Home Artikelen Universitaire Gedragscode waarschijnlijk voor de zomer ingevoerd

Universitaire Gedragscode waarschijnlijk voor de zomer ingevoerd

door Sophia van Engelshoven

De Radboud Universiteit (RU) is al een tijd bezig met een Universitaire Gedragscode voor werknemers. De Ondernemingsraad (OR) is het inhoudelijk nog niet eens en heeft daarom vooralsnog niet ingestemd. De verwachting is dat de code voor de zomer kan worden ingevoerd.

Twee weken geleden kwam het ontbreken van een gedragscode op de RU ter sprake tijdens de Q&A met Tim Hofman op Radboud Rocks. Hij riep studenten op om de rector magnificus Han van Krieken te mailen dat deze code zo snel mogelijk moet komen. De Universitaire Gedragscode is al een tijd in de maak, maar nog niet ingestemd door de OR. ‘Het wordt steeds vooruitgeschoven, maar bij de volgende cyclus ligt hij weer ter instemming’, vertelt Rizka Simons, voorzitter van de Universitaire Studentenraad. 

Uitgesteld tot voor de zomer

De gedragscode wordt door beleidsmedewerkers gemaakt in opdracht van het College van Bestuur (CvB). Het CvB legt vervolgens het besluit ter instemming bij de OR. ‘De gedragscode is al eerder voorgelegd, maar toen keurde de OR het niet goed’, vertelt de voorzitter. ‘Momenteel is het College van Bestuur nog in overleg met de OR over twee aanvullende regelingen waar de gedragscode naar verwijst, een over alcohol en drugs en een over persoonlijke relaties op de werkvloer’, aldus Liesbeth Strijbos, Hoofd Expertisecentrum Arbeid. ‘Het CvB wil nu zorgen dat de gedragscode inhoudelijk goed is zodat ze er bijna zeker van zijn dat de OR gaat instemmen’, aldus Simons. 

Op 11 juli is de Afsluitende Vergadering van de Universitaire Gezamelijke Vergadering (UGV), waar hoogstwaarschijnlijk zal worden gestemd over de gedragscode. ‘We hopen voor de zomer de gedragscode voor medewerkers te kunnen vaststellen’, vertelt Martijn Gerritsen, woordvoerder van de RU. 

Inspraak studenten 

Hoewel de gedragscode ook van invloed is op studenten hebben zij geen inspraak gehad in het opstellen van deze regeling. ‘We zijn niet goed betrokken geweest bij de voorprocedure’, zegt Simons. ‘Het is een gedragscode voor werknemers, maar die geldt ook voor studentassistenten en die zitten niet in de OR’, aldus de voorzitter. ‘Wij hadden daarom liever gezien dat studenten ook konden plaatsnemen in de brainstormsessies over de gedragscode.’ De USR is onderdeel van de UGV, maar heeft geen instemmingsrecht op dit stuk. ‘We mogen alleen ongevraagd advies geven voor de gedragscode’, vertelt de voorzitter.

Het was een steuntje in de rug dat Tim Hofman studenten opriep om de rector magnificus te mailen over de gedragscode. Om dit makkelijk te maken voor studenten heeft de USR een standaard mail opgesteld. Tot nu toe heeft de rector magnificus acht mailtjes ontvangen van studenten over de gedragscode. 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen