Home Artikelen Studentenstandpunt: de arbeidsmarkt

Vandaag de dag vindt iedereen overal ergens wat van en vliegen de meningen je om de oren. Wat is eigenlijk het standpunt van de Nijmeegse student rondom actuele thema’s? In Het Studentenstandpunt geven leden van het Radboud Studentenpanel hun kijk op de zaak. Dit keer: Bereidt de universiteit studenten goed genoeg voor op de arbeidsmarkt en zou dat überhaupt moeten?

Britte (Bachelorstudent Biologie, eerste jaar) 

‘Ik vind dat studenten zelf het initiatief moeten nemen in hun voorbereiding op de arbeidsmarkt, omdat je (vooral) studenten niet meer kan dwingen om ergens mee bezig te zijn als ze dat niet willen. Tegelijkertijd zou ik het wel fijn vinden als de universiteit informatie gaf. Bijvoorbeeld via een individueel gesprek over wat er precies mogelijk is binnen de arbeidsmarkt voordat je een minor gaat doen. In het eerste jaar is dit nog niet nodig, want niemand is nog bezig met het zoeken naar masters. Sterker nog, ik denk dat de meeste eerstejaars amper weten wat een baan is. Iedereen is nu nog bezig met of ze de studie überhaupt leuk vinden. Maar in het tweede en derde jaar is het wel relevant om informatie te hebben over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, zodat studenten hun stage- of minorkeuzes hierop kunnen aanpassen . ’ 

‘Biologie is ook een brede studie en dat zorgt voor verschillende mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hierdoor is het niet mogelijk om alle verschillende soorten vaardigheden binnen de diverse sectoren te behandelen. Het is dan ook niet de taak van de universiteit om een perfecte biologieprotegé voor de arbeidsmarkt te kneden met elke willekeurige set aan vaardigheden. Ik denk wel dat de universiteit moet kijken naar de dynamiek van de arbeidsmarkt, want als een vakgebied verandert dan moet de universiteit zijn curriculum daar op aanpassen. Niemand wil namelijk een studie van zo’n 4 jaar doen om er daarna niks aan te hebben. Vaardigheden aanleren die essentieel zijn voor de arbeidsmarkt is dus wel belangrijk, maar dat hoort niet de focus van een universitaire studie te zijn.’

Isa (Bachelorstudent Sociologie, vierde jaar)

‘De universiteit bereidt ons op dit moment niet heel goed voor op de arbeidsmarkt. Dit is ook wel lastig voor een universiteit, omdat iedereen uiteindelijk toch zijn eigen weg bewandelt. Ik vind het wel positief dat de universiteit, via de scriptie en de verplichte stage bij sociologie, iemand een voorproefje geeft van de arbeidsmarkt. Er is echter nog wel ruimte voor verbetering door bijvoorbeeld meer informatie te bieden over sociologie binnen verschillende sectoren.’

‘Doordat sociologie zo breed is, ervaar ik dat het lastig is om inzicht te krijgen in wat ik er nou allemaal mee kan doen. Ik zie mezelf eerder een creatief pad volgen, maar dat is niet echt wat de universiteit verwacht dat studenten gaan doen. Ik wil simpelweg niet de vaste loopbanen van sociologie afleggen zoals bij de gemeente werken of onderzoekster en docent worden. Hierdoor ervaar ik niet zo veel ondersteuning vanuit de universiteit in het zoeken naar passende sociologie masters, omdat de universiteit vooral reclame maakt voor hun eigen twee vervolgmasters die ook weer de vaste sociologiecarrières benadrukken. Ik snap wel dat het lastig is om voor een brede studie specifieke creatieve paden te laten zien, maar de universiteit zou ook meer binnen diverse sectoren kunnen kijken. Dan zou het voor mij wel voelen alsof er meer opties zijn dan de twee masters die uiteindelijk de zak van de Radboud spekken.’

‘De universiteit maakt vooral reclame voor hun eigen twee vervolgmasters die ook weer de vaste sociologiecarrières benadrukken.’

Rosalie (Bachelorstudent Nederlands, tweede jaar)

‘De universiteit organiseert redelijk wat activiteiten om studenten houvast te geven in wat te doen nadat je klaar bent met je bachelor. Ze stimuleren bijvoorbeeld masteractiviteiten waarin informatie over masters wordt gegeven. Doordat deze activiteiten twee of drie keer per jaar worden georganiseerd, ervaar ik ze wel als toegankelijk. De carrière-evenementen worden daarentegen regelmatiger gegeven en minder gepromoot, waardoor de drempel erg hoog ligt om er naar toe te gaan. Het is namelijk gemakkelijker om uit te stellen.’

‘Bij de masteractiviteiten wordt het duidelijk dat de Radboud Universiteit denkt ‘als je hier bent begonnen met je bachelor, zul je ook hier blijven voor je master’. De universiteit promoot daardoor vooral hun eigen masters en de focus ligt minder op ‘wat wil je na deze studie gaan doen?’. Het zou behulpzaam zijn als de universiteit een breder perspectief biedt door beroepscontext te geven buiten het curriculum om. Het gaat hier dan vooral om de promotie van de activiteiten, want bij carrière-evenementen promoten ze impliciet het idee dat je een netwerk moet opbouwen via LinkedIn, cover letters of je cv. Ze bieden bijvoorbeeld ook cursussen aan om te ontdekken wat je later wilt gaan doen. Maar dat wordt dan minder gepromoot en zie je dus niet.

‘De universiteit geeft wetenschappelijk onderwijs, dus ik verwacht niet dat ik een concrete set aan vaardigheden speciaal voor de arbeidsmarkt krijg aangeleerd. Het is ten slotte geen beroepsonderwijs en anders zou je daarvoor inhoudelijke vakken moeten opgeven. De universiteit bereidt ons dus niet voor op de arbeidsmarkt, maar dat is ook niet nodig. Ik denk wel dat de universiteit buiten de colleges om meer collectieve activiteiten over de arbeidsmarkt moet organiseren en promoten. Deze activiteiten kunnen de student dan een kijkje geven in wat er allemaal mogelijk is na je bachelor.’

Paul (Bachelorstudent Politicologie, derde jaar & European Law School, tweede jaar)

‘Ik vind dat de universiteit niet voornamelijk bedoeld is om een student voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Als je klaar bent met je bachelor ben je niet per se goed voorbereid, want er is niet altijd een logische doorstroomoptie vanuit de studie zoals bij hbo- en mbo-opleidingen. De universiteit moet wel een faciliterende rol spelen in het geven van informatie en in het organiseren van activiteiten. Ik vind dat de universiteit wel een zorgplicht heeft om studenten te stimuleren de verdieping in de masters niet compleet de vrije loop te laten. Door op verplichte basis individuele gesprekken te voeren met een studieadviseur, kan de universiteit hulp aanbieden om eventuele toekomstplannen concreter te maken.’

‘De verantwoordelijkheid ligt nu bij de student om zich actief te verdiepen in de mogelijkheden na de bachelor. De universiteit biedt namelijk alleen handvatten aan. Sommige van deze handvatten in de vorm van activiteiten zoals de ‘juridische bedrijvendag’ worden wel gepromoot, maar slechts minimaal. Hierdoor ligt de drempel voor studenten hoog om aanwezig te zijn bij zulke activiteiten.’

‘Ik ervaar dat de universiteit niet echt bezig is met netwerken of met het organiseren van activiteiten met alumni, maar ik denk ook dat dit per faculteit verschilt. Er is bij politicologie wel een soort alumnigroep waar stageplekken in worden gedeeld, maar dat is vooral op basis van het initiatief van de student. Je moet het namelijk eerst tegenkomen, dan bij de groep aansluiten en vervolgens actie ondernemen op basis van verkregen informatie. De universiteit organiseert ook bijeenkomsten over hoe je je minor nuttig kan invullen met het oog op de toekomst, maar ook hier ligt de verantwoordelijkheid bij de student.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen