Home Artikelen Nijmeegs initiatief helpt voormalige zusterstad in Turkije

Nijmeegs initiatief helpt voormalige zusterstad in Turkije

De Turkse stad Gaziantep, met wie Nijmegen lange tijd een stedenband heeft gehad, ligt in puin na de aardbeving van afgelopen maand. Er is een Nijmeegs initiatief opgestart dat langetermijnhulp gaat leveren aan de stad. Het zal voornamelijk gaan om psychologische hulp voor kinderen en jongeren. 

Recentelijk is het Nijmeegse Actiecomité Wederopbouw Gaziantep opgericht om te helpen met het herstel van de Turkse stad Gaziantep na de aardbeving van afgelopen maand. ‘Wij gaan langetermijnhulp bieden omdat er al genoeg acties rondom noodhulp worden gedaan’, stelt Turgay Tankir, oud-wethouder in Nijmegen en initiatiefnemer van de groep. Noodhulp is daarnaast niet gericht op psychologisch herstel van de slachtoffers van de ramp, waar de actiegroep zich juist op focust. 

Nijmegen en Gaziantep onderhielden formeel gezien een stedenband van 2006 tot 2021. ‘Een stedenband houdt in dat de lokale overheden contact met elkaar onderhouden en polsen of inwoners en instellingen behoefte hebben aan bepaalde samenwerkingen’, vertelt Tankir. Deze historische band ligt ten grondslag aan de keuze om de hulp te focussen op Gaziantep. ‘De ramp heeft een enorm gebied getroffen maar je kan niet overal tegelijk helpen. Je zoekt dan vanzelfsprekend naar een soort aanknopingspunt’, aldus de initiatiefnemer. 

Langdurige hulp 

Het herstel in Turkije en Syrië na de verwoestende aardbeving zal nog jaren nodig hebben. ‘Over een paar maanden heeft niemand buiten het rampgebied het nog hierover, want dan spelen er weer nieuwe dingen in de wereld’, vertelt Tankir. ‘Om te laten weten dat de wereld hen niet is vergeten en om te helpen bij het langdurige proces van herstel hebben we besloten om langetermijnhulp te bieden.’ De actiegroep gaat zich storten op een hulpproject van vier tot vijf jaar in Gaziantep. 

De vorm die de hulp gaat aannemen is afhankelijk van de behoeftes van de slachtoffers in Gaziantep. Zodra de meeste noodhulp uit Turkije is vertrokken, gaat de actiegroep naar de stad om te polsen wat nodig is. ‘We willen projecten opzetten met lokale mensen en instellingen zoals de universiteit en het ziekenhuis. Het liefst creëren we een bepaalde voorziening waarmee we onze bijdrage kunnen voortzetten.’ 

De concrete invulling van de hulp ligt nog open, maar de actiegroep heeft al wel ideeën over de grote lijnen. De hulp zal bijvoorbeeld psychologisch van aard zijn en gericht zijn op kinderen en jongeren. ‘De praktijk leert dat volwassenen hun leven sneller oppakken dan kinderen en jongeren’, vertelt Tankir. ‘Er zijn te weinig voorzieningen in Turkije voor hen om trauma’s op een goede en veilige manier te verwerken.’ 

Acties

De actiegroep levert vooralsnog geen hulp en wacht tot de noodhulp is vertrokken uit Turkije. In de tussentijd is ze bezig om een stichting te vormen met zes tot zeven bestuursleden die op vrijwillige basis werken. Het verworden tot een stichting is nodig om een rekeningnummer te openen. Zodra dit is geregeld, wordt een klankbordgroep opgezet waar mensen mee kunnen denken met de actiegroep. Daarnaast wordt een plan van aanpak gemaakt voor het verzamelen van middelen. ‘Omdat we niet veel mankracht hebben, doen we beroep op Nijmegenaren en Nijmeegse instanties om acties te organiseren om geld op te halen voor de stichting’, zegt Tankir. Hij geeft een voorbeeld: ‘In de wijk Weezenhof koken drie Turkse vriendinnen een aantal keer Turks eten voor de buurt. Ze verkopen het in het wijkcentrum en doneren het geld aan de stichting.’ 

Stedenband

Van 2006 tot 2021 had Nijmegen een stedenband met Gaziantep. Er vonden in die tijd bijvoorbeeld een aantal gezamenlijke activiteiten en samenwerkingen plaats tussen onder meer de Radboud Universiteit en de Universiteit van Gaziantep. In 2017 zorgden politieke spanningen voor scheuren in de stedenband. In de opvolgende jaren lag het contact op zijn gat en werden geen gezamenlijke activiteiten meer georganiseerd. Daarop besloot Nijmegen in 2021 de stedenband officieel te beëindigen. 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen