Home Artikelen Universiteiten toch overstag: BSA aangepast door corona-omstandigheden

Universiteiten toch overstag: BSA aangepast door corona-omstandigheden

door Jochem Bodewes

De Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) is na veel acties vanuit studenten toch van standpunt veranderd: eerstejaarsstudenten hoeven dit jaar minder punten te halen voor een positief bindend studieadvies (BSA). Reden hiervoor is de aanhoudende druk op het studentenwelzijn. Studentenorganisaties zijn tevreden met de wijziging.


De norm voor het BSA wordt aan alle veertien Nederlandse universiteiten verlaagd met een bandbreedte van 10-15%. ‘De meeste eerstejaars hoeven hierdoor één vak minder te halen’, legt Dahran Çoban, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), uit. Omdat het aantal studiepunten per vak tussen opleidingen op alle universiteiten erg verschilt, is er voor deze bandbreedte gekozen. Het is aan universiteiten zelf om de precieze invulling van de verlaging binnen de bandbreedte te geven. Martijn Gerritsen, woordvoerder van de Radboud Universiteit (RU) laat desgevraagd weten dat het universiteitsbestuur volgende week, na overleg met de medezeggenschap, laat weten wat de verlaging concreet betekent voor de eerstejaars RU-studenten.

Studentenwelzijn

Met de verlaging hopen de universiteiten de druk op eerstejaarsstudenten te verlagen. ‘Het gaat niet goed met het studentenwelzijn’, aldus Gerritsen. ‘Met deze verlaging willen we wat druk wegnemen, zodat studenten zich daar minder zorgen om hoeven te maken.’ Çoban is om deze reden ook blij met de verlaging. Toch is er meer nodig, zo zegt ze, om het welzijn onder eerstejaarsstudenten te verbeteren. ‘We denken aan meer studiebegeleiding en laagdrempelige vormen van hulp op mentaal gebied.’

Eind van een discussie

Met de verlaging lijkt er een einde te komen aan een lange discussie over het BSA van dit jaar. Studentenvakbonden, studenten zelf en zelfs de Tweede Kamer riepen universiteiten al op de regeling dit jaar aan te passen. Deze week nog vroegen ook de medezeggenschapsraden universiteiten een verlaging door te voeren. De RU wees in haar verdediging van het hanteren van het BSA op de uitzonderingsregel: mocht je wegens aantoonbare omstandigheden, in dit geval de coronacrisis, problemen krijgen met je studievoortgang, heb je recht op uitstel. Volgens woordvoerder Gerritsen hebben de mentale problemen en de verlengde lockdown de universiteiten bewogen de regel alsnog te wijzigen.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen