Home Artikelen RU-onderzoek: ‘Belicht ook de homotolerantie binnen islam’

RU-onderzoek: ‘Belicht ook de homotolerantie binnen islam’

door Myrte Nowee

Uit sociologisch onderzoek aan de Radboud Universiteit (RU) is gebleken dat er onder moslims grote verschillen bestaan wat betreft opvattingen over homoseksualiteit. Onderzoekster Saskia Glas hoopt dat de inzichten de toon van het publieke debat zullen veranderen. ‘De beleidsvraag is nu te vaak ‘hoe kom je van de islam af?’ 


Uit enquêtes die onder deelnemers uit negen Arabische landen werden gehouden, bleek dat de verschillen in homotolerantie sterk afhankelijk zijn van de manier waarop moslims zich bezighouden met hun geloof. Moslims die het geloof voornamelijk in de moskee praktiseren, hebben bijvoorbeeld minder problemen met homoseksualiteit an sich dan moslims die minder naar de moskee gaan. Ditzelfde geldt voor moslims die de islam altruïstisch interpreteren. Deze laatste groep heeft dan weer minder problemen met het hebben van homoseksuele buren dan moslims die frequent moskeeën bezoeken. Enkel de groep vrome moslims, die ook buiten de moskee hun leven sterk aan de islam wijden, verwerpt vaker zowel homoseksuelen als homoseksualiteit. Dit laatste kan volgens de onderzoekers een zeer belangrijk aanknopingspunt zijn voor het beeld over- en beleid omtrent de islam in Nederland. 

Intolerantie over tolerantie

In het Westen heerst volgens Glas, die het onderzoek samen met Niels Spierings uitvoerde, namelijk te vaak het idee dat hoe religieuzer een moslim is, hoe intoleranter deze is tegenover homoseksualiteit. ‘Wanneer je vanuit deze gedachte beleid wil maken om het leven van homoseksuelen te verbeteren, is het een logische gedachte dat er dus iets aan de islam moet veranderen’, aldus Glas. ‘Nu dit onderzoek laat zien dat islamitische religiositeit niet automatisch haaks staat op homotolerantie verandert de beleidsvraag van ‘hoe kom je van de islam af?’ naar ‘op welke manier kunnen we progressieve tolerante religieuze interpretaties ondersteunen?’. Daarnaast zijn de westerse aannames over intolerantie volgens Glas ook kwalijk voor Nederlandse moslims en homoseksuele moslims. ‘We maken het hen niet makkelijker wanneer we telkens zeggen dat de enige juiste interpretatie van hun religie een intolerante is.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen