Home Artikelen Probleem in coronatijd: fysiek tentamen en gezondheidsklachten

Probleem in coronatijd: fysiek tentamen en gezondheidsklachten

door Jochem Bodewes

De beperkte fysieke tentaminering die er is in deze tijd, vormt bij gebrek aan een online alternatief een probleem voor studenten met coronaklachten. Thuisblijven is verplicht, maar gaat wel ten koste van het vele studeren. Mogelijk gevolg van dit probleem: afgelopen week verscheen een besmettelijke student bij een eerstejaarstentamen.


Door de tentamenperiode zijn er meer fysieke bijeenkomsten op de universiteit. Tentaminering mag, in tegenstelling tot colleges, namelijk wel nog fysiek plaatsvinden. Zo ook het tentamen van het eerstejaarsvak Moedertaalverwerving van afgelopen donderdag, waarvoor de 84 deelnemers werden gevraagd aanwezig te zijn in theaterzaal De Vereeniging. De volgende dag ontvingen deze deelnemers echter een mail van de GGD. De boodschap: wees de komende tien dagen waakzaam voor klachten, want je bent in de buurt geweest van een besmettelijk persoon. Wat is er gebeurd?

Waarschuwing

‘Ik heb iedereen van tevoren op het hart gedrukt om met klachten af te bellen en niet naar het tentamen te komen’, vertelt Paula Fikkert, cursuscoördinator en hoogleraar Moedertaalverwerving en Fonologie. Of het mocht baten is niet met zekerheid te zeggen: vanwege privacyredenen is niet bekend wie de besmette student was en of deze op het moment van tentaminering klachten had. Coronapatiënten kunnen namelijk al 48 uur voor klachtenverschijnselen besmettelijk zijn. De GGD licht iedereen in die in die tijdspanne nog met de patiënt in contact is geweest. De dag na het tentamen kreeg deze student een positieve testuitslag en ontvingen deelnemers van het tentamen het mailtje met de oproep tot waakzaamheid. Wanneer de test is afgenomen, is ook onbekend.

Hoewel het niet te zeggen is of de student klachten had, staat het vast dat er voor studenten met klachten of kwetsbare studenten geen alternatieve toetsingsmogelijkheid was. ‘Die studenten zouden dan de gewone herkansing als eerste kans kunnen maken, die na blok drie staat gepland’, vertelt Fikkert. ‘Voor de studenten die het dan niet halen, is er ook nog een derde gelegenheid.’ Online toetsing viel volgens de cursuscoördinator niet onder de mogelijkheden: ‘Omdat het tentamen grotendeels uit kennisvragen bestond, was er geen fraudevrij online alternatief mogelijk.’ De online surveillancesoftware Proctoring, die studenten wel in staat stelt thuis een fraudevrij kennistentamen af te laten leggen, behoorde volgens Fikkert niet tot de opties die de betrokken onderwijsdirectie aanbood.  

Vermoeden

Een studente Taalwetenschap die ook bij het tentamen aanwezig was, verwachtte al dat het gebrek aan een gelijktijdig alternatief gevolgen zou hebben: ‘Ik had al het vermoeden dat, doordat er geen online alternatief beschikbaar was, mensen met klachten gewoon zouden komen.’ Het semestervak Moedertaalverwerving vergde immers flink wat studiewerk. Afbellen zou betekenen dat een student zich pas drie maanden later – met de stof verder in het geheugen- opnieuw zou moeten voorbereiden.  

Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de GGD alle aanwezigen bij het tentamen berichtte met het verzoek om tot 27 januari extra waakzaam te zijn voor coronaklachten. Er kan namelijk, ondanks de naleving van de regels bij het tentamen, besmetting hebben plaatsgevonden. Voor medestudenten is het onduidelijk hoe groot de kans hierop was: ‘Om privacyredenen kregen we niet te horen wie degene met corona was. We weten dus ook niet of we dicht in de buurt zijn geweest.’

Na navraag van ANS over het beleid voor alternatieven bij fysieke tentaminering, reageert Martijn Gerritsen, woordvoerder van de Radboud Universiteit (RU): In het toetskader is vastgelegd dat toetsen die op of nabij de campus worden afgenomen een variant op afstand beschikbaar moeten hebben. Mocht dit niet mogelijk zijn door teveel studenten of de aard van de toetsstof, dan kan het ook zijn dat de toets voor de studenten die niet naar de campus kunnen komen, wordt uitgesteld. Het kost die studenten echter geen tentamenkans als de toets wordt uitgesteld.

Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om bij klachten thuis te blijven – dus ook van studenten die tentamen doen. Dit in het belang van de gezondheid van anderen.

1 Reactie

Irene Driessen 19 januari 2021 - 20:10

Voordat dit tentamen werd afgenomen, kregen wij een email met de mededeling dat we over drie ruimtes verspreid zouden zitten en dat we goed moesten opletten in welke van de drie ruimtes (met dus minder dan 30 personen) we zouden moeten zijn. Ter plaatse bleek opeens dat iedereen in dezelfde zaal zat…

Antwoord

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen