Home Artikelen Seksuele intimidatie rector magnificus jarenlang stilgehouden

Seksuele intimidatie rector magnificus jarenlang stilgehouden

door Gijs Wortelboer

In 2017 heeft Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit (RU), een vrouwelijke medewerker van de RU seksueel geïntimideerd. Tot vandaag verzweeg de universiteit de misstap van de rector. Dat blijkt uit onderzoek van de Gelderlander, dat volgende week wordt gepubliceerd.

Daaropvolgend bood de rector vanochtend publiekelijk zijn excuses aan. ‘De twee opmerkingen die ik maakte, had ik niet moeten maken. Ik betreur dit ten zeerste. Helaas kan ik dit niet meer ongedaan maken. Wel maak ik nu ook publiekelijk mijn excuses.’ Volgens de rector zou het om twee opmerkingen gaan, die hij tijdens ‘een informeel gesprek op een evenement’ in januari 2017 heeft gemaakt. In december 2018 is de rector gewaarschuwd door de Raad van Toezicht (RvT) van de RU.

De rector beschrijft het voorval en het daaropvolgende natraject als een ‘harde les, die hem iedere dag weer bewust maakt van het belang van zijn gedrag en woorden’. ‘Het gesprek over ongewenst gedrag moeten wij blijvend voeren, ook op onze universiteit.’

Tot vandaag hield de RU de misstap van de rector stil. Hoewel klachten van deze aard doorgaans in het jaarverslag worden gemeld, was dat bij deze casus niet het geval, schrijft de Gelderlander. ‘In het jaarverslag over 2018 is abusievelijk 1 klacht van een medewerker tegen een andere medewerker wegens seksuele intimidatie niet vermeld’, staat in het jaarverslag van 2021. Dat het om de rector magnificus zou gaan en niet om zomaar een medewerker wordt ook niet genoemd.

Stichtingsbestuur

‘Op 31 augustus 2018 heeft de toenmalige toezichthouder van de Radboud Universiteit (het Stichtingsbestuur) een klacht ontvangen over de Rector Magnificus’, schrijft de RvT van de RU in een statement over het voorval. Sinds 2021 staat de RU niet meer onder toezicht van de Stichting Katholieke Universiteit, maar van een aparte Raad van Toezicht.

Op basis van deze klacht is een externe onderzoekscommissie ingesteld, die de klacht gegrond verklaarde en aanbevelingen deed ter beterschap. Het toenmalige stichtingsbestuur nam de conclusies van de commissie over een besloot de rector te waarschuwen. ‘Het stichtingsbestuur heeft zich daarover beraden en op basis daarvan als werkgever een maatregel genomen die zij passend vond; wel een waarschuwing maar geen publieke waarschuwing.’

‘In het kader van een zorgvuldig natraject hebben er gesprekken met de medewerker plaats gevonden’, vervolgt de RvT. De medewerker heeft in 2019 ervoor gekozen uit dienst te treden bij de RU. ‘In januari 2022 nam de oud-medewerker contact op met het secretariaat van de Raad van Toezicht. Naar aanleiding daarvan hebben telefoongesprekken en ontmoetingen plaatsgevonden. Tijdens die gesprekken heeft de voorzitter [van de RvT] onder meer aangegeven dat de oud-medewerker vrij is om publiek te maken dat een klacht van de medewerker over de rector gegrond is verklaard en te vertellen wat er gebeurd is’, voegt de RvT toe.

Pensioen

Volgende maand gaat Han van Krieken met pensioen. José Sanders, momenteel decaan van de Faculteit der Letteren, zal hem als eerste vrouw in de geschiedenis van de RU opvolgen. Op 17 oktober, de honderdste Diesviering van de RU, vindt de rectoraatsoverdracht plaats. 

Heb jij last (gehad) van ongewenst gedrag? Aarzel niet om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon: vertrouwenspersonen@ru.nl.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen