Home Artikelen Uitkomst studentenenquête zet Radboud aan de bak voor welzijn

Uitkomst studentenenquête zet Radboud aan de bak voor welzijn

door Naomi Habashy

Uit een enquête van de Radboud Universiteit (RU) onder haar studenten blijkt dat de coronacrisis een flinke impact heeft op hun mentale welzijn en studeeromstandigheden. Door de enquête moet tevens in beeld worden gebracht waar studenten behoefte aan hebben. ‘We doen ons best om zoveel mogelijk in die behoefte te voorzien.’

Eerder werd naar dit onderwerp al onderzoek gedaan door een onderzoeksgroep onder leiding van RU-hoogleraar Hans Schilderman, wat sinds december voltooid is. De bevindingen uit dit onderzoek waren onder andere dat het welzijn onder studenten steeds een stukje slechter wordt. Ook zou de kwaliteit van het onderwijs volgens de respondenten steeds verder afnemen. De resultaten die vandaag werden gepresenteerd komen voort uit een enquête van de RU zelf. Deze werd in december met een aselecte steekproef afgenomen onder een derde van de Radboudstudenten. De uitkomsten laten wederom een somber beeld zien. Tweederde van de studenten geeft aan last te hebben van een slechtere gemoedstoestand dan voor de crisis. Studenten aan de RU hebben bovendien grote moeite met gestructureerd studeren, namelijk zo’n 60%. Daarnaast vindt 44% het moeilijk om motivatie op te brengen. Een meevaller uit de enquête is dat bijna tweederde van de respondenten aangeeft vooralsnog geen studievertraging te verwachten, tegenover een vijfde die verwacht tot een half jaar uit te lopen.

Hulp en faciliteiten

RU-woordvoerder Martijn Gerritsen laat weten dat de uitkomsten van de enquête een bevestiging zijn om extra prioriteit te geven aan studentenwelzijn en om daar ook naar te handelen. ‘We proberen studenten zoveel mogelijk faciliteiten te bieden’, stelt hij. ‘Zij kunnen bijvoorbeeld contact opnemen met hun studieadviseur of terecht bij de studentendecaan als het niet goed gaat.’ Daarnaast is de RU in samenwerking met de HAN bezig aan een pilot om activiteiten voor studenten te laten plaatsvinden. ‘We merken, mede uit deze enquête, dat studenten veel behoefte hebben aan fysiek onderwijs en ook om elkaar weer te zien’, legt Gerritsen uit. ‘Aangezien het fysieke onderwijs niet kan plaatsvinden door de landelijke regelgeving, hopen we door de pilot toch te kunnen voorzien in de behoefte naar meer contact.’ Of de pilot daadwerkelijk plaats gaat vinden en wanneer dat precies zal zijn, is nog niet duidelijk.

Gerritsen laat tevens weten dat de uitkomsten van de enquête worden gedeeld zodat studenten ideeën aan kunnen dragen die de hun situatie zou kunnen verbeteren.  Hiervoor kunnen zij bij Hannah Markusse terecht, de nieuwe studentencoördinator.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen