Home Artikelen RU ontwikkelt nieuwe onderwijsvisie

RU ontwikkelt nieuwe onderwijsvisie

door Sophia van Engelshoven

Deze week zijn de eerste dialoogsessies met studenten en medewerkers over de nieuwe onderwijsvisie van de Radboud Universiteit (RU). Tijdens deze sessies wordt besproken welke vorm het toekomstige onderwijs moet aannemen. Met behulp van deze input ontwikkelt de RU een visie die in juli wordt vastgesteld. 

Op maandag 27 februari kwamen ruim twintig medewerkers en studenten bijeen voor de eerste dialoogsessie over de onderwijsvisie van de RU. De nieuwe onderwijsvisie is sinds 2020 in de maak en moet het onderwijs op de universiteit aanpassen op de huidige uitdagingen en wensen van medewerkers en studenten van de RU. Om die wensen in beeld te brengen, vinden eind februari en begin maart zeven dialoogsessies plaats over verschillende thema’s met medewerkers en studenten. Tijdens deze sessies wordt gediscussieerd over dilemma’s in het onderwijs en de manier waarop het toekomstige onderwijs moet worden vormgegeven. In april wordt de eerste versie van de onderwijsvisie geformuleerd en in juli wordt de definitieve visie ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Bestuur (CvB). 

De algemene tendens tijdens de eerste dialoogsessie over ‘betekenisvol onderwijs’ was dat de RU een academische leergemeenschap moet worden waarin studenten en docenten elkaar ontmoeten en samen leren. Jan Bransen, deelnemer van de werkgroep die de onderwijsvisie formuleert, deelt dit sentiment en ziet dat onderwijs in de toekomst een centralere rol moet gaan spelen op de universiteit. ‘Het dominante idee is dat de loopbaan van een medewerker voornamelijk afhankelijk is van zijn onderzoeksprestaties’, stelt Bransen. ‘De focus ligt daardoor op onderzoek waardoor onderwijs erbij bungelt. Dat is niet gunstig voor een onderwijsinstelling.’

Onderwijsvisie

De laatste onderwijsvisie van de RU dateert uit 2013. Door de nieuwe universiteitsbrede ‘Je bent nodig’-strategie van de RU is die visie verouderd. ‘Een andere reden om een vernieuwde onderwijsvisie te ontwikkelen is de oprichting van het Radboud Teaching and Learning Centre (TLC) in 2020’, vertelt Bransen, tevens academisch leider van TLC. Dit centrum wil ontmoeting en het gesprek over onderwijs tussen studenten en medewerkers stimuleren.

In 2020 gaf het CvB de opdracht om een nieuwe universiteitsbrede onderwijsvisie te ontwikkelen. De eerste stappen daarin zijn in september dat jaar gezet. ‘Het traject heeft wat vertraging opgelopen door onder andere corona’, legt Bransen uit. Vorig jaar september is een werkgroep opgezet die de zogenaamde ‘bouwstenen’ van de visie heeft ontwikkeld. Centraal hierin staan de drie kernwaarden van de universiteit: nieuwsgierig en reflectief, persoonlijk en verbonden, en kwaliteit. 

De bouwstenen vormen samen met de dialoogsessies de basis voor de vernieuwde onderwijsvisie. Bij de dialoogsessies mogen maximaal dertig medewerkers en studenten aansluiten om in gesprek te gaan over de toekomst van het onderwijs. Tijdens de sessies wordt bijvoorbeeld gesproken over technologie in het onderwijs en manieren van toetsing. De sessies zijn niet alleen bedoeld om input te krijgen van studenten en medewerkers, maar ook om draagvlak voor de visie te creëren. ‘Een visie is namelijk niets als die niet leeft onder de mensen van de universiteit’, benadrukt Bransen. 

Academische leergemeenschap 

In de eerste dialoogsessie werd gediscussieerd over een aantal stellingen rondom het thema ‘betekenisvol onderwijs’. Tijdens deze sessie kwam naar voren dat de kernwaarde ‘persoonlijk en verbonden’ voornamelijk belangrijk wordt geacht en men de universiteit wil zien als een academische leergemeenschap. Welke rol offline en online onderwijs hierin neemt, bleef een knelpunt. Het betekent in ieder geval dat onderwijs een centralere plek in zal nemen dan het nu doet. ‘Universiteiten hebben te lang met de visie geleefd dat onderwijs een ballast is’, stelt Bransen. Wetenschappers krijgen vooral erkenning voor onderzoek en niet voor onderwijs. Volgens Bransen komt dit door druk op de universiteit en de komst van grootschalig onderwijs. ‘Het bewustzijn neemt nu toe dat docenten een grote verantwoordelijkheid hebben voor studenten waardoor onderwijs een belangrijker punt wordt.’

Voor studenten betekent de academische leergemeenschap ook een verandering in hun benadering. ‘Studenten zijn nu consumenten van onderwijs die binnen vier jaar een papiertje halen en dan weer vertrekken’, vertelt Bransen. Volgens hem zijn studenten zo gemaakt door de nadruk die in het onderwijs ligt op het studeren voor de cijfers. ‘De nadruk moet verschuiven naar je persoonlijke en professionele ontwikkeling’, aldus de hoogleraar. Dit staat centraal in de academische leergemeenschap. Ook in de dialoogsessie kwam naar voren dat toetsing minder belangrijk moet worden. Bransen: ‘Dat is wel lastig te veranderen, want het zit ingesleten in het onderwijs.’

De onderwijsvisie moet helpen om de academische leergemeenschap kracht bij te zetten. ‘Het doel van zo’n visie is dat je met elkaar weet waarom je hier zit en dat is om samen te leren en ontwikkelen’, zegt Bransen. Hij hoopt dat studenten meer binding met de universiteit gaan voelen. ‘Door de komst van massaonderwijs is de universiteit groot en anoniem geworden.’ Dit zorgt samen met de consumentenbenadering voor een gebrek aan binding die ook terug te zien was in de dialoogsessie, waar slechts twee studenten aanwezig waren. ‘Ik hoop dat studenten door de nieuwe visie het zijn van een Radboudstudent belangrijk gaan vinden.’ 

De rest van de dialoogsessies vinden vandaag en op 2, 7, 8 en 9 maart plaats. Studenten en medewerkers kunnen zich hier aanmelden om een sessie bij te wonen.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen