Home Artikelen Studenten in de raad: ‘Ik wil ook de problemen van komende generaties aanpakken’

Studenten in de raad: ‘Ik wil ook de problemen van komende generaties aanpakken’

De gemiddelde leeftijd in de Nijmeegse gemeenteraad is voor de komende vier jaar gedaald van 45 naar 40 jaar. Bij de verkiezingen is immers volop op studenten gestemd. ANS sprak met studenten die in de raad zijn gekomen. Deze keer is Léonie Janssen (D66) aan het woord over haar plannen. 

Léonie Janssen (28) heeft nooit echt de intentie gehad om in de politiek te gaan. Na haar landelijke voorzitterschap bij de Jonge Democraten, de jongerentak van D66, begon die gedachte echter te veranderen. Haar interesse voor politiek groeide en Janssen had het gevoel dat ze een steentje kon bijdragen in Nijmegen. Daarom verspreidt ze nu de vakken van haar deeltijd bachelor Rechtsgeleerdheid over meerdere jaren. Ook gaat ze minder werken op de Pabo, zodat ze zich in de gemeenteraad onder andere kan focussen op haar portefeuilles Duurzaamheid & Klimaat, Onderwijs en Digitalisering & Privacy.

Voor welke speerpunten ga jij je de komende vier jaar hard maken?

‘Alles omtrent het klimaat en kansengelijkheid vind ik ontzettend belangrijk. Dat komt met name doordat de generaties die hiermee te maken hebben niet genoeg worden meegenomen in beleid. Hierdoor worden de problemen van nu doorgeschoven naar de toekomst. Dat zie je duidelijk gebeuren met het klimaatprobleem. Dit wil ik niet meer doen: we moeten geen problemen meer doorschuiven. Ik wil daarom niet alleen de problemen van de huidige jongeren aanpakken, maar ook van de komende generaties.’

Nederland doet het al jaren slecht als het gaat over kansengelijkheid.

Op wat voor manier wordt het probleem omtrent kansengelijkheid doorgeschoven?

‘Nederland doet het al jaren slecht als het gaat over kansengelijkheid. Dat komt vooral doordat wij vroeg selecteren. Zo gaan kinderen al vroeg naar een bepaald niveau op de middelbare school. Als je havo doet, kan je bijna niet meer op het vwo komen. De leerling zit dan dus vast in zijn track. Daarnaast zijn er ouders die geen geld hebben voor bijles, sportles of cultuurles. Hierdoor hebben die kinderen minder kansen en kunnen ze zich niet ontplooien zoals de kinderen die die kansen wel krijgen. Dat vind ik super oneerlijk. Dat betekent namelijk dat de portemonnee van je ouders bepaalt waar je uiteindelijk terecht komt.’

Waar komen de interesses voor deze onderwerpen vandaan?

‘Ik werk in het onderwijs en zie dat er veel dingen kunnen worden verbeterd. Mijn interesse voor het klimaat is ontstaan doordat ik het gevoel heb dat ikzelf onderdeel ben van de klimaatgeneratie. Ik heb dan ook meegelopen in protesten.’

Hoe ben je van plan de studentenbelangen te vertegenwoordigen?

‘Naast het aanpakken van problemen die studenten aangaan, zoals klimaat en kansenongelijkheid, wil ik actief het gesprek opzoeken. Ik wil naar plekken gaan waar ik anders niet zou komen. Zo ben ik laatst naar een moskee gegaan om daar te praten met mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben. Dit zijn niet de mensen die mij een brief sturen als ze ergens tegenaan lopen, dus wil ik tijdens zo’n gesprek van hen horen wat voor problemen ze hier ervaren.’

Een van de dingen waar je je voor in wil zetten is dus kansenongelijkheid in het onderwijs. Wat voor praktische dingen wil je waarmaken?

‘Ik zou graag willen dat kinderen op basisscholen of middelbare scholen ten minste één goede maaltijd krijgen van school, bijvoorbeeld een lunch. Je moet je niet vergissen: ook in Nijmegen krijgen kinderen geen gezonde maaltijd mee omdat er te weinig geld of kennis is.’

Ik wil kansengelijkheid creëren door te experimenteren met een rijke schooldag.

‘Een ander goed voorbeeld waarmee ik kansengelijkheid wil creëren is door te experimenteren met een rijke schooldag. Dat is een verlengde schooldag, zodat sport, cultuur en scouting na school ook worden gegeven. Alle kinderen krijgen dan de kans om een van die dingen te beoefenen en zich op gelijke manier te ontwikkelen. Als hier landelijk een pilot mee wordt gestart, zou ik graag zien dat Nijmegen vooraan staat in de uitvoering.’

Dus als ik het goed begrijp, wil je wachten tot de start van een landelijke pilot voordat je zelf iets initieert?

‘Nou, het liefste wil ik de grens opzoeken. Volgens mij kunnen we lokaal namelijk veel meer doen dan we denken als het gaat over onderwijs. Ik kijk uit naar de uitdaging om te schuren tegen wat landelijk en lokaal mogelijk is.’

Zijn er nog andere dingen die je lokaal zou willen waarmaken?

‘Ik zou het tof vinden als we een subsidie kunnen introduceren voor initiatieven van scholen die voor meer kansengelijkheid zorgen. Een voorbeeld is de driejarige brugklas in Amsterdam. Die school krijgt extra geld om dat te doen. Ik denk dat je scholen op zo’n manier kan belonen om kansengelijkheid aan te pakken.’

Een andere speerpunt is het klimaat. Heb je al concrete plannen binnen deze portefeuille?

‘Daar heb ik een paar ideeën over. Ten eerste wil ik dat Nijmegen nog wat groener wordt. We zien dat het centrum elk jaar warmer wordt. Daarom moeten we echt geen bomen meer kappen. Het liefste zou ik zelfs vijfduizend bomen bij laten planten. 

De prijzen bij mensen thuis stijgen en de klimaaturgentie moet duidelijker worden.

‘Daarnaast moeten we nu vol inzetten op het isoleren van huizen. Heel lang hebben we het gehad over plannen en dingen die zouden kunnen in de toekomst. Nu willen we van gas af, maar er is nog geen goed alternatief. De prijzen bij mensen thuis stijgen en de klimaaturgentie moet duidelijker worden. Alle huizen moeten zo snel mogelijk worden geïsoleerd. Het liefst zou ik dat binnen nu en vier jaar hebben gedaan, maar dat gaat niet, dat snap ik ook.’

Hoe wil je ervoor zorgen dat huizen ook daadwerkelijk worden geïsoleerd?

‘Isoleren moet aantrekkelijk worden. Het moet niet zo zijn dat je eerst een hele hoop geld moet uitgeven om het later pas terug te krijgen. Ik zou willen experimenteren met het geven van geld aan mensen om te isoleren. Dit doe ik het liefst op basis van vertrouwen. Inwoners hoeven dus niet eerst vanalles aan te tonen en te bewijzen.’

Hoe wil je zorgen dat deze subsidie naar buiten wordt gebracht? De gemeente heeft namelijk al een subsidie van vijftig euro uitgeschreven om je huis te verduurzamen. Ook studenten konden deze aanvragen, maar ik heb daar niet veel mensen over gehoord.

‘Die bon was voor studenten niet heel nuttig. Je kan namelijk vijftig euro voor een huishouden krijgen, terwijl studenten makkelijk met zijn twintigen in een huis wonen. Ik vind het dan ook goed dat er nu meer jongeren in de raad zitten die zo’n perspectief kunnen meenemen. Daarnaast, nieuwe dingen bekend maken aan een breed publiek is altijd lastig. Ik ben geen communicatie-expert, dus dat kan ik beter overlaten aan iemand die dat super goed kan.’

Zo kunnen we de energietransitie haalbaarder maken.

Heb je dan andere ideeën om verduurzaming dichterbij de burgers te brengen?

‘Ik zou een platform willen dat dient als een beraad voor het klimaat. Op dit platform komt dan alle kennis bij elkaar van wetenschappers, technici, maar ook inwoners met veel verstand van zaken. Op dit moment zijn dit soort platformen er wel op wijkniveau, maar niet op stadsniveau. Als we dat zouden doen, kunnen we de energietransitie haalbaarder maken en het dichter bij de burger brengen.’

Je tilt het niveau dan van wijk naar stad. Hoezo staat dat platform dichterbij de bewoners als je het naar een hoger niveau tilt?

‘Kennis die wordt gedeeld gaat dan iedereen aan. Als er nu iets gebeurt in Dukenburg, maar jij woont in Nijmegen-Lent, dan kom je daar nooit iets van te weten. Als we alle kennis bundelen, krijgen we meer ideeën, wat zorgt voor meer innovatie in de hele stad.’

De derde portefeuille is Digitalisering & Privacy. Hoe wil je je daarvoor inzetten?

‘Ik ben van mening dat de gemeente heel waakzaam moet zijn op het verzamelen van gegevens van mensen. We moeten ons afvragen wat we daarvan vinden, of het echt noodzakelijk is en wat er opnieuw in de toekomst wordt gebruikt. Ik wil graag dat er een openbaar register wordt gestart voor algoritmes, zodat het inzichtelijker wordt wat er gebeurt met de gegevens van mensen. Vervolgens kan de gemeente een strategie bedenken over wat we willen omtrent digitalisering en privacy. Nu bestaat er nog geen openbaar algoritmeregister en weet ik dus ook niet of de gemeente het goed doet of niet.’

Dit staat nogal ver van de burger af omdat dit gaat over de gemeente die data verzamelt van de inwoners. Heb je ook plannen binnen dit onderwerp die dichter bij de Nijmegenaren staan?

‘Tegenwoordig wordt alles digitaler. Daarom moet er veel informatie worden gedeeld met de inwoners. Er moet een plek komen voor mensen die hulp nodig hebben met deze ontwikkeling.’

Heb je tot slot nog persoonlijke doelen voor de komende vier jaar?

‘Ik wil me natuurlijk politiek inhoudelijk veel ontwikkelen. Volgend jaar volg ik voor mijn studie een cursus Bestuursrecht, dat gaat over lokale politiek. Ik vind het heel leuk dat ik dan veel ga leren over waar ik mee bezig ben. Daarnaast wil ik vaardigheden opdoen, zoals debatteren.’

Wanneer kan je zeggen dat je tevreden bent na je raadsperiode?

‘Ik wil graag kunnen terugkijken en denken: ik heb Nijmegen een stukje mooier gemaakt. Op dit moment weet ik nog niet precies hoe dat eruit gaat zien, maar ik hoop dat ik mijn speerpunten goed naar voren heb kunnen brengen. Bovendien wil ik echt naar mensen hebben geluisterd, dat mag ik niet vergeten.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen