Home Artikelen Verkiezingsprogramma’s studentenpartijen: stempel van actualiteit en kandidaten

Verkiezingsprogramma’s studentenpartijen: stempel van actualiteit en kandidaten

door Jochem Bodewes

In navolging van asap afgelopen week maakte gisteren ook AKKUraatd haar verkiezingsprogramma bekend. In de plannen van de studentenpartijen laten zowel de achtergrond van kandidaten op de lijst als actuele ontwikkelingen binnen de academische gemeenschap hun stempel achter.  

Asap

Het partijprogramma Sterker Vooruit dat asap afgelopen week presenteerde, kenmerkt zich door de kernpunten toekomstbestendig onderwijs, studentenbegeleiding, levendige campus, en persoonlijke ontwikkeling. Onder dat laatste kernpunt zegt de partij nadrukkelijk zich hard te willen maken voor een betere loopbaanoriëntatie voor Radboudstudenten. Asap pleit onder meer voor een toegankelijker aanbod van cursussen over loopbaanoriëntatie. De partij kwam hierop dankzij leden die met vragen achterbleven. ‘Ze merkten dat ze niet wisten wat alle mogelijkheden waren in het werkveld’, licht Tom van der Wulp, secretaris en eindverantwoordelijke voor het programma, uit. ‘In je studie wil je niet alleen meer kennis tot je nemen, maar ook weten wat je verder kan doen in het leven.’

Daarnaast vergaarde de partij input via brainstormsessies met studentenorganisaties, polls op sociale media en thema-avonden. Een van de punten die daaruit werd opgehaald en uitgebreid wordt belicht in het programma is de structuur voor welzijnszorg aan de universiteit. ‘Voor de gewone student is het moeilijk om die zorg te vinden’, vertelt Jasper Van Ulsen, huidig fractievoorzitter in de Universitaire Studentenraad (USR). De partij pleit op basis daarvan in het verkiezingsprogramma voor een actievere en frequentere communicatie vanuit de universiteit over beschikbare zorg zoals studentenpsychologen. Ook moet het duidelijker worden bij wie een student terechtkan.

De partij speelt hiermee extra in op de actualiteit, waarin veel studenten kampen met mentale problematiek. Een ander punt waarmee de partij aansluit op actuele ontwikkelingen is de sociale veiligheid, vertellen Van Ulsen en Van der Wulp. Het afgelopen jaar waren er aan meerdere Nederlandse universiteiten, waaronder aan de Radboud Universiteit, zaken van sociale onveiligheid. Daarom wil asap inzetten op periodiek onderzoek naar de sociale veiligheid en een speciale ombudsman Sociale Veiligheid die onderzoek kan doen naar wangedrag. 

AKKUraatd

De plannen van AKKUraatd zijn opgedeeld volgens de vier traditionele pijlers van de partij: goed onderwijs, duurzaamheid, studentenleven voor iedereen en een sterke medezeggenschap. In die laatste categorie wijdt de partij veel aandacht aan de democratisering van de universiteit en vertegenwoordiging van de student. Zo oppert AKKUraatd het idee voor een pilot waarin een studentassessor plaatsneemt in het universiteitsbestuur. Volgens Jasmijn Vos, die als huidige fractievoorzitter in de Universitaire Studentenraad (USR) meeschreef aan het programma, komen de uitgebreide plannen over de medezeggenschap voort uit het afgelopen jaar: ‘In het proctoringdossier kwamen we erachter dat we meer rechten hadden dan we kregen. We hebben mede daardoor gerealiseerd hoezeer de medezeggenschap van belang is en dat we voor de studenten kunnen opkomen.’

De huidige fractie heeft dan ook een bijdrage geleverd aan het programma. Verder zijn de plannen opgesteld door de nieuwe kandidaten. Zij hebben duidelijk hun voetafdruk op het programma achtergelaten. Onder de kop Studentenleven voor iedereen wordt er bijvoorbeeld gepleit voor huisvesting op de campus en actieve informering over de rechten van studenten als huurder. ‘Deze punten werden opgesteld door onze twee kandidaten die afkomstig zijn vanuit de studentenvakbond AKKU’, verklaart Vos.

De fractievoorzitter vertelt verder trots te zijn op de sectie die de partij wijdt aan verduurzaming van de universiteit, zowel op de campus als in het onderwijs. AKKUraatd wil inzetten op digitalisering van studiemateriaal maar pleit ook voor goedkopere plantaardige eetopties op de campus. ‘Doordat de campus het afgelopen jaar minder levendig was, zijn we misschien wel extra gaan nadenken over wat we nou echt anders kunnen doen’, licht Vos toe. ‘Dit moment is bijvoorbeeld erg geschikt om een stap te maken in het aanbieden van minder vlees.’

De studentenverkiezingen vinden dit jaar plaats van 31 mei tot 3 juni.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen