Home Artikelen Studenten in de raad: ‘We hebben gewoon beestjes nodig’

Studenten in de raad: ‘We hebben gewoon beestjes nodig’

De gemiddelde leeftijd in de Nijmeegse gemeenteraad is voor de komende vier jaar gedaald van 45 naar 40 jaar. Bij de verkiezingen is immers volop op studenten gestemd. ANS sprak met studenten die in de raad zijn gekomen. Deze keer is Jasmijn Kraaijeveld (GroenLinks) aan het woord over haar plannen. 

Jasmijn Kraaijeveld (31, student Conflicts, Territories and Identities) sloeg steil achterover toen ze de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen hoorde: ‘Ik had totaal niet verwacht dat ik zoveel stemmen binnen zou halen.’ Hoewel ze zich had ingesteld fractievolger te worden, werd ze in de raad gestemd. Eerder nam ze deel in werkgroepen van GroenLinks en liep ze mee met gemeenteraadslid Cherelle de Leeuw. Haar studie staat op dit moment op pauze vanwege de coronapandemie, maar ze is van plan tijdens haar raadslidschap af te studeren.

Voor welke speerpunten ga jij je hard maken?

‘Ik ga me inzetten voor luchtkwaliteit en biodiversiteit. De luchtkwaliteit in Nijmegen is schrikbarend slecht, na Amsterdam de slechtste in Nederland. Astmapatiënten hebben daar veel last van. Daarnaast is er op groenbeleid in Nijmegen nog veel te winnen. De afgelopen dertig jaar is de insectenpopulatie enorm afgenomen. Dat is problematisch, want we hebben die insecten nodig om bijvoorbeeld fruit te verbouwen. Ik wil me inzetten voor het behoud van parken en een beter maaibeleid.’

Waar komt de interesse voor deze onderwerpen vandaan?

‘Mijn ouders zijn altijd al met groen bezig geweest. Dat heeft ook mijn interesse gewekt. Daarnaast komt elk jaar een rapport van de IPCC uit dat er nog slechter uitziet. Ik word daar weemoedig van en maak me ernstige zorgen over het klimaat.’

Waarom is de luchtkwaliteit in Nijmegen zo slecht?

‘In Nijmegen zijn veel mensen die hout stoken. Bovendien veroorzaakt het vele verkeer veel uitstoot.’

Hoe ga je de uitstoot van houtstook terugdringen?

‘Het zijn vooral particulieren die stoken. Nu is er alleen een stookwijzer, met een advies wanneer je beter niet kan stoken. Het liefst zou ik een stookverbod invoeren, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen met een kleine portemonnee net een haardje hebben gekocht vanwege de gascrisis. Die wil je ook niet in de kou laten zitten. Je zou bijvoorbeeld deze mensen een haardfilter kunnen aanbieden, of een alternatieve soort haard die minder uitstoot.’

Hoe ga je het verkeer in Nijmegen aanpakken?

‘Ik zou heel graag de binnenstad van Nijmegen autovrij maken, met natuurlijk een uitzondering voor hulpdiensten en mensen met een handicap. De verkeersstromen die je nu in de Walstraat ziet, zijn niet meer van deze tijd. Ik wil alle auto’s de stad uit, want ze zijn ongezond en onrustig.’

‘Ik heb het idee dat mensen niet weten wat betaald parkeren is.’

Toch is er onder bewoners weerstand tegen autowerende maatregelen, zoals betaald parkeren. Hoe ga je daar mee om?

‘Ik heb het idee dat mensen niet weten wat betaald parkeren is. Vaak hoeven bewoners zelf maar een euro per maand te betalen. De maatregel is bedoeld om tegen te gaan dat mensen met de auto naar de stad komen.’

Hoe ga je de biodiversiteit in Nijmegen verbeteren?

‘Veel mensen weten niet het maaibeleid ontzettend belangrijk is voor de biodiversiteit, ik eerst ook niet. Maaien is heel slecht voor de biodiversiteit. Je zou daarom maar twee keer per jaar moeten maaien. In Dukenburg hebben we een experiment gedaan met dit beleid. Bewoners zijn er soms niet blij mee, omdat het er minder netjes uitziet. Toch moeten we er alles aan doen om te voorkomen dat de biodiversiteit verder achteruitgaat. We hebben gewoon beestjes nodig.’

Het maaibeleid is alleen van toepassing op de publieke ruimte. Hoe ga je privéterreinen vergroenen?

‘De gemeente gaat niet over privéterrein, dus daar kunnen we weinig aan doen. Wel hebben we al initiatieven zoals tegelwippen, om de tuinen groener te krijgen. Als je een tegel inlevert bij een tuincentrum, krijg je daar een plant voor terug. Als nieuw initiatief zit ik te denken aan een asfalttaks voor bedrijven, als dat mogelijk is. Je zou dan bijvoorbeeld minder belasting betalen als er minder asfalt op je bedrijfsterrein ligt.’

Heb je concrete doelstellingen voor de vergroening van Nijmegen?

‘Dat weet ik nog niet goed. Ik weet ook nog niet zo goed waar ik extra dingen kan doen. Ik wil sowieso dingen veranderen in het centrum, maar eigenlijk zou ik ook meer de wijk in moeten gaan en kijken waar veel tegels liggen.’

Hoe betrek je bewoners bij deze plannen?

‘Wij zijn volksvertegenwoordigers en bepalen dingen voor hen. Als we ons echter afvragen of er voldoende draagvlak is voor een voorstel, doen we ook een inwonerraadpleging.’

‘We hebben besloten dat de campus een emissievrije zone wordt.’

Wat is het belang voor studenten bij jouw speerpunten?

‘Ik ga niet over een portefeuille die studenten direct raakt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de portefeuille zorg en welzijn. Wel hebben studenten belang bij meer groen, net als iedereen. Zo hebben we besloten dat de campus een emissievrije zone wordt.’

Hoe ga je het contact met studenten onderhouden?

‘Tijdens de campagne heb ik contact opgenomen met mijn studieadviseur om te peilen hoe studenten hun studie beleven tijdens corona. Eerste- en tweedejaars studenten hadden altijd online les en weten nu niet goed hoe ze zich moet gedragen tijdens fysiek college. Tijdens mijn raadslidschap lijkt het me leuk om contact te blijven houden met de studieadviseur en studieverenigingen. Als ik weer ga studeren wordt het gemakkelijker om het contact te onderhouden omdat ik dan dichtbij sta.’

Heb je nog doelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling?

‘Als nieuw raadslid komt er superveel op mij af. Ik ben iemand die met het beste wil inlezen, zodat ik het beste antwoord kan geven op raadsvragen. Er valt nog veel te leren op het gebied van duurzaamheid.’

Wat wil je bereikt hebben na de komende vier jaar?

‘Ik wil een groener Nijmegen achterlaten met meer biodiversiteit en ik wil de luchtkwaliteit verbeteren, om te voorkomen dat mensen onnodig ziek worden.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen