk bij kunnen dragen aan het onderscheiden van fabels en feiten’, aldus Rovers. 

Verder werd de Hermesdorf Talentprijs uitgereikt aan Kiane de Kleijne, promovendus bij milieuwetenschap. Zij schreef in 2022 een wetenschappelijk artikel over het hergebruik van CO2 en dat het minder duurzaam is dan het lijkt, wat veel media-aandacht kreeg. De Kleijne ontving de prijs omdat ze ondanks de grimmige sfeer in het klimaatdebat, toch doorgaat om haar stem te laten horen. 

Lustrumjaar

Tot slot gaf Wigboldus een voorproefje van het lustrumjaar met als onderwerp ‘van betekenis’. ‘Honderd jaar geleden werd met hart en ziel gewerkt aan de oprichting van de Rooms-Katholieke Universiteit in Nijmegen’, aldus Wigboldus. De universiteit ging een jaar later open dan gepland met drie faculteiten en 189 studenten. Inmiddels telt de RU zeven faculteiten en 25 duizend studenten. ‘Nog steeds willen we van betekenis zijn’, zei hij. 

Ter ere van de honderdste verjaardag van de universiteit zullen twee feestweken worden georganiseerd. In de week van 8 mei is het Radboud Festival en Radboud Sounds, een evenement met muziek en wetenschap in Doornroosje. Daarnaast zullen in deze week de honderd Radboudgebaren plaatsvinden. Dit zijn liefdadigheden van studenten en medewerkers waarmee op verschillende manieren de kennis van de universiteit wordt gedeeld met Nijmegenaren. Op 17 oktober vindt de honderdste Dies Natalis plaats en draagt rector magnificus Han van Krieken zijn rectoraat over aan zijn opvolger. 

Wigboldus sloot de bijeenkomst af met de zeven speerpunten van het CvB voor 2023: leiderschap, Erkennen en Waarderen, infrastructuur voor toponderzoek, een nieuwe onderwijsvisie, samenwerking met externe partners, duurzaamheid en veiligheid op de campus. Onder veiligheid valt zowel kennisveiligheid als sociale veiligheid. ‘Dat is namelijk geen vanzelfsprekendheid, ook niet op onze campus’, zei Wigboldus. Vorig jaar werd bijvoorbeeld een onderzoek gestart omtrent grensoverschrijdend gedrag van een docent kunstmatige intelligentie en stapte filosoof Fleur Jongepier op wegens de omgang van de universiteit met grensoverschrijdend gedrag. ‘Door rekening te houden en te luisteren naar een ander kunnen we samen vrij zijn’, aldus Wigboldus.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen