Home Artikelen Radboudstudent maakt psychische problemen bespreekbaar middels Open Boek

Radboudstudent maakt psychische problemen bespreekbaar middels Open Boek

door Delphine Broasca

Met de prijs ‘Geneeskundestudent van het jaar’ wil de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) maatschappelijk betrokken geneeskundestudenten waardering geven. Niet alles draait namelijk om hoge cijfers vindt deze organisatie. Een van de genomineerden is Radboudstudent Coen Vulders.

De KNMG wil met deze prijs erkenning geven aan studenten die niet enkel streven naar hoge cijfers, maar ook bijdragen aan gezondheid in de maatschappij. ‘Dat is minstens zo belangrijk’, vindt Vulders. Het initiatief van de geneeskundestudent is een stichting, genaamd Open Boek Nijmegen en helpt jongeren met het bespreken van mentale klachten. Middels een platform kunnen jongeren hun verhaal delen. Daarnaast houdt deze stichting symposia en video’s over ervaringen van jongeren met psychische problemen.

Een prijs voor psychische problemen?

De prijs ‘Geneeskundestudent van het jaar’ wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. ‘Ik zag dit voorbij komen op sociale media’, vertelt Vulders. ‘Waarom zou ik me niet opgegeven?’ vroeg hij zich op dat moment af. De student gaat verder: ‘Ik had het eerst voorgelegd aan het bestuur, dat ook bestaat uit studenten, van Open Boek en zij vertelden me dat ik het gewoon moest doen. Het schaadt namelijk niet als ik me opgeef.’ De aanmelding is niet enkel door Vulders gedaan. ‘De penningmeester heeft een omschrijving gemaakt van ons project waar we met z’n allen naar hebben gekeken. Vervolgens heeft een van ons de aanmelding verstuurd’, legt Vulders uit.

Een criteria van de prijs is dat kennis van geneeskunde wordt gecombineerd met een maatschappelijk initiatief. ‘Bij ons komt dat vooral neer op de gesprekstechnieken die ik heb geleerd tijdens mijn studie’, zegt de student. ‘We leren hoe we moeten luisteren naar anderen en hoe we goede vragen kunnen stellen. Bij Open Boek merk ik dat mensen meer durven te vertellen als ik op het juiste moment de juiste vragen stelt’, legt hij uit. Daarnaast vertelt Vulders dat hij uiteraard veel heeft aan de theoretische kennis van geneeskunde. ‘Hierdoor kan je dieper ingaan op een probleem en vragen hoe het zich in de praktijk voordoet bij een betreffend persoon.’

Bespreekbaar maken

Het idee voor dit initiatief kwam bij Vulders op toen hij zelf in therapie zat voor het verhelpen van depressie. ‘Ik kreeg veel video’s mee naar huis om het proces te versnellen’, legt hij uit. ‘Deze video’s waren fijn omdat ik merkte dat ik niet de enige was met dit soort klachten.’ Toch was de student niet helemaal tevreden over het beeldmateriaal. ‘Alle filmpjes gingen over mensen van vijftig jaar of ouder. Zij zitten dus in een hele andere levensfase dan ik’, legt Vulders uit. ‘Ik had behoefte aan de ervaringstips van leeftijdsgenoten, maar deze had mijn therapeut niet’, zegt hij wat verbijsterd. Op dat moment ontstond bij Vulders het idee om dit zelf te maken zodra hij beter was. 

‘Iedereen benadrukt dat het goed is om te praten over problemen, maar niemand start ermee.’

Na zijn herstel, is dit project niet gelijk van start gegaan. ‘In het begin kon ik nog niet zoveel vakken volgen op de universiteit dus heb ik een bestuursjaar gedaan bij Taskforce QRS Nijmegen. Dit is een organisatie voor het leren van reanimatie.’ De manier van werken bij deze organisatie heeft Vulders geïnspireerd voor Open Boek. ‘Over reanimeren zegt men dat iedereen dat zou moeten kunnen, maar bijna niemand schrijft zich in voor een cursus om dat te leren. De organisatie waar ik werkte, bracht de cursus daarom naar de mensen zelf. Deze ideologie werkt ook met mentale problemen’, stelt Vulders. ‘Iedereen benadrukt dat het goed is om te praten over je problemen, maar niemand start ermee. Daarom dacht ik dat het een goed idee was dat ik ermee het gesprek zou starten’, legt hij uit. ‘Bovendien zitten nergens kosten aan verbonden, zodat ons product toegankelijk is.’

Europese ambities

Het eerste georganiseerde symposium in januari ging over depressie en daar kwamen ongeveer vijftig mensen op af. ‘Dat is veel meer dan ik had verwacht’, vertelt de student enthousiast. ‘In eerste instantie dacht ik dat er een stuk of tien mensen zouden komen. Toen ik merkte dat er zoveel jongeren behoefte aan hadden, besloot ik het wat serieuzer te nemen.’ Inmiddels is er nog een ander symposium over burn-outs gehouden en zijn Vulders en zijn team bezig met een symposium over eetstoornissen. ‘Deze hopen we nog voor de kerst te kunnen houden’, aldus Vulders.

Naast de activiteiten in Nederland, richt de geneeskundestudent zich ook op Europa. ‘Via een Europees jongerencongres ben ik in contact gekomen met anderen die zich willen inzetten voor dit doel’, vertelt hij. ‘Het maakt mij niet uit wat voor noemer anderen eraan hangen, als mensen zich hier maar voor inzetten’, gaat Vulder gepassioneerd verder. Bovendien geeft hij aan graag te willen helpen in andere landen. Zo heeft de student al gesproken met Hongaarse en Sloveense jongeren die dit initiatief wil opzetten in haar land. ‘Het is mooi om te zien dat Open Boek inspirerend is voor anderen’, laat Vulders weten.

De filmpjes kunnen in de toekomst worden gebruikt in Europa.

Toekomstdromen

De student heeft al plannen voor de toekomst en ook voor de besteding van de prijs, mocht hij die winnen. ‘We zouden graag ervaringsvideo’s op een professionelere manier opnemen, zodat deze ook kunnen worden gebruikt in een kliniek. Dat brengt hoge kosten met zich mee waarvoor we de prijs van vijfduizend euro kunnen gebruiken’, zegt hij. Vulders vertelt dat ze deze video’s ook in het Engels willen maken. ‘Enerzijds willen we dit omdat er genoeg internationale jongeren zijn in Nederland die hier gebruik van kunnen maken. Anderzijds kunnen deze filmpjes in de toekomst wellicht worden gebruikt in Europa en misschien zelfs wel in Amerika.’ 

Naast de ervaringsvideo’s wil Vulders inzetten op educatieve video’s die misvattingen over mentale problemen weg te nemen. ‘Vaak krijgen deze mensen een label als gekkie, dat slaat natuurlijk nergens op’, zegt hij gefrustreerd. Met deze video’s hoopt Open Boek ook informatie te geven over het voorkomen van problemen.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen