Home Artikelen USR deelt speerpunten: mentaal welzijn en onderwijs in coronatijd

USR deelt speerpunten: mentaal welzijn en onderwijs in coronatijd

door Jochem Bodewes

De Universitaire Studentenraad (USR) van de Radboud Universiteit (RU) deelde gisteren haar focuspunten voor het komende jaar. De prioriteit ligt vooral bij zorg voor het welbevinden van studenten en behoud van onderwijskwaliteit in de coronacrisis.


In het plan Focus Points 2020/21, dat de leden van de USR samenstelden, staan tal van ideeën om de universiteit op lange en korte termijn voor studenten te verbeteren. Het doorkomen van de coronacrisis is het voornaamste doel voor de huidige medezeggenschap, vertelt Rick Spierings, vicevoorzitter van de raad. ‘We willen de onderwijskwaliteit ook nu hoog houden voor studenten. De universiteit moest wel quick and dirty zijn in de overgang naar online onderwijs. Wij willen echt kijken wat er kan worden verbeterd.’ Buiten de USR noemt Spierings ook het belang van Facultaire Studentenraden, die nauw betrokken zijn bij de invulling en uitvoering van onderwijs. Er is werk aan de winkel voor de medezeggenschap: uit onderzoek dat de RU zelf instelde, blijkt dat 60% van de studenten het onderwijs heeft zien verslechteren in coronatijd.

In deze tijd is aandacht voor studentenwelzijn ook extra belangrijk, zo stelt Spierings namens de raad. Zorg voor studenten is dan ook een hoofdthema in de plannen van de USR, al speelt dit al op de langere termijn: ‘Als medezeggenschap gaan we ervoor zorgen dat het Welzijnsproject 2023 ook echt in 2023 wordt afgerond.’ Dit plan werd afgelopen zomer al in gang gezet en moet de welzijnsondersteuning van RU-studenten tot aan 2023 significant bevorderen. De USR heeft hier in haar plan concrete punten voor geformuleerd. De maximale wachttijd voor hulp van studieadviseurs moet worden teruggebracht naar twee weken en RU-studenten moeten gedurende de hele studie over een mentor of ander betrokken personeelslid beschikken. ‘Zo worden mentale problemen hopelijk eerder gesignaleerd’, aldus Spierings. Daarnaast presenteert de raad een idee waarmee ze hoopt verminderd welzijn überhaupt te voorkomen. ‘Duidelijkere communicatie over het bindend studieadvies kan voor eerstejaars stress verlagen’, licht Spierings toe. ‘Ze zijn er dan namelijk eerder van op de hoogte dat het bij persoonlijke omstandigheden mogelijk is om uitstel te krijgen.’

Zo betrokken mogelijk

De USR presenteert verder in haar focuspunten een legio aan ideeën tot verbetering van de universiteit. Een cultuurkaart, minder afval op de campus en betere voorlichting over mogelijkheden van interfacultair onderwijs vallen daartussen op. Het is onmogelijk om alles dit studiejaar te realiseren, maar volgens Spierings vormen de punten een basis van waaruit zal worden gewerkt. ‘We willen met deze focuspunten in de hele breedte aangeven wat voor ons belangrijke thema’s zijn. Uiteindelijk zal het college van bestuur uitvoeren, maar wij zullen zo betrokken mogelijk zijn.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen